Mire jó még a só?

Mire jó még a só?

Össze­szed­tünk né­hány tip­pet, hogy pró­bára te­hesd.

Össze­szed­tünk né­hány tip­pet, hogy pró­bára te­hesd.

Brutális összegeket spórolhatsz, ha így készíted fel a lakásod a télre

Brutális összegeket spórolhatsz, ha így készíted fel a lakásod a télre

Né­hány meg­ol­dás­sal me­leggé va­rá­zsol­hat­juk az ott­ho­nun­kat, és még spó­rol­ha­tunk is.

Ne gondolj rosszra! Így használhatod konyhán kívül az uborkát

Ne gondolj rosszra! Így használhatod konyhán kívül az uborkát

Tö­röld át a tük­röt vagy a ci­pő­det egy sze­let­tel, vagy nas­sold kávé he­lyett!

Tö­röld át a tük­röt vagy a ci­pő­det egy sze­let­tel, vagy nas­sold kávé he­lyett!

Még a farmerodból is virágok nőhetnek! Képtelen ötletek virágültetéshez

Még a farmerodból is virágok nőhetnek! Képtelen ötletek virágültetéshez

Sze­ret­néd, ha trendi és egyedi lenne a ker­ted?

Sze­ret­néd, ha trendi és egyedi lenne a ker­ted? Akkor ül­tess min­denbe, amit ott­hon ta­lálsz.

Ezért használj kiskanalat a sminkeléshez

Ezért használj kiskanalat a sminkeléshez

Egyet­len kanál óri­ási se­gít­ség lehet.

Egyet­len kanál óri­ási se­gít­ség lehet a reg­geli ké­szü­lő­dés­nél. Ha nem sze­ret­néd el­ron­tani a smin­ked, akkor tarts az evő­esz­közt a tükör előtt!

Koszos a falad? Így tisztíthatod meg könnyedén

Koszos a falad? Így tisztíthatod meg könnyedén

Mu­tat­juk, ho­gyan mosd a falat!

Idő­vel a leg­élén­kebb fal is fé­nyét veszti, de nem kell mind­járt az új­ra­fes­té­sen gon­dol­kod­nod! A meg­fe­lelő mód­szer­rel újra éle­tet le­hel­hetsz bele.

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ki ne dobd a kissé vi­se­le­tes, meg­unt, vagy ké­nyel­met­len láb­be­li­ket! Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, hogy ci­pőid újra szé­pek és ké­nyel­me­sek le­gye­nek!

A leghatékonyabb trükkök, hogy végre fehérek legyenek a ruháid

A leghatékonyabb trükkök, hogy végre fehérek legyenek a ruháid

Va­kí­tóan fehér ru­hákra vágysz, de fo­gal­mad sincs, ho­gyan csi­náld?

Va­kí­tóan fehér ru­hákra vágysz, de fo­gal­mad sincs, ho­gyan csi­náld? A bolti fe­hé­rí­tők csak ron­ta­nak a hely­ze­ten, mert vé­ko­nyít­ják az anya­got, és a hatás sem az igazi! Mu­tat­juk a leg­jobb prak­ti­ká­kat!

Ne dobd ki a régi bőröndöt! Nem is gondolnád, mire használhatod!

Ne dobd ki a régi bőröndöt! Nem is gondolnád, mire használhatod!

A pin­cé­ben po­ro­sod­nak a régi bő­rönd­jeid? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen prak­ti­kus módon hasz­no­sít­ha­tod újra őket!

6 trükk, hogy minden képen tökéletesen nézz ki

6 trükk, hogy minden képen tökéletesen nézz ki

Irigy­kedve nézed a sztá­ro­kat, akik min­dig bom­bá­zó­nak néz­nek ki a fo­tó­kon? Te is mo­dellé vál­hatsz. Nézd csak!

13 ötlet, mire használhatod a kávéfiltert!

13 ötlet, mire használhatod a kávéfiltert!

A ká­véfil­ter for­má­já­nak és anya­gá­nak kö­szön­he­tően nem csak ká­vé­fő­zésre al­kal­mas.

A ká­véfil­ter for­má­já­nak és anya­gá­nak kö­szön­he­tően nem csak ká­vé­fő­zésre al­kal­mas. Ezek­kel a prak­ti­kák­kal egy­sze­rűen meg­könnyít­he­ted az éle­ted! Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Elképesztő, mire használhatod a banánhéjat!

Elképesztő, mire használhatod a banánhéjat!

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen hasz­nos a ba­nán­héj. Soha többé nem dobod ki.

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen hasz­nos a ba­nán­héj. Tö­ké­le­tes ránc­ta­la­nító és bőr­ápoló, de a kony­há­ban és a ka­napé tisz­tí­tá­sára is hasz­nál­ha­tod. Soha többé nem dobod ki, hi­szen olcsó és ha­té­kony cso­da­szer.

Így verik át a férfiakat a nők! A nagy melltartóbotrány

Így verik át a férfiakat a nők! A nagy melltartóbotrány

A nők ti­tok­za­to­sak és sze­xik.

A nők ti­tok­za­to­sak és sze­xik. Sok­szor csak ke­ve­set en­ged­nek lát­tatni, ami­től a pasik egy­sze­rűen meg­va­dul­nak.

A legjobb ötletek, hogy nagyobbnak tűnjön a lakásod

A legjobb ötletek, hogy nagyobbnak tűnjön a lakásod

Min­denre van meg­ol­dás.

Most meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb trük­kö­ket, hogy ott­ho­nod tágas és prak­ti­kus le­gyen. Mert min­denre van meg­ol­dás.

Mit keres a porrongy a befőttesüvegben? Meg fogsz döbbenni!

Mit keres a porrongy a befőttesüvegben? Meg fogsz döbbenni!

A bú­to­raid ra­gyogni fog­nak!

Minek köl­te­nél drága bú­tor­ápo­lási sze­rekre? Mu­tat­juk a világ leg­prak­ti­ku­sabb és leg­jobb öt­le­tét. Egy­szerű és olcsó! A bú­to­raid pedig ra­gyogni fog­nak!

Ne hidd, hogy csak ruhát moshatsz a mosógépben

Ne hidd, hogy csak ruhát moshatsz a mosógépben

A mo­só­gép tö­ké­le­tes fer­tőt­le­ní­tésre.

A mo­só­gép tö­ké­le­tes fer­tőt­le­ní­tésre, de nem­csak ruhát te­hetsz bele, hanem szinte min­dent. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket.

Pici ciciből dögös kebel

Pici ciciből dögös kebel

Meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket, hogy a kicsi ci­ci­ből dögös kebel le­gyen.

Mell­tar­tót vá­sá­rolni kész rém­álom, pláne kicsi mel­lekre. A pánt le­esik, a kosár eláll, még az extra szi­va­csos is. Most meg­mu­tat­juk a leg­jobb mell­tar­tó­kat és tip­pe­ket, hogy a kicsi ci­ci­ből dögös kebel le­gyen.

Elárasztották a cipők a lakásod? Így rakj rendet gyorsan!

Elárasztották a cipők a lakásod? Így rakj rendet gyorsan!

Prak­ti­kus és de­ko­ra­tív meg­ol­dá­sok.

A cipők sok gon­dot okoz­hat­nak. Az elő­szo­bá­ban nem tudsz mit kez­deni a ku­pac­cal? Meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket, hogy pil­la­na­tok alatt rend le­gyen.

Így éld túl a véget nem érő hőséget - könnyű, otthoni trükkök

Így éld túl a véget nem érő hőséget - könnyű, otthoni trükkök

Min­d­annyi­unk szer­ve­ze­tét ki­kezdi az őrült ká­ni­kula. Ezek a tip­pek eny­hí­teni fog­nak a meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­don.

Min­d­annyi­unk szer­ve­ze­tét ki­kezdi a vé­ge­lát­ha­tat­lan ká­ni­kula. Ezek a tip­pek eny­hí­teni fog­nak a meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­don.

Hátul lyukas bugyi az új divat: ezért praktikus!

Hátul lyukas bugyi az új divat: ezért praktikus!

Ké­nyel­mes és prak­ti­kus!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás a va­dí­tóan szexi, hátul lyu­kas bugyi. Azon kívül, hogy ké­nyel­mes meg­mu­tat­juk, hogy miért prak­ti­kus!

Autómosás fillérekből! Miért költenél vagyonokat?

Autómosás fillérekből! Miért költenél vagyonokat?

Mu­tat­juk a leg­tu­tibb prak­ti­ká­kat!

Sze­ret­nél min­dig tiszta ko­csi­val járni, de a mo­sa­tás egy va­gyonba kerül? Ha nincs erre a mu­lat­ságra több ezer fo­rin­tod he­tente, mun­kára fel!

Szakadt farmer a divat, készíts te is magadnak!

Szakadt farmer a divat, készíts te is magadnak!

Fogj egy régi ga­tyát és kop­tasd, szag­gasd di­va­tosra! Egy­szerű, olcsó és va­ló­ban egyedi meg­ol­dás.

Menő far­merra vágysz, de nem akarsz va­gyo­no­kat köl­teni? Fogj egy régi ga­tyát és kop­tasd, szag­gasd di­va­tosra! Egy­szerű, olcsó és va­ló­ban egyedi meg­ol­dás.

Kicsinálja a hőség a cipődet? Frissítsd fel!

Kicsinálja a hőség cipőd? Frissítsd fel!

Né­hány trük­kel fil­lé­rek­ből tün­tet­he­ted el a sza­go­kat.

Ká­ni­ku­lá­ban a zárt cipő ma­gába szívja az iz­zadt, be­fül­ledt talp összes ki­pá­rol­gá­sát. Az ered­mény: kí­no­san büdös cipő. Ne pá­ni­kolj, van meg­ol­dás!

Unod a rendetlenséget a gyerekszobában? Így rakj rendet!

Unod a rendetlenséget a gyerekszobában? Így rakj rendet!

Unod, hogy nem tudsz be­lépni a gye­rek­szo­bába, ak­kora kupi van? Van né­hány prak­ti­kus öt­le­tünk!

Ötletes polcok icipici fürdőszobákba

Ötletes polcok icipici fürdőszobákba

Mu­tat­juk a leg­tu­tibb öt­le­te­ket!

Kicsi a für­dőd? Alig férsz el benne, a cuc­ca­id­nak pedig sehol sincs helye? Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal a leg­job­bat hoz­ha­tod ki be­lőle!

17 tipp gyerekbarát kerthez

17 tipp a gyerekbarát kerthez

Va­rá­zsold ker­tet tö­ké­le­tes hely­színné a já­ték­hoz.

Biz­ton­sá­gos ját­szó­te­ret sze­ret­nél, ahol nem kell ag­gód­nod sé­rü­lé­sek miatt? Va­rá­zsold a ker­tet tö­ké­le­tes hely­színné a já­ték­hoz.