CÍMKE: 'plus size'

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

A gyö­nyörű her­cegné for­du­la­tos élete és per­sze stí­lusa vi­lág­szerte mil­li­ó­kat ins­pi­rál.

Elképesztő felkapott lett a plus size modell az aktfotóinak köszönhetően!

Elképesztő felkapott lett a plus size modell az aktfotóinak köszönhetően!

A lon­doni lány most már büszke az ido­ma­ira, de ré­geb­ben utálta a tes­tét a túl­sú­lya miatt.

Kitört a botrány: megszégyeníti a túlsúlyos nőket a reklám

Kitört a botrány: megszégyeníti a túlsúlyos nőket a reklám

A ha­ris­nya­rek­lám so­kak­nál ki­vágta a biz­to­sí­té­kot.

A ha­ris­nya­rek­lám so­kak­nál ki­vágta a biz­to­sí­té­kot.

Igazi sztárdömping a Marina Rinaldi megnyitóján!

Igazi sztárdömping a Marina Rinaldi megnyitóján!

Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia, még 38-as méret fe­lett is.

Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia, még 38-as méret fe­lett is.

Itt a nyílt kihívás: A szexi magyar ducimodell váltaná Ashley Grahamet18+

Itt a nyílt kihívás: A szexi magyar ducimodell váltaná Ashley Grahamet

Itt a nyílt kihívás: A szexi magyar ducimodell váltaná Ashley Grahamet

Ez a 21 éves ma­gyar ne­héz­bom­bázó mert na­gyot ál­modni! Esze­lős sztori!

Ez a 21 éves ma­gyar ne­héz­bom­bázó mert na­gyot ál­modni! Esze­lős sztori kö­vet­ke­zik!

Fogadd el Önmagad!

Fogadd el Önmagad!

Mégis mit te­he­tünk annak ér­de­ké­ben, hogy el­fo­gad­juk vo­na­la­in­kat, és plus size mé­re­tün­ket?

Mégis mit te­he­tünk annak ér­de­ké­ben, hogy el­fo­gad­juk vo­na­la­in­kat, és plus size mé­re­tün­ket?

Teljes döbbenet: Ezt az állást kapta a durván túlsúlyos rúdtáncosnő

Teljes döbbenet: Ezt az állást kapta a durván túlsúlyos rúdtáncosnő

Ki mondta, hogy csak vé­kony lá­nyok rúd­tán­col­hat­nak? A mo­lett tán­cos biz­tatja a telt höl­gye­ket: vág­ja­nak bele.

Ki mondta, hogy csak vé­kony lá­nyok rúd­tán­col­hat­nak? A mo­lett tán­cos be­bi­zo­nyítja, hogy nem így van.

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy cég.

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy dundi nők­kel fog­lal­kozó cég, amely­nek Anikó ko­ráb­ban rek­lám­arca volt.

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Ké­szülj föl a strand­sze­zonra a Pal­mers dögös für­dő­ru­há­i­ban!

Ugye neked is meg­van az a für­dő­ruha-vá­sár­lás, ami­kor nem ta­lálsz meg­fe­lelő mé­re­tet, mert ami alul jó, az felül szűk, vagy épp for­dítva, vagy egy­ál­ta­lán nincs a mé­re­ted­ben?

Itthon vetkőzött le a világhírű magyar ducimodell

Itthon vetkőzött le a világhírű magyar ducimodell

A gyö­nyörű for­mák­kal meg­ál­dott Si­ro­kai Diána Lon­don­ban fu­tott be XXL-es mo­dell­ként.

A gyö­nyörű for­mák­kal meg­ál­dott Si­ro­kai Diána Lon­don­ban fu­tott be XXL-es mo­dell­ként. Úgy tűnik, hogy kül­földi si­ke­rei után Ma­gyar­or­szá­gon is sze­met ve­tett rá a di­vat­szakma.

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

Íme, a plus size műfaj új királynője: Idomaitól megizzadsz!

A férfiak nagy örö­mére ő is göm­böly­de­den csá­bít.

A Sports Il­lustra­ted für­dő­ru­cis kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje.

Így alázzák a nőket az interneten, ez a 10 leggyakoribb durva beszólás

Így alázzák a nőket az interneten, ez a 10 leggyakoribb durva beszólás

A túl­mé­re­tes höl­gye­ket ere­den­dően sok meg­alázó kri­tika éri, a neten vi­szont el­sza­ba­dult a pokol. Mikor lesz ennek vége?

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Plus size modell lett Laky Zsuzsiból

Plus size modell lett Laky Zsuzsiból

Ha­zánk lánya 2003-ban nyerte el a Miss Eu­rópa címet, és most 32 éve­sen is el­ké­pesz­tően dögös, bár két gye­rek után fel­sza­ladt rá né­hány plusz kiló.

Ha­zánk lánya 2003-ban nyerte el a Miss Eu­rópa címet, és most 32 éve­sen is el­ké­pesz­tően dögös, bár két gye­rek után fel­sza­ladt rá né­hány plusz kiló.

Ledobta a textilt a dús keblű plus size modell, inkább a markolást választotta!

Ledobta a textilt a dús keblű plus size modell, inkább a markolást választotta!

Ash­ley Gra­ham egy ma­ga­zin ked­véért vál­lalta a szu­per­szexi top­less fo­tó­zást!

Ash­ley Gra­ham a Maxim ma­ga­zin ked­véért vál­lalta a szu­per­szexi top­less fo­tó­zást!

Levetkőzött Andy García ducimodell lánya

Levetkőzött Andy García ducimodell lánya

A 24 éves lány büszke kerek vo­na­la­ira.

Andy Gar­cía 24 éves lá­nyát nem ér­dek­lik a ke­re­tek, me­lyekbe a di­vat­szakma sze­retné be­le­kény­sze­rí­teni. Ő büszke kerek vo­na­la­ira.

Ez a fiatal nő leigázta a netet, a fél világ az ő fotóján pörög

Ez a fiatal nő leigázta a netet, a fél világ az ő fotóján pörög

Bom­ba­ként rob­bant a nő fo­tója és a cím­lap, me­lyen sze­re­pel. Óri­ási vi­hart ka­vart a kép.

Bom­ba­ként rob­bant a nő fo­tója és a cím­lap, me­lyen sze­re­pel. Óri­ási vi­hart ka­vart a kép.

Topless fotózta magát a ducin is szexi modell

Topless fotózta magát a ducin is szexi modell

An­gel­ina Kirsch nem szé­gyelli azt a pár plusz kilót.

An­gel­ina Kirsch nem szé­gyelli azt a pár plusz kilót. Oka pedig nincs is rá, mert rend­kí­vül dögös. Meg szép is.

Olyan elismerést kapott a molettség és teltkarcsúság, mint még soha!

Olyan elismerést kapott a molettség és teltkarcsúság, mint még soha!

Talán tény­leg egy új idő­szak kez­dete ez? Az biz­tos: ilyen még nem volt.

Talán tény­leg egy új idő­szak kez­dete ez? Az biz­tos, hogy erre még nem volt példa.

Ettől a 42-es méretű, fehérneműs modelltől ájult el New York - FOTÓK

Ettől a 42-es méretű, fehérneműs modelltől ájult el New York - FOTÓK

A New York Di­vat­hé­ten vi­ha­ros si­kert ara­tott a gyö­nyörű plus size mo­dell, aki fe­hér­ne­mű­ben lej­tett végig a ki­fu­tón.