CÍMKE: 'paródia'

Őrült videó kering a neten Pápai Jociról

Őrült videó kering a neten Pápai Jociról

Nem lehet ki­bírni ne­ve­tés nél­kül.

Nem lehet ki­bírni ne­ve­tés nél­kül. Ütős fel­vé­tel ké­szült Pápai Jo­ci­ról.

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Hónaljmirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nagy­szerű masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát.

Majka posztja után bezárhatod a netet

Majka posztja után bezárhatod a netet

Van az úgy, hogy az ember fia olyan slá­gert rittyent, ami­hez min­denki hozzá akar nyúlni. Ilyen lett a mára már emb­le­ma­ti­kussá vált Be­le­ha­lok című szer­ze­mény is...

Van az úgy, hogy az ember fia olyan slá­gert rittyent, ami­hez min­denki hozzá akar nyúlni. Ilyen lett a mára már emb­le­ma­ti­kussá vált Be­le­ha­lok című szer­ze­mény is...

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

A nép­szerű ma­gyar éne­kes igen­csak a szí­vére vette, hogy csú­fot űzött be­lőle a nép­szerű ma­gyar sztár.

A nép­szerű ma­gyar éne­kes igen­csak a szí­vére vette, hogy csú­fot űzött be­lőle a nép­szerű ma­gyar sztár.

Sportolók űztek tréfát a mit sem sejtő Merkelből

Sportolók űztek tréfát a mit sem sejtő Merkelbő - fotó

Szét­troll­kod­ták a közös képet.

Szét­troll­kod­ták a német kan­cel­lár­ral közös képet egy fo­ga­dá­son. Eu­rópa leg­jobb­ja­i­nak még ezt is sza­bad. A po­li­ti­kus a ké­zi­lab­dás hő­sök­kel együtt fe­szí­tett.

Merkel kancellárt utánozzák Miriuta Laci játékosai

Merkel kancellárt utánozzák Miriuta Laci focistái

Pa­ro­dis­tá­nak job­bak, mint fo­cis­tá­nak?

A ma­gyar edző já­té­ko­sai pa­ro­dis­tá­nak job­bak, mint lab­da­rú­gó­nak? Újévi kö­szön­tés a kor­mányfő utá­noz­ha­tat­lan stí­lu­sá­ban.

Begerjedtek a rajongók: 500%-ot ugrott a Star Wars-pornó eladása!

Begerjedtek a rajongók: 500%-ot ugrott a Star Wars-pornó eladása!

Az epi­zód kö­zelgő pre­mi­ere már annyira fel­iz­gatta a so­ro­zat ra­jon­góit, hogy a film por­nó­vál­to­za­tá­val vi­gasz­tal­ják ma­gu­kat.

Ez a középkorú nő egyszerűen felrobbantotta az internetet - FOTÓK

Ez a középkorú nő egyszerűen felrobbantotta az internetet - FOTÓK

Száz­ez­rek nézik a ké­peit, a fél in­ter­net mára a lába előtt hever, a fo­tóit imádva. Pedig csak egy át­la­gos, kö­zép­korú nő.