CÍMKE: 'prostituált'

Elfogatóparancs, ezt művelte a prostiknál az idős milliárdos

Elfogatóparancs, ezt művelte a prostiknál az idős milliárdos

Szex­bot­rányba ke­ve­re­dett az ame­ri­ka­i­foci-csa­pat 77 éves tu­laj­do­nosa.

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

A fi­a­talra nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá, de a férfi nála is rosszabb ál­la­pot­ban volt.

FRISS HÍREK

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Egy 37 éves nőt tar­tóz­ta­tott le a helyi rend­őr­ség a bru­tá­lis em­ber­ölés ügyé­ben.

Egy 37 éves nőt tar­tóz­ta­tott le a helyi rend­őr­ség a bru­tá­lis em­ber­ölés ügyé­ben.

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Le­e­sik az állad ezek­től a ké­pek­től; főleg, ha ész­ben tar­tod, hogy az öt­ve­nes évek­ben ké­szül­tek...

A vi­lág­hírű fo­tó­mű­vész ha­gya­té­ká­ból ki­ad­vány is ké­szült.

Elképesztő utat nyert a 16 éves srác, prostik hadából válogathat

Elképesztő utat nyert a 16 éves srác, prostik hadából válogathat

Brian már aludni sem tu­dott, alig várta, hogy be­te­gye a lábát a szex­szi­getre, ahol a kéj és az ero­tika az úr...

Brian már aludni sem tu­dott, alig várta, hogy be­te­gye a lábát a szex­szi­getre.

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat. Az öröm­lá­nyok is ak­ci­ó­val vár­ták kun­csaft­ja­i­kat.

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

A szex­mun­kás iga­zán kép­ben van a férfi­ak­kal!

A szex­mun­kás iga­zán kép­ben van a férfi­ak­kal! Rend­sze­re­sen oszt meg ku­lissza­tit­ko­kat...

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Némi extrával állt kurtizánnak egy nő, eszméletlen, amit elmesélt

Némi extrával állt kurtizánnak egy nő, eszméletlen, amit elmesélt

Pi­káns tit­ko­kat árult el a benn­fen­tes arról, mit sze­ret egy esz­kort­lány ügy­fél­köre. Sokan vissza­jár­nak hozzá...

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban. Saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint egy pros­ti­tu­ált­ról van szó.

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban. Saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint egy pros­ti­tu­ált­ról van szó, akit a gya­nús sze­rint egy szír mig­ráns ölt meg.

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

A 70 éves szí­nész-ren­dező csa­ládja na­gyon nem örült vá­lasz­tott­já­nak, aki azóta Ame­ri­ká­ban él.

A 70 éves szí­nész-ren­dező csa­ládja na­gyon nem örült vá­lasz­tott­já­nak, aki azóta Ame­ri­ká­ban él.

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, kis­lá­nyát pedig meg­ölte.

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, élve szü­le­tett kis­lá­nyát pedig saját ke­zű­leg ölte meg Ma­ri­etta. A 7 hó­na­pos Ken­drá­nak egyet­len bűne volt: han­go­san sírt, és nem hagyta abba.

Botrány a foci-vb előtt, orgiamaratonban élvezkedett egy csapat

Botrány a vb előtt, orgiamaratonban élvezkedtek a focisták

Több tu­cat­nyi prosti vett részt a sztá­rok 24 órás őrült szex­bu­li­já­ban. A szö­vet­ség meg­le­pően re­a­gált a bal­héra.

Mi lesz így a szurkolókkal a foci-vb-n? Sorra zárnak be a kupik

Mi lesz így a szurkolókkal a foci-vb-n? Sorra zárnak be a kupik

Hiába lesz nagy a ke­res­let, a pros­tik in­kább ki­hagy­ják a zic­cert.

Hiába lesz nagy a ke­res­let, a pros­tik in­kább ki­hagy­ják a zic­cert.

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt.

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt, akit fel­té­te­le­zett gyil­kosa szex­já­ték köz­ben ölt meg.

Szörnyű dolog derült ki: intézetis lányokat futtattak Miskolcon

Szörnyű dolog derült ki: intézetis lányokat futtattak Miskolcon

A ti­nik­nek a szál­lá­sért cse­rébe áruba kel­lett bo­csá­ta­niuk a tes­tü­ket.

A ti­nik­nek a szál­lá­sért cse­rébe áruba kel­lett bo­csá­ta­niuk a tes­tü­ket.

Rendőrautóban robbant a kéj, lebukott a szexéhes zsaru

Rendőrautóban robbant a kéj, lebukott a szexéhes zsaru

A bukás után még kí­no­san pró­bált ki­bújni a fe­le­lős­ség alól.

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott.

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott: csak csa­lá­dot és békét sze­re­tett volna - ezért még ön­ma­gát is haj­landó volt áruba bo­csá­tani.

Vallomást tett a gyilkos, a pénzéért ölte meg a magyar prostituáltat!

Vallomást tett a gyilkos, a pénzéért ölte meg a magyar prostituáltat!

A köz­ked­velt öröm­lány­nál csak az aktus után kel­lett fi­zetni, ezért is vá­lasz­totta őt a férfi.

Döbbenetes árak a kéjes órákért

Luxuskurvák Budapesten: Döbbenetes árat kérnek a kéjes órákért

Kitti lu­xus­szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt, és ebből re­me­kül megél.

Kitti esz­kort óra­bére jócs­kán meg­ha­ladja az át­la­gos szex­mun­ká­so­két.

Budapesten lett luxusprosti: Angelika tudja, mi kell a férfinak

Budapesten lett luxusprosti: Angelika tudja, mi kell a férfinak

Vajon mi visz ilyen el­ha­tá­ro­zásra egy lányt?

Vajon mi visz ilyen el­ha­tá­ro­zásra egy lányt? A va­ló­ság meg­döb­ben­tőbb, mint amit el tudsz kép­zelni!

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Egy szek­szárdi gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el még szep­tem­ber­ben a 17 éves Ad­ri­enn.

Kurvák jöttek vizsgálatra! - Összerezzentek a budapesti rendelőben

Kurvák jöttek vizsgálatra! - Összerezzentek a budapesti rendelőben

A fel­vé­te­les ápoló ki­a­bált oda így a másik nő­vér­nek. A pros­tik za­var­ban vol­tak, a többi beteg el­hú­zó­dott.

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

Több, mint tíz­ezer férfi­val fe­küdt össze, így azt gon­dolja, tudja, miről be­szél.

Több, mint tíz­ezer férfi­val fe­küdt össze, így azt gon­dolja, tudja, miről be­szél.

Webkamerás prostival csalta feleségét a futballsztár

Webkamerás prostival csalta feleségét a futballsztár

Le­bu­kott az angol Pre­mier League-ben sze­replő fut­ball­sztár. Bőven lesz mit meg­ma­gya­ráz­nia.

Le­bu­kott az angol Pre­mier League-ben sze­replő fut­ball­sztár. Bőven lesz mit meg­ma­gya­ráz­nia.

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Több mint két és fél éve nyoma ve­szett egy há­rom­gye­re­kes édes­anyá­nak. Csa­ládja azt gya­nítja, hogy el­ra­bol­hat­ták.

Drága órákra álltak rá a prostik: Így lopják meg szex közben a férfiakat

Drága órákra álltak rá a prostik: Így lopják meg szex közben a férfiakat

Hosszú combú fi­a­tal nők sze­xet ígér­nek, majd a gya­nút­lan ál­do­za­tok­tól min­den ér­té­ket le­szed­nek a má­mo­ros éj­szaka során.

Bizarr részleteket árult el kikötözős szexjátékukról a prostituált gyilkosa

Bizarr részleteket árult el kikötözős szexjátékukról a prostituált gyilkosa

S. László el­mondta, ho­gyan foj­totta meg aktus köz­ben a 24 éves nőt.

S. László nem tar­totta ma­gá­ban, ho­gyan foj­totta meg aktus köz­ben a 24 éves nőt. Ál­do­zata holt­tes­tét au­tója cso­mag­tar­tó­jába rej­tette, majd az M0-ás au­tó­pá­lyá­nál az út szé­lére tette.

Bizarr módon választott magának szexpartnert O.J. Simpson

Bizarr módon választott magának szexpartnert O.J. Simpson

Szo­kat­lan szem­pont alap­ján ke­re­sett lánnyal sze­retne rosszal­kodni.

Szo­kat­lan szem­pont alap­ján ke­re­sett lánnyal sze­retné össze­gyűrni a le­pe­dőt.

Örömlány vallott a válogatott focistáról

Örömlány vallott a válogatott focistáról

Ko­moly bajba so­dorta magát a vá­lo­ga­tott fo­cista.

Ko­moly bajba so­dorta magát a vá­lo­ga­tott fo­cista, aki most a fe­le­sé­gé­nek ma­gya­ráz­kod­hat.

Borzalmas részletek: Így végezte ki a magyar lányt kegyetlen gyilkosa

Borzalmas részletek: Így végezte ki a magyar lányt kegyetlen gyilkosa

A 20 éves Ri­chárd egy­előre nem árulta el, miért ölt. Né­met­or­szág­ban fog bí­ró­ság elé állni.

Ezekkel a perverz ötletekkel akasztják ki a férfiak a magyar prostikat

Ezekkel a perverz ötletekkel akasztják ki a férfiak a magyar prostikat

Ma már nem az utcán szó­lít­ják le a lá­nyo­kat a férfiak.

Ma már nem az utcán szó­lít­ják le a lá­nyo­kat a férfiak, te­le­fo­non vagy in­ter­ne­ten fo­lyik az egyez­te­tés. Mire a szexre kerül sor, el­vi­leg mind­két fél tisz­tá­ban van azzal, hogy mi fér bele a me­netbe. A férfiak egy része mégis ekkor ruk­kol elő az ext­rák­kal...

Kínos prostiügy, így alázta meg Puzsér Róbert Tóth Gabit

Kínos prostiügy, így alázta meg Puzsér Róbert Tóth Gabit

A nagy­szájú kri­ti­kus csú­nyán be­szólt a 29 éves, ext­rém stí­lu­sá­ról is­mert éne­kes­nő­nek.

A nagy­szájú kri­ti­kus csú­nyán be­szólt a 29 éves, ext­rém stí­lu­sá­ról is­mert éne­kes­nő­nek.

Megszólaltak a prostik: erre vágynak igazából a férfiak

Megszólaltak a prostik: erre vágynak igazából a férfiak

Több, mint 10 ezer férfi­val fe­küdt le egyi­kük, így úgy érzi, van mit ta­ní­ta­nia a nők­nek a férfi­ak­ról.

Több, mint 10 ezer férfi­val fe­küdt le egyi­kük, így úgy érzi, van mit ta­ní­ta­nia a nők­nek a férfi­ak­ról.

Németország, Európa legnagyobb bordélya

Németország, Európa legnagyobb bordélyháza

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág.

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág, ahol vi­rág­zik a szex­tu­riz­mus, és a tör­vé­nyes ke­re­tek el­le­nére is arat­nak az em­ber­ke­res­ke­dők.

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Egy bíró meg­til­totta egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen.

Egy New York-i bíró úgy dön­tött, meg­tiltja egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen. Az íté­let nagy port ka­vart.

Prostituáltként árulják az interneten Keleti Györgyit!

Prostituáltként árulják az interneten Keleti Györgyit!

Kü­lö­nös hir­de­tés...

Kü­lö­nös hir­de­tés je­lent meg egy német bor­dély­ház hon­lap­ján! Fel­há­bo­rító, ami tör­tént, meg­szó­lalt az érin­tett!

Kitálalt Harry herceg prostituált exszeretője

Kitálalt Harry herceg prostituált exszeretője

Min­dent el­árult a her­ceg sze­xu­á­lis tit­ka­i­ról, de még a férfi­as­sá­gá­ról is.

Min­dent el­árult a her­ceg sze­xu­á­lis tit­ka­i­ról, de még a férfi­as­sá­gá­ról is az a nő, aki­vel egy vad bu­li­ban ga­ba­lyod­tak össze.

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány...

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

Kemény lecke, prostikra költötte vagyonát a sztár

Kemény lecke, prostikra költötte vagyonát a sztár

Ma már bánja a dol­got.

Az AC Milan ko­rábbi fut­ball­sztárja őszinte nyi­lat­ko­za­tot tett, ren­ge­teg pénzt el­köl­tött éj­sza­kai bá­rok­ban. Ma már bánja a dol­got.

Ezt a magyar nőt ölték meg Németországban!

Ezt a magyar nőt ölték meg Németországban!

A német rend­őr­ség úgy gon­dolja, so­ro­zat­gyil­kos va­dá­szik a lá­nyokra. Két ma­gyar nő esett eddig ál­do­za­tul. Már 3000 euró a nyom­ra­ve­ze­tői díj!

A német rend­őr­ség úgy gon­dolja, so­ro­zat­gyil­kos va­dá­szik a lá­nyokra. Két ma­gyar nő esett eddig ál­do­za­tul. Már 3000 euró a nyom­ra­ve­ze­tői díj!

Profival vesztette el szüzességét a sármos színész

Profival vesztette el szüzességét a sármos színész

A Totál szí­vás sztárja nem bo­nyo­lí­totta túl azt a bi­zo­nyos elsőt. A nő nevét sem tudja...

A Totál szí­vás sztárja nem bo­nyo­lí­totta túl azt a bi­zo­nyos elsőt. A nő nevét sem tudja...

Hoppá: Ez a férfi lenne Bill Clinton eltitkolt szerelemgyereke?

Hoppá: Ez a férfi lenne Bill Clinton eltitkolt szerelemgyereke?

Nem nyug­szik, míg Bill el nem is­meri.

Ismét elő­ke­rült az a fi­a­tal férfi, aki szen­tül ál­lítja, hogy a volt ame­ri­kai elnök az apja.

Futni hagyják a gyilkos prostit?

Futni hagyják a gyilkos prostit?

Meg­szü­le­tett az íté­let a gyil­kos öröm­lány ügyé­ben.

Meg­szü­le­tett az íté­let annak az öröm­lány­nak az ügyé­ben, aki­nek kun­csaftja be­le­halt a sze­xu­á­lis együtt­lét során szer­zett sé­rü­lé­se­ibe.

Nagy fenekű prostival bukott le a Premier League sztárja

Nagy fenekű prostival bukott le a Premier League sztárja

Az első öröm­lány­nak túl kicsi volt a pop­sija, ezért több mint három mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett volna egy iga­zán nagy hát­sójú höl­gyért.

Az első öröm­lány­nak túl kicsi volt a pop­sija, ezért több mint három mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett volna egy iga­zán nagy hát­sójú höl­gyért. A fo­cis­tá­nak van fe­le­sége.

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Be­val­lotta a rend­őrök­nek, hogy va­ló­ban pén­zért tett a ked­vére egy férfi­nak.

Egy tanárnő kettős élete! Nappal tanít este prosti

Egy tanárnő kettős élete! Nappal tanít este prosti

Nem a pén­zért csi­nálja!

A Bel­gi­um­ban élő ta­nár­nőt nem a pros­ti­tú­ci­ó­val meg­ke­res­hető pénz mo­ti­válja abban, hogy férfi­a­kat ké­nyez­tes­sen.

Szexbotrány: férfi prostituáltakkal kéjelgett a híres családos politikus

Szexbotrány: férfi prostituáltakkal kéjelgett a híres családos politikus

Fény de­rült a párt­ve­zér bi­zarr ket­tős éle­tére.

Fény de­rült a párt­ve­zér bi­zarr ket­tős éle­tére. Éppen saját magát kel­lett volna meg­rend­sza­bá­lyoz­nia, de így va­ló­szí­nű­leg tá­voz­nia kell...

Kutyatelepen őrizték a magyar szexrabszolgákat

Kutyatelepen őrizték a magyar szexrabszolgákat

Az olasz férfi és a ma­gyar nő öt lányt vett meg, majd Szar­dí­nián árul­ták tes­tü­ket. A nők be­vé­tele per­sze a pá­rocs­káé lett. A bű­nö­ző­ket el­kap­ták.

Az olasz férfi és a ma­gyar nő öt lányt vett meg, majd Szar­dí­nián árul­ták tes­tü­ket. A nők be­vé­tele per­sze a pá­rocs­káé lett, akik sport­au­tóra és lu­xus­életre köl­töt­ték el a pénzt. A lá­nyo­kat fut­tató bű­nö­ző­ket el­kap­ták és le­tar­tóz­tat­ták a ha­tó­sá­gok, most emel­nek el­le­nük vádat.

Prostibotrány: kirúgják a Magyarország Szépe közönségdíjasát?

Prostibotrány: kirúgják a Magyarország Szépe közönségdíjasát?

Sarka Kata is meg­döb­bent, ami­kor tu­do­mást szer­zett az eset­ről.

Sarka Kata is meg­döb­bent, ami­kor tu­do­mást szer­zett az eset­ről.

Prosti volt a Trónok harca színésznője!

Prosti volt a Trónok harca színésznője!

A Play­boy villa úr­nője sze­rint tök rend­ben van...

A Play­boy villa úr­nője sze­rint rend­ben van, ha egy szí­nésznő kar­ri­erje előtt ki­csit pros­ti­tu­á­ló­dik, hogy el­ér­jen va­la­hon­nan va­la­hová. Ő már csak tudja, no meg per­sze a Tró­nok harca szí­nész­nője is...

Régóta tervezte VV Fanni, hogy prosti lesz

Régóta tervezte VV Fanni, hogy prosti lesz

Az a hír járja, Auszt­ri­á­ban árulja a tes­tét.

A Való Világ egy­kori hisz­té­ri­ká­já­nak nem jött be a vil­la­lét utáni élet, ezért jó ideje Auszt­ri­á­ban árulja a tes­tét.

Törpével szexelt esküvője előtt Bobby Brown

Törpével szexelt esküvője előtt Bobby Brown

Ismét egy bi­zarr tör­té­net­tel állt elő.

A szebb na­po­kat is meg­élt pop­sztár ismét egy bi­zarr tör­té­net­tel állt elő igen­csak ka­lan­dos múlt­já­ból. Ennél ke­mé­nyebb szto­rija már nem lesz!

A prostituáltakra esküszik Dopeman

A prostituáltakra esküszik Dopeman

Kerek perec ki­je­lenti, semmi ki­vet­ni­való nincs a leg­ősibb szak­má­ban!

Kerek perec ki­je­lenti, semmi ki­vet­ni­való nincs a leg­ősibb szak­má­ban! Sőt...

Elképesztő videó! Az utca közepén verekedtek a félmeztelen prostik!

Elképesztő videó! Az utca közepén verekedtek a félmeztelen prostik!

Óri­ási balhé tört ki a he­lyiek és az öröm­lá­nyok kö­zött!

Óri­ási balhé tört ki a he­lyiek és a Kelet-Eu­ró­pá­ból ér­kező öröm­lá­nyok kö­zött!

Aktus közben gyilkolhatták meg a kecskeméti örömlányt!

Aktus közben gyilkolhatták meg a kecskeméti örömlányt!

Újabb, döb­be­ne­tes in­for­má­ciók szi­vá­rog­tak ki a bru­tá­lis kecs­ke­méti gyil­kos­ság­ról.

Ezek a sztárok jártak a legismertebb madámhoz!

Ezek a sztárok jártak a legismertebb madámhoz!

Ki­de­rült a titok.

Fény de­rült Hol­ly­wood több mint két év­ti­ze­des tit­kára. Ki­szi­vár­gott az Álom­gyár leg­ke­re­set­tebb ke­rí­tő­nő­jé­nek ügy­fél­köre.

Örömlánnyal akarta elvetetni kisfia szüzességét az apa

Örömlánnyal akarta elvetetni kisfia szüzességét az apa

Apai kö­te­le­zett­sé­gé­nek akart ele­get tenni a férfi, ami­kor pros­ti­tu­ált­hoz vitte a fiát.

Apai kö­te­le­zett­sé­gé­nek akart ele­get tenni a férfi, ami­kor afféle be­ava­tási szer­tar­tás ke­re­té­ben pros­ti­tu­ált­hoz vitte a fiát.

Prostinak öltözött rendőrnők buktatták le a kegyetlen stricit

Prostinak öltözött rendőrnők buktatták le a kegyetlen stricit

G. Jó­zsef négy bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett, ahol éh­bé­rért dol­goz­ta­tott öröm­lá­nyo­kat.

G. Jó­zsef négy bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett, ahol éh­bé­rért dol­goz­ta­tott öröm­lá­nyo­kat.

Kapócs Zsóka felhívta telefonon az arcával visszaélő örömlányt

Kapócs Zsóka felhívta telefonon az arcával visszaélő örömlányt

Véget ve­tett a szex­bot­rány­nak.

Ka­pócs Zsóka gyor­san és ha­té­ko­nyan véget ve­tett szex­bot­rá­nyá­nak. Sze­mé­lye­sen hívta fel az arcát hasz­náló öröm­lányt.

Megdöbbentő tények az M0-ásnál gyilkoló férfiről

Megdöbbentő tények az M0-ásnál gyilkoló férfiről

Jól szi­tu­ált csa­lád­ból szár­ma­zik László.

A 38 éves Sch. László ölte meg a pros­ti­tu­ált­ként dol­gozó nőt va­sár­nap, az M0-ás gyáli le­haj­tó­já­nál. Ki­de­rült, hogy a gyil­kos jól szi­tu­ált csa­lád­ból szár­ma­zik.

Szex közben fojtotta meg az örömlányt az M0-s gyilkos

Szex közben fojtotta meg az örömlányt az M0-s gyilkos

Újra akarta élesz­teni az öröm­lányt Sch. László, akit szex köz­ben egy övvel foj­to­ga­tott.

Újra akarta élesz­teni az öröm­lányt Sch. László, akit szex köz­ben egy övvel foj­to­ga­tott. Pró­bál­ko­zása nem járt si­ker­rel, így ko­csiba tette a holt­tes­tet, út­köz­ben el­do­bálta a cuc­cait, majd az au­tó­pá­lyá­nál ki­dobta a nőt az au­tó­ból.

Kuncsaftokat fosztottak ki a prostik, a TEK fogta el futtatókat

Kuncsaftokat fosztottak ki a prostik, a TEK fogta el futtatókat

A jász­sági banda fe­nye­gette és meg is verte azo­kat, akik meg­ren­del­ték a lá­nyok szol­gál­ta­tá­sait.

Prostituáltként dolgoztatták a gyermekotthon lakóit

Prostituáltként dolgoztatták a gyermekotthon lakóit

A 13 és 17 éves lány rész­le­te­sen szá­molt be a tör­tén­tek­ről. Egyi­kük meg tu­dott szökni.