CÍMKE: 'rakka'

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Bár a ter­ro­ris­ták el­vesz­tet­ték fő­vá­ro­su­kat, Rak­kát, még nem lehet fel­lé­le­gezni.

Így élnek a terroristafeleségek

Így élnek a terroristafeleségek

Ve­szé­lye­sek vagy csa­ló­dot­tak?

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei?

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

A brit nő a gye­re­ké­vel csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz - most a hóhér kisfiú miatt nem sza­ba­dul­hat.

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol az Isz­lám Állam har­co­sait gyil­kolná - újra.