CÍMKE: 'pilisszentiván'

A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen! Újabb siker Pest megyében

A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen! Újabb siker Pest megyében

Pi­lisszent­iván­nál is vi­rág­zott a gyom.

Egy ol­va­sónk je­lezte, hogy Pi­lis­vö­rös­vár és Pi­lisszent­iván ha­tá­rá­ban egy be­ke­rí­tett te­rü­le­ten vi­rág­zik a par­lagfű...

Rettegés Pest megyében: Köztünk járhat a darabolós gyilkos

Rettegés Pest megyében: Köztünk járhat a darabolós gyilkos

Két napig hely­szí­nel­tek a nyo­mo­zók a Pest me­gyei Pi­lisszent­ivá­non, két fel­da­ra­bolt holt­tes­tet ta­lál­tak az er­dő­ben.

Sokkoló részletek: vaddisznók túrták ki a feldarabolt holttesteket

Sokkoló részletek: vaddisznók túrták ki a feldarabolt holttesteket Pilisszentivánon

Tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el a rend­őr­ség, a te­le­pü­lést fé­le­lem szállta meg.