CÍMKE: 'randevú'

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

A szí­nész­há­zas­pár né­hány órát töl­tött el ket­tes­ben a vá­ros­ban, mi­köz­ben Dóra nagyfia vi­gyá­zott a kis Ben­já­minra.

A szí­nész­há­zas­pár né­hány órát töl­tött el ket­tes­ben a vá­ros­ban, mi­köz­ben Dóra nagyfia vi­gyá­zott a kis Ben­já­minra.

Újabb színészt szemelt ki? Lady Gaga ezzel a sztárral melegedett össze

Újabb színészt szemelt ki? Lady Gaga ezzel a sztárral melegedett össze

A szí­nész-éne­kes­nőt min­den hó­nap­ban más­sal hoz­zák össze.

A szí­nész-éne­kes­nőt min­den hó­nap­ban más­sal hoz­zák össze.

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Vallott Fiala János, erőszakosan közeledett Görög Zitához

Vallott Fiala János, erőszakosan közeledett Görög Zitához

Gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lált az eg­zo­ti­kus szép­ségű mo­dell iránt.

Gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lált az eg­zo­ti­kus szép­ségű mo­dell iránt.

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Sze­gény lány ro­man­ti­kus álmai egy­ből szer­te­fosz­lot­tak, ami­kor meg­ér­kez­tek a hely­színre.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal, az es­té­i­ket közös prog­ra­mok­kal szí­ne­sí­tik.

Rejtélyes randi, vele látták a sztárcsatárt a csúcsrangadó előtt

Rejtélyes randi, vele látták a sztárcsatárt a csúcsrangadó előtt

Csü­tör­tök este a Man­ches­ter City az FC Li­ver­poolt fo­gadja az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Csü­tör­tök este a Man­ches­ter City az FC Li­ver­poolt fo­gadja az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Újra szerelmes az 54 éves sztárapuka? Ezzel a szőkeséggel bukott le

Újra szerelmes az 54 éves sztárapuka? Ezzel a szőkeséggel bukott le

A sztár­szí­nészt An­gel­ina Jolie-val való sza­kí­tása óta több nővel is lát­ták már.

A sztár­szí­nészt An­gel­ina Jolie-val való sza­kí­tása óta több nővel is lát­ták már.

Megszólalt a nő, akit Harry herceg Meghan előtt szemelt ki magának

Megszólalt a nő, akit Harry herceg Meghan előtt szemelt ki magának

A her­ceg egy nya­ra­lá­son fu­tott össze a Táv­kapcs című film szí­nész­nő­jé­vel.

Brad Pitt lebuktatta magát, merész ajánlatot tett a színésznőnek

Brad Pitt lebuktatta magát, merész ajánlatot tett a színésznőnek

Az Oscar-gála után az egyik je­len­lévő szí­nész­nő­vel kü­lö­nös do­log­ról egyez­tek meg.

Lebukott az Oscar-díjas színésznő, kikezdett a forgatáson exével

Lebukott az Oscar-díjas színésznő, kikezdett a forgatáson exével

Char­lize The­ron le sem ta­gad­hatná, hogy odáig van a férfi­ért.

Char­lize The­ron le sem ta­gad­hatná, hogy odáig van a férfi­ért. Úgy tűnik, adtak ma­guk­nak még egy esélyt.

Rejtélyes férfival látták a hercegnőt, mit szól ehhez II. Erzsébet?

Rejtélyes férfival látták a hercegnőt, mit szól ehhez II. Erzsébet?

A férfi a ka­puc­nija mögé rej­tő­zött, mikor va­cso­rázni vitte a her­ceg­nőt.

A férfi a ka­puc­nija mögé rej­tő­zött, mikor va­cso­rázni vitte a her­ceg­nőt, aki lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát a tár­sa­sá­gá­ban.

Váratlan fordulat: újra együtt látták az egykori filmes álompárt!

Váratlan fordulat: újra együtt látták az egykori filmes álompárt!

A fi­a­tal sztá­rok négy évig al­kot­tak egy párt.

A sztá­rok négy évig al­kot­tak egy párt, és a ra­jon­góik a mai napig nem tud­ták fel­dol­gozni a sza­kí­tá­su­kat.

Titokzatos pasival kapták rajta a sztárénekesnőt

Titokzatos pasival kapták rajta a sztárénekesnőt

Eddig sztá­rok­kal kez­dett Katy Perry.

Eddig csak hí­res­sé­gek­kel kez­dett Katy Perry, de most egy is­me­ret­len férfi csa­varta el az éne­kesnő fejét.

Lebukott Katie Holmes, nagyon nem akarta ezeket a fotókat

Lebukott Katie Holmes, nagyon nem akarta ezeket a fotókat

Párja szü­le­tés­nap­ján kap­ták len­cse­végre a szí­nész­nőt, és lát­ha­tóan nem örült neki.

Táblával kereste randipartnerét: megtudtuk, mi történt a randevún!

Táblával kereste randipartnerét: megtudtuk, mi történt a randevún!

Szinte fel­rob­bant az in­ter­net, ami­kor meg­osz­tot­ták Krisz­tián fo­tó­ját az egyik leg­nép­sze­rűbb bu­da­pesti Fa­ce­book-cso­port­ban.

Beintett a válogatottnak, randizni ment a futballsztár

Beintett a válogatottnak, randizni ment a futballsztár

Ala­po­san csök­kent a nép­sze­rű­sége a vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­nak.

Ala­po­san csök­kent a nép­sze­rű­sége a vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­nak, aki nem volt őszinte a ka­pi­tány­hoz.

Tagad a világsztár: Brad Pitt mégsem lépett tovább?

Tagad a világsztár: Brad Pitt mégsem lépett tovább?

Cá­folja a plety­ká­kat.

Ko­ráb­ban már össze­hoz­ták a nála több mint 20 évvel fi­a­ta­labb mo­na­cói her­ceg­nő­vel, ő azon­ban cá­folja a plety­ká­kat.

Fütyül a lagzijára, randizgat a csalfa szépségkirálynő

Fütyül a lagzijára, randizgat a csalfa szépségkirálynő

El­vi­leg egy hónap múlva oltár elé áll.

El­vi­leg egy hónap múlva oltár elé áll Orosz­or­szág szépe, aki addig is egy fut­ball­sztár­ral ta­lál­koz­gat.

Kylie Minogue sztárapukával randevúzik

Kylie Minogue sztárapukával randevúzik

Úgy tűnik, régi kol­lé­gája ol­da­lán ke­resi a bol­dog­sá­got az éne­kesnő, igaz, ki­sze­meltje bol­dog csa­lád­apa.

Úgy tűnik, régi kol­lé­gája ol­da­lán ke­resi a bol­dog­sá­got az éne­kesnő, igaz, ki­sze­meltje bol­dog csa­lád­apa.

Ezért kerül milliókba Dzsudzsák és Palvin Barbi minden egyes randija

Ezért kerül milliókba Dzsudzsák és Palvin Barbi minden egyes randija

Egyre szo­ro­sabb a kap­cso­lat a szu­per­mo­dell és a vi­lág­hírű fo­cista kö­zött.

Egyre szo­ro­sabb a kap­cso­lat a szu­per­mo­dell és a vi­lág­hírű fo­cista kö­zött.

Egyszerre két bombázót szédít Brad Pitt

Egyszerre két bombázót szédít Brad Pitt

He­ve­sen ke­resi An­gel­ina Jolie utód­ját.

Ha lehet hinni a hí­rek­nek, akkor elég he­ve­sen ke­resi An­gel­ina Jolie utód­ját a szí­nész.

Randizni jár 74 évesen Esztergályos Cecília: Férje is tud róla!

Randizni jár 74 évesen Esztergályos Cecília: Férje is tud róla!

Miért ne en­gedne a csá­bí­tás­nak?

Ki­csat­tan az egész­ség­től, fi­a­ta­los, élet­tel teli! Miért ne en­gedne a csá­bí­tás­nak a szí­nésznő? Mert házas?

Itt a bizonyíték: Titokban randizik Palvin Barbi és Dzsudzsák Balázs!

Itt a bizonyíték: Titokban randizik Palvin Barbi és Dzsudzsák Balázs!

A gyö­nyörű mo­dell és a sár­mos fo­cista össze­jöt­tek!

Hó­na­pok óta arról sut­tog a hazai ce­leb­vi­lág: a gyö­nyörű mo­dell és a sár­mos fo­cista össze­jöt­tek! Egyre több a bi­zo­nyí­ték arra, hogy Pal­vin Barbi és Dzs­u­dzsák Ba­lázs kö­zött több van, mint ba­rát­ság! A Ri­post le­lep­lezte őket!

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták új ud­var­ló­já­val, most már Kata is fel­vál­lalja: újra ran­di­zik.

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták új ud­var­ló­já­val, most már Kata is fel­vál­lalja: újra ran­di­zik.

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Be­vált mód­szer van a hó­dí­tásra.

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli. Min­den jel arra utal, hogy ez az ál­la­pot azon­ban nem lesz tar­tós, hi­szen be­vált mód­szer van a hó­dí­tásra.

Titkos randin jártak Beckhamék

Titkos randin jártak Beckhamék

Csak ők, ket­tes­ben, egy lu­xus­ho­tel­ben...

A sztár­pár iga­zán tudja, ho­gyan kell élni, és mi a hosszú há­zas­ság titka. Csak ők, ket­tes­ben, egy lu­xus­ho­tel­ben...

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­rö­vi­debb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk, amik­kel ga­ran­tált a siker a hó­dí­tás­hoz.

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­rö­vi­debb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk, amik­kel ga­ran­tált a siker a hó­dí­tás­hoz.

Megtörte a csendet Kozso új partnere: Ilyen volt az első randi!

Megtörte a csendet Kozso új partnere: Ilyen volt az első randi!

Úgy tűnik, a fáj­dal­mas sza­kí­tás után az éne­kes újra nyi­tott a sze­re­lemre.

Úgy tűnik, a fáj­dal­mas sza­kí­tás után az éne­kes újra nyi­tott a sze­re­lemre. Társ­ke­reső ol­dalra re­giszt­rált, már ta­lál­ko­zott is egy na­gyon csi­nos lánnyal!

Nem hiszed el, miről írna könyvet Schmuck Andor

Nem hiszed el, miről írna könyvet Schmuck Andor

A min­den szem­pont­ból je­len­té­keny po­li­ti­kus, to­vábbra is ke­resi élete pár­ját.

A min­den szem­pont­ból je­len­té­keny po­li­ti­kus, to­vábbra is ke­resi élete pár­ját. De, hogy ezt ilyen in­ten­zi­tás­sal teszi, arról sej­tel­münk sem volt.

Lelepleztük: Ismeretlen nővel bukott le az éjszakában Kozso!

Lelepleztük: Ismeretlen nővel bukott le az éjszakában Kozso!

Az Ámok­fu­tók atyja egy fi­a­tal lánnyal ro­man­ti­ká­zott az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem­ben, majd együtt tá­voz­tak.

Lebuktak: Ő lett a frissen szakító Jennifer Lopez új szeretője!

Lebuktak: Ő lett a frissen szakító Jennifer Lopez új szeretője!

Árul­kodó fotók szi­vá­rog­tak ki a dögös vi­lág­sztár­ról! Azt sut­tog­ják, igen közel ke­rült a sár­mos éne­kes­hez.

Interneten zaklatják Demcsák Zsuzsát

Interneten zaklatják Demcsák Zsuzsát

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki. Hely­re­rakta az érte epe­kedő férfi­a­kat.

Hoppá: Fiatal nővel romantikázott Schmuck Andor!

Hoppá: Fiatal nővel romantikázott Schmuck Andor!

Lát­ha­tóan re­me­kül érez­ték ma­gu­kat...

A köz­életi sze­mé­lyi­ségre a Ri­post szem­fü­les ol­va­sója lett fi­gyel­mes az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán. Lát­ha­tóan re­me­kül érezte magát!

Még mindig Tom Cruise parancsol Katie Holmesnak

Még mindig Tom Cruise parancsol Katie Holmesnak

A vá­lá­suk­kor kö­tött szer­ző­dés ér­tel­mé­ben a szí­nésznő elég sok min­dent nem tehet sza­ba­don.

A vá­lá­suk­kor kö­tött szer­ző­dés ér­tel­mé­ben a szí­nésznő elég sok min­dent nem tehet sza­ba­don. Töb­bek közt nem is ran­diz­hat...

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott.

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott, és megint nem úgy néz­tek ki, mint akik tény­leg csak na­gyon jó ba­rá­tok.

Kórházban ért véget az elhibázott randevú

Kórházban ért véget az elhibázott randevú

10 napig várt az in­ter­ne­ten meg­is­mert lányra, végül kór­házba vit­ték.

10 napig várt az in­ter­ne­ten meg­is­mert lányra, végül kór­házba vit­ték, mert tel­je­sen ki­me­rült. A lány köz­ben a plasz­ti­kai se­bé­sze­ten volt...

Szexpartnerkeresőn vadászik a hatvanas színésznő

Szexpartnerkeresőn vadászik a hatvanas színésznő

A bri­tek egyik ked­venc so­ro­zat­sztárja meg­elé­gelte, hogy két év­ti­zede egye­dül van, ezért re­giszt­rált a Tin­derre.

A bri­tek egyik ked­venc so­ro­zat­sztárja meg­elé­gelte, hogy két év­ti­zede egye­dül van, ezért re­giszt­rált a Tin­derre.