CÍMKE: 'rablók'

Halálos baleset az autópályán. Szörnyű, ami utána történt! - videó

Halálos baleset az autópályán. Szörnyű, ami utána történt! - videó

A tra­gé­dia szem­ta­núi, ahe­lyett, hogy se­gí­tet­tek volna, in­kább ki­ra­bol­ták a baj­ba­ju­tott ka­mi­ont. Meg­döb­bentő kép­so­rok...

Hatalmas fogás, kézre kerültek az ajtólapégetős betörők

Hatalmas fogás, kézre kerültek az ajtólapégetős betörők

Ki­éget­ték az aj­tó­zá­ra­kat...

A há­rom­fős banda or­szág­szerte több csa­ládi házba ju­tott be, ahon­nan pénzt és ér­té­ke­ket vitt ma­gá­val. Ugya­n­ak­kor, a rend­őr­ség raj­tuk ütött és el­fogta őket.

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Több üzlet is meg­tartja hét­vé­gén a szo­ká­sos éves le­ára­zást, ilyen­kor tö­me­gé­vel ro­ha­moz­zák meg az áru­há­za­kat a vá­sár­lók.