CÍMKE: 'patkányozás'

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

A bot­rány el­in­dí­tója, Ban­góné csak azért is foly­tatja a pat­ká­nyo­zást.

Bangóné tovább folytatja a patkányozást

Bangóné tovább folytatja a patkányozást

A meg­bá­nás a jelek sze­rint nem több ámí­tás­nál.

A meg­bá­nás a jelek sze­rint nem több ámí­tás­nál. Fa­ce­book-ol­da­lá­ról mos­ta­náig sem tűnt el a videó.

Az MSZP nem fejezi be a patkányozást

Az MSZP nem fejezi be a patkányozást

"Pat­kány­kor­mány­zás zaj­lik Ma­gyar­or­szá­gon".

"Pat­kány­kor­mány­zás zaj­lik Ma­gyar­or­szá­gon" - je­len­tette ki Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s EP kép­vi­selő.

Így vág vissza a Fidesz a patkányozós Bangónénak - videó

Így vág vissza a Fidesz a patkányozós Bangónénak - videó

A Fi­desz or­szá­gos tá­jé­koz­tató ak­ciót indít Ban­góné Bor­bély Il­dikó pat­ká­nyo­zá­sá­ról.

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Ban­góné Bor­bély Il­dikó pat­ká­nyok­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit.

Lepatkányozta a fideszes választókat Bangóné

Lepatkányozta a fideszes választókat Bangóné

Az MSZP-s Ban­góné ATV-s "pro­duk­ci­ó­já­val" bi­zo­nyí­totta, lehet még mé­lyebbre is süllyedni.