CÍMKE: 'peru'

Szívszorító jelenet a vébén, férfikönnyek záporoztak

Szívszorító jelenet a vébén, férfikönnyek záporoztak

Könnyesre si­ke­re­dett a C cso­port utolsó for­du­lója egy le­genda miatt a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Könnyesre si­ke­re­dett a C cso­port utolsó for­du­lója egy le­genda miatt a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Vetkőzik a góloknál, felfedi óriási melleit a szurkolólány

Vetkőzik a góloknál, felfedi óriási melleit a szurkolólány

Sokak örö­mére Nissu Cauti ígé­re­tet tett az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Sokak örö­mére Nissu Cauti ígé­re­tet tett az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Apró bikiniben pózol a vb-sztár bombázó párja

Apró bikiniben pózol a vb-sztár bombázó párja

Ha Tha­isa Leal ott lesz az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, akkor ko­moly fi­gyel­met kelt­het.

Ha Tha­isa Leal ott lesz az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, akkor ko­moly fi­gyel­met kelt­het.

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Erre nehéz sza­va­kat ta­lálni.

Tig­resa del Ori­ente szok­vá­nyos­nak nem mond­ható vi­de­ók­lip­pel üzent a perui fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

A kü­lö­nös fém­gömb a netes "ku­ta­tók" sze­rint az ide­ge­nek drónja le­he­tett...

A kü­lö­nös fém­gömb a netes "ku­ta­tók" sze­rint az ide­ge­nek drónja le­he­tett, olyan, ami­lye­nek­kel fo­lya­ma­to­san fi­gyel­nek min­ket.

Fogadásból vetkőzött meztelenre a nagymellű szurkolólány

Fogadásból vetkőzött meztelenre a nagymellű szurkolólány

Aida Mar­ti­nez nem esett két­ségbe, ami­kor az ígé­re­tére em­lé­kez­tet­ték. Örü­lünk neki!

Váratlan fordulat, Olaszország mégis ott lehet a foci vb-n

Váratlan fordulat, Olaszország mégis ott lehet a foci vb-n

Hal­vány re­mény­su­gár az ola­szok­nak.

Hal­vány re­mény­su­gár a négy­sze­res vi­lág­baj­nok vá­lo­ga­tott szá­mára. Gond­ban a vb-re utol­só­ként ki­jutó Peru, ki­zár­hatja őket a FIFA.

Most jelentették be, kokain miatt bukja nagy álmát a focista

Most jelentették be, kokain miatt bukja nagy álmát a focista

Peru a leg­jobb já­té­kosa nél­kül indul el a vi­lág­baj­nok­sá­gon. A fo­cis­tát egy évre til­tot­ták el, be is fe­jez­heti kar­ri­er­jét.

Peru a leg­jobb já­té­kosa nél­kül indul el a vi­lág­baj­nok­sá­gon. A fo­cis­tát egy évre til­tot­ták el, be is fe­jez­heti kar­ri­er­jét.

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

36 év után sze­re­pel­nek újra vi­lág­baj­nok­sá­gon. Utol­só­ként Peru kva­lifi­kálta magát.

36 év után sze­re­pel­nek újra vi­lág­baj­nok­sá­gon. Utol­só­ként Peru kva­lifi­kálta magát, nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Sú­lyos vád me­rült fel.

Sú­lyos vád me­rült fel az Ar­gen­tína-Peru vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Dön­töt­tek az ered­mény­ről a szín­fa­lak mö­gött?

Meztelenül ünnepelte születésnapját Charisma Carpenter

Meztelenül ünnepelte születésnapját Charisma Carpenter

A szí­nésznő be­töl­tötte a 46. élet­évét.

A szí­nésznő be­töl­tötte a 46. élet­évét, amit azzal ün­ne­pelt, hogy min­den ru­há­ját le­dobta, és az egész vi­lág­nak meg­mu­tatta for­más tes­tét.

Vetkőzéssel ünnepelte a focisikert a nagy mellű celeblány

Vetkőzéssel ünnepelte a focisikert a nagy mellű celeblány

Dögös ké­pe­ket töl­tött fel ma­gá­ról az Ins­tag­ram-ol­da­lára a nép­szerű mo­dell.

Dögös ké­pe­ket töl­tött fel ma­gá­ról az Ins­tag­ram-ol­da­lára a nép­szerű mo­dell.

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Ví­rus­ként ter­jedt el a fel­fe­de­zés híre, mi­sze­rint ősi ko­po­nyákra buk­kan­tak...

Ví­rus­ként ter­jedt el az in­ter­ne­ten annak a fel­fe­de­zés­nek a híre, mely sze­rint ősi, em­beri ko­po­nyákra buk­kant egy ré­gész­csa­pat az Ant­ark­ti­szon. Vajon igaz a hír, vagy csak egy ha­tal­mas hír­lapi kacsa?

Pucérra vetkőzött a vadító röplabdás lány

Pucérra vetkőzött a vadító röplabdás lány

A perui Rocio Mi­randa a röp­lab­da­pá­lyán is átlag fe­letti tel­je­sít­ményre képes, de fő­képp a kül­se­jé­nek kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét.

A perui Rocio Mi­randa a röp­lab­da­pá­lyán is átlag fe­letti tel­je­sít­ményre képes, de fő­képp a kül­se­jé­nek kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét.

Dús kebleivel építi karrierjét a dögös szurkolólány

Dús kebleivel építi karrierjét a dögös szurkolólány

Egy­más után kapja a fel­ké­ré­se­ket.

A nyári, dél-ame­ri­kai fut­ball­torna, a Copa Amé­rica szá­mos ot­tani hölgy pá­lya­fu­tá­sá­nak jót tett. Egy perui mo­dell pél­dául azóta sok­kal több fel­ké­rést kap.

Kimerült a szexben, képtelen volt focizni a sztár

Kimerült a szexben, képtelen volt focizni a sztár

Nem bírta ba­rát­nője tem­pó­ját.

Jeffer­son Far­fán nem bírta ba­rát­nője ira­mát, és tel­je­sen el­ké­szült az ere­jé­vel szex köz­ben. Más­nap a perui vá­lo­ga­tott­ban sem tu­dott ját­szani.

Vudubabával átkozták meg, visszavágott a sztár

Vudubabával átkozták meg, visszavágott a sztár

Okkal tar­tot­tak a chi­lei csa­tár­tól.

Fi­no­man szólva sem ha­tott a perui szur­ko­lók átka Ale­xis Sánc­hezre. Okkal tar­tot­tak a chi­lei csa­tár­tól, aki két gólt vá­gott Peru vá­lo­ga­tott­já­nak.

Házi szexvideóval zsarolják a dögös modellt

Házi szexvideóval zsarolják a dögös modellt - fotók

Ő volt a Copa Amé­rica szépe.

Egy perui mo­dell a nyári, dél-ame­ri­kai fut­ball­tor­nán kel­tett fi­gyel­met, most pedig azért ke­rült a cím­la­pokra, mert a házi szex­vi­de­ója miatt ag­gó­dik.

Döbbenet! Egyetlen rúgással leterítették a bírót!

Döbbenet! Egyetlen rúgással leterítették a bírót!

Pe­ru­ban sem könnyű a bí­rók­nak.

Pe­ru­ban sem könnyű a já­ték­ve­ze­tők élete. Az ot­tani ku­pa­so­ro­zat egyik meccsén a kapus rúgta hátba a bírót.