CÍMKE: 'praktika'
FRISS HÍREK

Önts ecetet a szőnyegre - bámulatos lesz az eredmény!

Önts ecetet a szőnyegre - bámulatos lesz az eredmény!

Nem egy prob­lé­mára mu­ta­tunk iz­gal­mas és egy­szerű trük­köt, mely rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Nem egy prob­lé­mára mu­ta­tunk iz­gal­mas és egy­szerű trük­köt, mely rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Próbáltad már a sütőzacskót? Igazi csodafegyver a konyhában

Próbáltad már a sütőzacskót? Igazi csodafegyver a konyhában

Tedd a húst sü­­tő­­zacs­­kó­ba, így süsd meg. Gyor­s és szu­­per meg­ol­dás!

Tedd a húst sü­­tő­­zacs­­kó­ba, így süsd meg. Gyor­s és szu­­per meg­ol­dás!

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre!

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre! Nem kell töb­bet azzal baj­lódni, hogy ki­lát­szik a ruhád alól a mell­tartó pánt. Egy­szerű és fan­tasz­ti­kus ötlet, na­gyon könnyű a vi­se­lete.

Szórj szódabikarbónát a sütőbe: eszméletlen a hatás!

Szórj szódabikarbónát a sütőbe: eszméletlen a hatás!

Egy életre imádni fogod a trük­köt, me­lyet most mu­ta­tunk.

Egy életre imádni fogod a trük­köt, me­lyet most mu­ta­tunk.

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Szo­kat­lan, de mű­ködő prak­ti­kák.

Egé­szen szo­kat­lan prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk most neked. S az a leg­jobb, hogy mind­egyik tuti mód­szer!

Szórj kávézaccot a lefolyóba - mesés eredményt tapasztalsz majd!

Szórj kávézaccot a lefolyóba - mesés eredményt tapasztalsz majd!

Mes­teri se­gít­sé­get nyújt ott­ho­nod­ban a ká­vé­zacc. Mu­tat­juk, ho­gyan!

Mes­teri se­gít­sé­get nyújt ott­ho­nod­ban a ká­vé­zacc. Mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod oko­san!

Egyetlen cseppet önts ebből a muskátlidra, és minden szomszéd elámul

Egyetlen cseppet önts ebből a muskátlidra, és minden szomszéd elámul

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk: vi­rág­özön lesz az ered­mé­nye!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk: vi­rág­özön lesz az ered­mé­nye!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Ez a trükk el­ké­pesztő!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Zseniális szépségtrükk: így lesz 5 perc alatt csodás, hullámos a hajad

Zseniális szépségtrükk: így lesz 5 perc alatt csodás, hullámos a hajad

Rend­kí­vül könnyen és gyor­san ér­hetsz el szu­per­nő­ies, me­se­szép ha­tást.

Rend­kí­vül könnyen és gyor­san ér­hetsz el szu­per­nő­ies, me­se­szép ha­tást.

Szórj sót a szőnyegre, és bámulatos lesz az eredmény!

Szórj sót a szőnyegre, és bámulatos lesz az eredmény!

Cso­dát művel ott­ho­nod­ban a só!

Cso­dát művel ott­ho­nod­ban a só! És nem csu­pán a kony­há­ban, főzés köz­ben.

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Iszonyatosan bizarr szépségpraktikát mutat ez a nő: hüledezik az internet népe

Iszonyatosan bizarr szépségpraktikát mutat ez a nő: hüledezik az internet népe

A kis­ma­mák egyik leg­ége­tőbb prob­lé­má­jára mu­ta­tott ter­mé­sze­tes meg­ol­dást egy ta­lá­lé­kony ka­na­dai anyuka. Ilyet még biz­tos nem lát­tál, zse­ni­á­lis!

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. Fi­gyelj csak!

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. Fi­gyelj csak!

Szórj szódabikarbónát az ágyadba - megdöbbentő a hatása!

Szórj szódabikarbónát az ágyadba - megdöbbentő a hatása!

Ez a trükk iga­zán kin­cset ér. Neked is ki kell pró­bál­nod!

Ez a trükk iga­zán kin­cset ér. Neked is ki kell pró­bál­nod!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat.

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat. Ne hagyd ki, és pró­báld ki te is!

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Nem árt, ha van ott­hon vod­kád!

Nem árt, ha min­dig van ott­hon egy kis üve­ges vod­kád! Nem is gon­dol­nád mennyi min­denre jó, csak kapd elő ha itt az idő! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Önts tejet a cipődre: bámulatos lesz az eredménye!

Önts tejet a cipődre: bámulatos lesz az eredménye!

Olyan prak­ti­kát mu­ta­tunk most neked, amire nem is gon­dol­tál volna.

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Gon­dol­kodj más­képp a cu­kor­ról, mint eddig. Ez a trükk szu­per se­gít­ség a ház­tar­tá­sod­ban!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Egy nem­rég pub­li­kált ta­nul­mány egé­szen kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos.

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos ez a hét­köz­napi, kony­hai holmi. Fi­gyelj csak!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van el­le­nük meg­ol­dás!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

A ma­gyar szép­ség­nek sincs könnyű dolga a ká­ni­ku­lá­ban.

A ma­gyar szép­ség­nek éppen úgy nincs könnyű dolga a vá­ran­dós­sága utolsó idő­sza­ká­ban, mint bár­me­lyik kis­ma­má­nak. De a ha­tal­mas po­cak­nak is meg­van a maga haszna...

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled.

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled. Él­vezd a gyö­nyörű ker­ted!

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál? Meg­lepő prak­ti­kák!

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál? Talán nem. De azt biz­tos, hogy akad né­hány iz­gal­mas trükk...

Bámulatos trükk: így lesz olyan virágzó a kerted, hogy minden szomszéd elámul

Bámulatos trükk: így lesz olyan virágzó a kerted, hogy minden szomszéd elámul

Egyet­len szem krumpli, és máris rob­ban a vi­rág­bomba!

Egyet­len szem krumpli, és máris rob­ban a vi­rág­bomba!

Íme a kertészek titka: ettől lesz őrületes a muskátlid! Mindenki téged irigyel majd

Íme a kertészek titka: ettől lesz őrületes a muskátlid! Az egész környék téged irigyel majd

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen meg­lepő trükk fog fan­tasz­ti­kus ha­tást el­érni a mus­kát­lid­nál. Fi­gyelj és el­ámulsz!

Íme a biztos trükk: ettől lesz édesebb a paradicsomod, mint valaha!

Íme a biztos trükk: ettől lesz édesebb a paradicsomod, mint valaha!

Ez a prak­tika ga­ran­tál­tan fan­tasz­ti­kus pa­ra­di­cso­mok­kal aján­dé­koz meg.

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kök.

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk!

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Ez a trükk egé­szen meg­lepő, mégis nagy ra­jon­gója le­szel, ha ki­pró­bá­lod.

Ez a trükk egé­szen meg­lepő, mégis nagy ra­jon­gója le­szel, ha ki­pró­bá­lod.

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Ezt a prak­ti­kát min­den­kép­pen ki kell pró­bál­nod neked is! Az ered­mény cso­dás!

Robban a húsvéti szódabikarbóna-bomba! Ezt a trükköt kell bevetned

Robban a húsvéti szódabikarbóna-bomba! Ezt a trükköt kell bevetned az ünnepen!

Ki­mon­dot­tan hús­vétra szól az a prak­tika, mellyel a szó­da­bi­kar­bóna aján­dé­koz meg ben­nün­ket.

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

Káprázatos, buja muskátlid lesz, ha ezt a márciusi tippet megfogadod!

Káprázatos, buja muskátlid lesz, ha ezt a márciusi tippet megfogadod!

Végre meg­ér­ke­zett a ta­vasz! Jö­het­nek a sze­met gyö­nyör­köd­tető vi­rá­gok!

Végre meg­ér­ke­zett a ta­vasz! Jö­het­nek a sze­met gyö­nyör­köd­tető vi­rá­gok!

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced! Ha­tá­sos, könnyű és olcsó.

Szórj kávét a nejlonharisnyádba - fantasztikus lesz a hatás!

Szórj kávét a nejlonharisnyádba - fantasztikus lesz a hatás!

Meg­lepő, fil­lé­res, de nagy­szerű trük­köt mu­ta­tunk. Ez tény­leg mű­kö­dik!

Rakj cukrot a mosásba, és el fogsz ámulni!

Rakj cukrot a mosásba, és el fogsz ámulni!

Ez a prak­tika tu­tira nyerő! Pró­báld ki, és ra­jon­gója le­szel te is.

Ez a prak­tika tu­tira nyerő! Pró­báld ki, és ra­jon­gója le­szel te is.

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

Kenj fogkrémet a mobilodra, és le fog esni az állad

Kenj fogkrémet a mobilodra, és le fog esni az állad

Ezt a trük­köt fel­tét­le­nül ki kell pró­bál­nod! A mód­szer na­gyon ha­tá­sos.

Ezt a trük­köt fel­tét­le­nül ki kell pró­bál­nod! A mód­szer na­gyon ha­tá­sos.

Robban a szódabikarbóna-bomba! Nem hiszel a szemednek

Robban a szódabikarbóna-bomba! Nem hiszel a szemednek

Ez a trükk le fog venni a lá­bad­ról, és öröm lesz ki­pró­bál­nod!

Önts lisztet a mosógépbe, valóságos csoda lesz a hatás!

Önts lisztet a mosógépbe, valóságos csoda lesz a hatás!

Egy­szerű és na­gyon ha­tá­sos trükk.

Egy­szerű és na­gyon ha­tá­sos trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek meg­könnyí­tik az éle­ted!

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted.

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted. Imádni fogod.

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep, me­lyet iga­zán vár­tunk. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha most vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból.

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha újon­nan vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból. Le­het­sé­ges egy­ál­ta­lán tisz­tán tar­tani? De még mennyire! Ehhez mu­ta­tunk most egy sor ha­té­kony prak­ti­kát, hogy ked­vedre vá­lo­gat­hass kö­zü­lük. Biz­tos meg­ta­lá­lod köz­tük a neked tet­sző meg­ol­dást!

Habcsók 10 perc alatt! Még a sütőt sem kell bekapcsolnod

Habcsók 10 perc alatt! Még a sütőt sem kell bekapcsolnod

Nem kell többé órá­kig les­ned, ki­szá­radt-e már a hab­csók. Mu­ta­tunk egy cso­dás trük­köt: sok időd fel­sza­ba­dul.

Nem kell többé órá­kig les­ned, ki­szá­radt-e már a hab­csók. Ezzel a trük­kel sok időd fel­sza­ba­dul.

Zseniális mustártrükk, nem hiszel a szemednek

Zseniális mustártrükk, nem hiszel a szemednek

Tud­tad, hogy a mus­tár nem­csak virs­li­hez jó, hanem ta­ka­rít­hatsz is vele? Cso­da­szer­ként hat a ház­tar­tás­ban!

Tud­tad, hogy a mus­tár nem­csak virs­li­hez jó, hanem ta­ka­rít­hatsz is vele? Ve­gyü­le­tei va­ló­sá­gos cso­da­szer­ként hat­nak a ház­tar­tás­ban!

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Idén nem sze­ret­néd ki­dobni a ka­rá­csony­fát? Íme né­hány jó ta­nács, amit ha meg­fo­gadsz, akár még a ker­te­det is dí­szí­teni fogja.

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Ezt a trük­köt mos­tan­tól min­den évben be fogod vetni, ha ki­pró­bá­lod!

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Szórj szódabikarbónát a mosógépbe, és elképesztő, amit tapasztalsz

Szórj szódabikarbónát a mosógépbe, és elképesztő, amit tapasztalsz

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami­nek iga­zán nagy hasz­nát fogod venni.

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami­nek iga­zán nagy hasz­nát fogod venni. Ezt neked is ki kell pró­bál­nod!

Ezért tegyél alufólia-golyót a muffinsütőbe

Ezért tegyél alufólia-golyót a muffinsütőbe

Sok do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát.

Ren­ge­teg do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát, most azon­ban egy olyan prak­ti­kus meg­ol­dást mu­ta­tunk, amire eddig biz­tos nem gon­dol­tál!

Ezért tegyél kristálycukrot a mosógépbe! Szuper hatás!

Ezért tegyél kristálycukrot a mosógépbe! Hihetetlen lesz a hatás!

A cukor nem­csak a sü­te­mé­nye­ket éde­síti meg, hanem a há­zi­mun­kát is meg­könnyíti.

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.