CÍMKE: 'pulóver'

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyát és egy na­gyobb pu­ló­vert.

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Ismét di­vat­ban a leg­szu­pe­rebb pul­csi, csa­vard el min­den férfi fejét.

FRISS HÍREK

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Kü­lön­le­ges ter­mé­kek­kel ked­ves­ke­dik a ra­jon­gók­nak egy vi­de­ó­meg­osztó oldal. A ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel "por­nó­pul­csi­kat" árul­nak...

Kü­lön­le­ges ter­mé­kek­kel ked­ves­ke­dik a ra­jon­gók­nak egy vi­de­ó­meg­osztó oldal. A ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel "por­nó­pul­csi­kat" árul­nak.

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát!

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát, ma­xi­mum egy jó ék­szer kell már csak hozzá.Fan­tasz­ti­kus csi­nos le­hetsz ebben a szett­ben, csak le­gyél elég bátor, hogy vi­seld. Ez a kom­bi­ná­ció az idei téli sze­zon meg­le­pe­tése.

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Va­gány és ké­nyel­mes lett a pul­csi.

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező!

Egyre durvább részletek derülnek ki az eltűnt villanyszerelők ügyében

Egyre durvább részletek derülnek ki az eltűnt villanyszerelők ügyében

Gyűl­nek a bi­zo­nyí­té­kok...

Gyűl­nek a bi­zo­nyí­té­kok a rej­té­lye­sen el­tűnt Má­csik Zol­tán fő­nöke ellen. É. Imre az el­tű­nés utáni na­pok­ban hipót és ce­men­tet vá­sá­rolt...

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

Fan­tasz­ti­kus, ami­kor nem csak meleg, de még kar­csú­sít is a téli felső!

Érezd jól magad pu­ló­ver­ben! Fan­tasz­ti­kus, ami­kor nem csak meleg, de még kar­csú­sít is a téli felső! Mu­ta­tunk né­hány fa­zont a most di­va­tos da­ra­bok közül.

Szivárvány pulóver: a 70-es évek nagy durranása visszatér

Szivárvány pulóver: a 70-es évek nagy durranása visszatér

Ne hagyd, hogy a no­vem­beri szür­ke­ség a han­gu­la­todra is rá­te­le­ped­jen! Túrj bele a szek­rénybe, és ve­gyél elő egy szi­vár­vány pu­ló­vert.

Őrület , ez lesz az ősz legnagyobb divatja

Őrület , ez lesz az ősz legnagyobb divatja

Hoppá, Mu­tat­juk a szu­per fa­zo­no­kat!mire buk­kan­tunk máris? Már most ki­szi­vár­gott az őszi divat egyik nagy őrü­lete. Ha­ma­ro­san be is sze­rez­he­ted.

Hoppá, mire buk­kan­tunk máris? Már most ki­szi­vár­gott az őszi divat egyik nagy őrü­lete. Ha­ma­ro­san be is sze­rez­he­ted, hi­szen nyári es­té­ken is ked­velt ru­ha­da­rab lehet.Imádni fogod, mert le­zser, ké­nyel­mes, és iga­zán izgi vi­se­let, fa­zon­tól füg­gően még sze­xis is le­hetsz benne. Mu­tat­juk a csúcs­szu­per fa­zo­no­kat!

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Újra hódít ez az izgalmas pulóver, így lehetsz benne igazán szexi

Újra hódít ez az izgalmas pulóver, így lehetsz benne igazán szexi

Kapd fel ezt a klasszi­kus fa­zonú pul­csit és hó­díts!

Kapd fel ezt a klasszi­kus fa­zonú pul­csit és hó­díts! Ha még nincs a szek­ré­nyed­ben, gyor­san sze­rezd be!

Hihetetlen, mi történt a nők kedvenc téli ruhadarabjával! Mindenki imádja

Hihetetlen, mi történt a nők kedvenc téli ruhadarabjával! Mindenki imádja

Szu­per­szexi és nőcis lett a leg­ked­vel­tebb téli holmi, a kar­di­gán.

Szu­per­szexi és nőcis lett a leg­ked­vel­tebb téli holmi, a kar­di­gán. A könnyen va­ri­ál­ható ru­ha­da­rab idén télen puha szőr­mé­vel fel­tur­bózva segít a leg­jobb for­má­dat mu­tatni! Íme, a leg­újabb da­ra­bok!

Így lesz újra szép a mosásban összement pulóver

Így lesz újra szép a mosásban összement pulóver

El­szúr­tad a mo­sást, vagy vé­let­le­nül a szá­rí­tó­gépbe tet­ted, és össze­ment a ked­venc pul­csid? Ne bán­kódj, és ne is dobd ki azon­nal - még van re­mény.

El­szúr­tad a mo­sást, vagy vé­let­le­nül a szá­rí­tó­gépbe tet­ted, és össze­ment a ked­venc pul­csid? Ne bán­kódj, és ne is dobd ki azon­nal - még van re­mény, hogy ismét a régi le­gyen. Meg­mu­tat­juk a mód­szert!

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról egy pul­csi­ban.

Végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról egy pul­csi­ban.

7 bombatipp: Így lehetsz szuperszexi a leghidegebb napokon

7 bombatipp: Így lehetsz szuperszexi a leghidegebb napokon

Egyet­len csi­nos darab is elég ahhoz, hogy kifi­no­mult, nőies és tö­ké­le­tes le­gyél télen is. Vége a ki­fo­gá­sok­nak, hogy hi­deg­ben nincs mit fel­venni!

Egyet­len csi­nos darab is elég ahhoz, hogy kifi­no­mult, nőies és tö­ké­le­tes le­gyél télen is. Vége a ki­fo­gá­sok­nak, hogy hi­deg­ben nincs mit fel­venni! Né­hány ki­vá­lóan va­ri­ál­ható da­rab­bal tel­jes lesz a ru­ha­tá­rad a sze­zonra.

Megújult a nők kedvenc pulóvere! Így lehetsz benne igazán szexi

Megújult a nők kedvenc pulóvere! Így lehetsz benne igazán szexi

Ne hidd, hogy hideg téli na­po­kon nem öl­töz­hetsz va­dí­tóan. 8 meleg és stí­lu­sos öt­le­tet mu­ta­tunk, ho­gyan hordd őket.

A kivillanó vállak őrjítik meg a férfiakat idén ősszel

A kivillanó vállak őrjítik meg a férfiakat idén ősszel

Erre buk­nak va­ló­já­ban a férfiak.

Ke­cses­nek és su­gár­zó­nak lenni, iga­zán nő­i­es­nek, anél­kül, hogy min­dent meg­mu­tat­nál. Erre buk­nak va­ló­já­ban a férfiak.

Kivágott a pulóverből egy darabot, nem hiszed el, mi lett belőle

Kivágott a pulóverből egy darabot, nem hiszed el, mi lett belőle

Ha egyedi és kü­lön­le­ges téli ki­egé­szí­tőkre vágysz, akkor hasz­no­sítsd a meg­unt ru­há­kat.

Ha egyedi és kü­lön­le­ges téli ki­egé­szí­tőkre vágysz, akkor hasz­no­sítsd a meg­unt ru­há­kat.

Ezzel az egyszerű trükkel dobd fel a régi, megunt pulcsid

Ezzel az egyszerű trükkel dobd fel a régi, megunt pulcsid

A téli divat leg­na­gyobb do­bása igazi szín­ka­val­kád a pul­csi­kon. Már nyá­ron is ta­lál­koz­hat­tunk a vidám, azték boj­tok­kal a szan­dá­lo­kon.

A téli divat leg­na­gyobb do­bása igazi szín­ka­val­kád a pul­csi­kon. Már nyá­ron is ta­lál­koz­hat­tunk a vidám, azték boj­tok­kal a szan­dá­lo­kon. Most min­dent be­bo­rí­ta­nak!

Ha pulóvert veszel ősszel, csak ilyet!

Ha pulóvert veszel ősszel, csak ilyet!

Ha a tö­ké­le­tes kar­di­gánt ke­re­sed, akkor jó hí­rünk van: meg­ta­lál­tad! Biz­tos le­hetsz benne, hogy min­den szín­ből és fa­zon­ból akarsz majd. Ős­szel és télen sem hi­á­nyoz­hat a kol­lek­ci­ód­ból.

Ha a tö­ké­le­tes kar­di­gánt ke­re­sed, akkor jó hí­rünk van: meg­ta­lál­tad! Biz­tos le­hetsz benne, hogy min­den szín­ből és fa­zon­ból akarsz majd.

Bizarr intim fehérneműt készítettek férfiaknak, leesik az állad!

Bizarr intim fehérneműt készítettek férfiaknak, leesik az állad!

Ki­vé­te­les al­só­ne­műt dob­tak pi­acra férfi­ak­nak!

Ki­vé­te­les al­só­ne­műt dob­tak pi­acra férfi­ak­nak, mely iránt máris nagy a ke­res­let!

Nem férsz el a szekrényben a pulcsiktól! Mutatjuk, hogy tárold őket!

Nem férsz el a szekrényben a pulcsiktól! Mutatjuk, hogy tárold őket!

Télen ren­ge­teg vas­tag ruha tor­nyo­sul a szek­rény­ben. Ha fo­gal­mad sincs, hogy tart­hat­nál ren­det, nézd meg vi­de­ón­kat!

Ezt kapd magadra, és tíz évet letagadhatsz!

Ezt kapd magadra, és tíz évet letagadhatsz!

Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas pu­ló­vert, ami­vel iga­zán nőies, de mégis szexi le­hetsz. A min­ták­nak kö­szön­he­tően pedig éve­ket fi­a­ta­lod­hatsz.

A ta­vasz ki­szá­mít­ha­tat­lan idő­já­rása miatt, nem árt ré­te­ge­sen öl­töz­ködni. Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas pu­ló­vert, ami­vel iga­zán nőies, de mégis szexi le­hetsz. A min­ták­nak kö­szön­he­tően pedig éve­ket fi­a­ta­lod­hatsz.

Horváth Éva megmutatja, milyen szexi pulóverben!

Horváth Éva megmutatja, milyen szexi pulóverben!

Meg­le­he­tő­sen me­részre si­ke­re­dett a mű­sor­ve­zető egyik fo­tója.

Így kerüld el a pulóverek vállán a vállfák okozta puklikat

Így kerüld el a pulóverek vállán a vállfák okozta puklikat

Ha össze­haj­tod, gyű­rött lesz. Ha fel­akasz­tod, nyo­mot hagy a vállfa. Íme a leg­jobb meg­ol­dás pu­ló­ve­rek­hez!