CÍMKE: 'pénzügy'

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Az X-fak­tor egy­kori men­tora őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

Ko­moly adós­sá­got hal­mo­zott fel köl­te­kező élet­módja miatt.

A szí­nész ko­moly adós­sá­got hal­mo­zott fel, köl­te­kező élet­módja miatt pedig ezt nem tudja visszafi­zetni. El­ké­pesztő, mennyire fe­le­lőt­len!

Maniméker: Érdekel, hol fekteti be a pénzét egy pénzügyi tanácsadó?

Maniméker: Érdekel, hol fekteti be a pénzét egy pénzügyi tanácsadó?

Sokan, ha na­gyobb összeg­hez jut­nak, rög­tön őrült köl­te­ke­zésbe kez­de­nek. Be­fek­tetni? Minek?

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de emel­lett azért még né­hány meg­szív­le­lendő ta­náccsal is szol­gál a le­endő nyer­tes ré­szére...

Maniméker: Ezért ne kösd le bankban a pénzedet!

Maniméker: Ezért ne kösd le bankban a pénzedet!

Sok­kal job­ban jársz, ha in­kább...

Még ma­nap­ság is sokan in­kább a bankba ten­nék, ha nyer­né­nek a lot­tón egy na­gyobb össze­get. Pedig sok­kal job­ban jár­ná­nak, ha in­kább...