CÍMKE: 'patika'

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk a re­cep­te­ket.

Kannákban jött a cucc, bajban a patikus

Kannákban jött a cucc, bajban a patikus

25 ki­lo­gramm gyógy­szer­alap­anya­got fog­lalt le a NAV.

Hu­szonöt ki­lo­gramm gyógy­szer­alap­anya­got fog­lalt le a NAV...

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Az e-re­cept kö­rüli szá­mos tév­hit ke­ring.

No­vem­ber­től be­ve­ze­tik ha­zánk­ban az e-re­cep­tet, amely­től már most sokan fél­nek. Lás­suk, iga­zuk van-e?!

Megírják a patikáknak, hogy nem ér semmit a homeopátia

Megírják a patikáknak, hogy nem ér semmit a homeopátia

Csak egy­fé­le­képp ke­rül­nek le a ho­meo­pá­tiás sze­rek a pa­ti­kák pol­ca­i­ról...

Vigyázat! Újabb módszerrel támadnak időseknél a csalók!

Vigyázat! Újabb módszerrel támadnak időseknél a csalók!

Úgy tűnik, min­dig van új a nap alatt: már nem az uno­ká­val áll­nak elő a csa­lók, hanem a pa­ti­kus­sal.