CÍMKE: 'párkapcsolat'

Elárulták a magánnyomozók: ez a biztos jele a megcsalásnak

Elárulták a magánnyomozók: ez a biztos jele a megcsalásnak

A szak­ér­tők sze­rint ez az, amire fon­tos oda­fi­gyelni.

A szak­ér­tők sze­rint ez az, amire fon­tos oda­fi­gyelni.

Ez derült ki a Iszak Eszter új pasijáról

Ez derült ki a Iszak Eszter új pasijáról

A dögös ma­gyar mű­sor­ve­zető ismét bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. Újabb in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg a sár­mos férfi­ról, aki el­ra­bolta Esz­ter szí­vét.

A dögös ma­gyar mű­sor­ve­zető ismét bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. Újabb in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg a férfi­ról.

Mit látsz meg először a képen: elárulja, mi vár rád a szerelemben

Mit látsz meg először a képen: elárulja, mi vár rád a szerelemben

Mit látsz meg először a képen: elárulja, mi vár rád a szerelemben

Egé­szen kü­lön­le­ges a teszt, amit most mu­ta­tunk.

Egé­szen kü­lön­le­ges a teszt, amit most mu­ta­tunk.

Emiatt a 7 férfiszokás miatt szakítanak a nők

Emiatt a 7 férfiszokás miatt szakítanak a nők

Sok­szor elég pár ap­ró­ság...

Ezek a hét­köz­napi dol­gok rá­adá­sul foly­ton is­mét­lőd­nek, így nem csoda, ha csak hosszú idő után jön rá a nő, hogy ezt nem akarja...

Teljesen kiakadt a pasi, mikor meglátta, mit csinál titokban szerelme

Teljesen kiakadt a pasi, mikor meglátta, mit csinál titokban szerelme

A frász törte ki a fic­kót, és ez nem is túl meg­lepő.

A frász törte ki a fic­kót, és ez nem is túl meg­lepő.

Párkapcsolatáról vallott Tóth Vera: ezt eddig titkolták!

Párkapcsolatáról vallott Tóth Vera: ezt eddig titkolták!

Jót tesz neki a sze­re­lem.

Jót tesz neki a sze­re­lem. Tel­je­sen ki­vi­rult az utóbbi hó­na­pok alatt az arany­hangú éne­kesnő.

Itt az első fotó: újra szerelmes a szépséges Aleska

Itt az első fotó: újra szerelmes a szépséges Aleska

Na­gyon bol­do­gok!

A Szent Ist­ván Ba­zi­lika előtt kap­ták len­cse­végre a sze­rel­mes­párt. Na­gyon bol­do­gok!

Nagy, júliusi szerelmi horoszkóp: váratlan boldogságot hoz a hónap! EZO

Nagy, júliusi szerelmi horoszkóp: váratlan boldogságot hoz a hónap!

Nagy, júliusi szerelmi horoszkóp: váratlan boldogságot hoz a hónap!

Cso­dás és iz­gal­mas hetek áll­nak előt­tünk!

Cso­dás és iz­gal­mas hetek áll­nak előt­tünk!

4 sorsfordító jel: ha ezeket tapasztalod, megváltozik a párkapcsolatod

4 sorsfordító jel: ha ezeket tapasztalod, megváltozik a párkapcsolatod

Min­den pár­kap­cso­la­tok­ban van­nak mély­pon­tok.

Min­den pár­kap­cso­la­tok­ban van­nak mély­pon­tok, nagy kér­dés ilyen­kor, hogy merre men­tek to­vább!

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a sztárpár

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a sztárpár

Min­denki meg­le­pő­dött a hír hal­la­tán. Egye­lőre még nem tudni a rész­le­te­ket.

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most.

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért örökre em­lé­kezni fog arra az es­tére...

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Durva, amit anyósa tett a fiatal feleséggel - a nő besokkolt

Durva, amit anyósa tett a fiatal feleséggel - a nő besokkolt

Sok do­logra szá­mí­tott a lány a há­zas­ság után. Erre nem.

Sok do­logra szá­mí­tott a lány a há­zas­ság után. Erre nem.

Várkonyi Andrea még mindig nincs túl Bochkoron

Várkonyi Andrea még mindig nincs túl Bochkoron

El­mondta, miért nincs még új párja.

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­mondta, miért nincs még új párja.

Hajdú Péter még mindig nem mutatta be párját a gyerekeinek

Hajdú Péter még mindig nem mutatta be párját a gyerekeinek

A gye­re­kei csak az új­sá­gok­ból is­me­rik Annát.

Egyre ko­mo­lyabb a kap­cso­lata Hajdú Pé­ter­nek, a gye­re­kei mégis csak az új­sá­gok­ból is­me­rik Annát.

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Moby sze­rint jár­tak a szí­nész­nő­vel, ő azon­ban ezt úgy látta, a férfi zak­latta.

Megtörte a csendet Ábel Anita: ezért vállalta fel új párkapcsolatát

Megtörte a csendet Ábel Anita: ezért vállalta fel új párkapcsolatát

Elő­ször vá­la­szolt a kap­cso­la­tát fir­tató kér­dé­sekre a mű­sor­ve­zető.

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Azt suttogják a színházban, 21 évvel fiatalabb nőt szeret Gesztesi Károly

Azt suttogják a színházban, 21 évvel fiatalabb nőt szeret Gesztesi Károly

Ál­lí­tó­lag egyik fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­vel jött össze Gesz­tesi Ká­roly.

Ál­lí­tó­lag egyik fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­vel jött össze Gesz­tesi Ká­roly.

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Rá­ta­lált a sze­re­lem.

A hat évig ra­bos­kodó örö­kösnő fejét el­csa­varta egy fi­a­ta­labb férfi.

Újra összejött Brad Pitt és Jennifer Aniston? Maga a színész vallott kapcsolatukról

Újra összejött Brad Pitt és Jennifer Aniston? Maga a színész vallott kapcsolatukról

Brad Pitt re­a­gált a plety­kákra.

Brad Pitt re­a­gált arra a kér­désre, össze­jött-e egy­kori fe­le­sé­gé­vel.

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett.

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett, mi­u­tán sza­kí­tott vele a ma­gyar gyors­ko­ris.

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő és ko­rábbi edző­társa, Dudás Dá­niel kap­cso­la­tá­ról még 2017-ben je­len­tek meg az első plety­kák.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő és ko­rábbi edző­társa, Dudás Dá­niel kap­cso­la­tá­ról még 2017-ben je­len­tek meg az első plety­kák.

Kőkeményen nekiestek a feleségnek, amikor bevallotta házassága titkát...

Kőkeményen nekiestek a feleségnek, amikor bevallotta házassága titkát...

Durva be­szó­lá­so­kat ka­pott a nő.

Kő­ke­mény be­szó­lá­so­kat ka­pott a nő, ami­kor el­árulta, mitől bol­dog.

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít a kegyes hazugság

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít a kegyes hazugság

Min­den stim­mel az új pár­ral: jó az ágy­ban, meg­van a kémia, csak hát...

Min­den stim­mel az új pár­ral: jó az ágy­ban, meg­van a kémia, csak hát...

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Bea rá­jött a bol­dog kap­cso­lat tit­kára.

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes a sármos művész

Három hó­napja él pár­kap­cso­lat­ban.

A szí­nész három hó­napja alkot bol­dog párt kol­lé­ga­nő­jé­vel, Bata Évá­val. Egy elő­adás pró­báin iz­zott fel kö­rü­löt­tük a le­vegő.

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát. De mit szól ehhez Brad?

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

A szí­nésznő hiába tett meg min­dent, ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie, ezt pedig nem bírta.

Itt a randizás új módszere, egyre többen keresik így a boldogságot

Itt a randizás új módszere, egyre többen keresik így a boldogságot

Sza­kíts a meg­szo­kás­sal, és pró­báld ki ezt a meg­ol­dást a sze­re­lem­hez.

Sza­kíts a meg­szo­kás­sal, és pró­báld ki ezt a meg­ol­dást a sze­re­lem­hez.

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Trük­kel von­zotta be pár­ját, fon­tos sze­re­pet ját­szik éle­té­ben az ezo­té­ria.

Kü­lö­nös trük­kel von­zotta be pár­ját, de élete min­den te­rü­le­tén fon­tos sze­re­pet ját­szik az ezo­té­ria.

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Öröm­teli idő­szak vár rád? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Öröm­teli idő­szak vár rád? Meg­ta­lál a sze­re­lem? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a ma­gán­éle­té­ről be­szélt. Kik­nek lehet esé­lye a 32 éves já­té­kos­nál?

Mocskos pénzügyekről vallottak a párok: Döbbenetes sztorik

Mocskos pénzügyekről vallottak a párok: Döbbenetes sztorik

Hi­he­tet­len me­re­dek be­szá­mo­lók...

Ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy a párok leg­több­ször a pénz­ügye­ken ve­sze­ked­nek.

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

A pár­ke­re­sés min­dig is lutri volt, az on­line társ­ke­re­sők óta pedig vég­képp nem tud­hatja az ember, mire szá­mít­hat.

A pár­ke­re­sés min­dig is lutri volt, az on­line társ­ke­re­sők óta pedig vég­képp nem tud­hatja az ember, mire szá­mít­hat. Már az első ran­din észre lehet azon­ban venni bi­zo­nyos je­le­ket, amik arra utal­nak, hogy a vá­lasz­tott férfi­val nem ér­de­mes több ran­dit meg­be­szélni...

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Tel­je­sen rend­ben van, ha időn­ként vi­táz­tok. De vajon mi tör­té­nik köz­vet­le­nül a vita után?

Tel­je­sen rend­ben van, ha időn­ként vi­táz­tok. De vajon mi tör­té­nik köz­vet­le­nül a vita után?

Pofátlanul alázta porig a lányt a randipartnere - megdöbbentő

Pofátlanul alázta porig a lányt a randipartnere - megdöbbentő

Egy ár­tat­lan­nak in­duló ran­dira ké­szült a lány, de rém­álommá vált a ta­lál­kozó.

Fantasztikusan izgalmas személyiségteszt: íme szerelmed ereje

Fantasztikusan izgalmas személyiségteszt: íme szerelmed ereje

Fantasztikusan izgalmas személyiségteszt: megmutatja, miben rejlik szerelmed ereje!

Mitől vagy iga­zán vonzó? Mit tudsz pá­rod­nak nyúj­tani és mi az, ami iga­zán fon­tos szá­modra?

Kifakadtak a férfiak: ezért utálják feleségük körül a barátnőket

Kifakadtak a férfiak: ezért utálják feleségük körül a barátnőket

Nem szo­kás be­szélni róla, pedig elég gya­kori prob­léma...

Nem szo­kás be­szélni róla, pedig elég gya­kori prob­léma, hogy a férfi ki nem áll­hatja a párja lány­ba­rá­tait. Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon be­szél­tek arról, mivel ide­ge­sí­tik őket a leg­job­ban a ba­rát­nők. Fi­gye­lem, nők szá­mára igen­csak fel­há­bo­rító ez a lista!

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult.

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult. A mű­sor­ve­zető és a mo­dell együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Va­lami igen­csak meg­vál­to­zott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni...

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

Tíz év után újra sze­rel­mes.

Ihos Jó­zsef tíz ma­gá­nyo­san töl­tött év után ta­lált rá a sze­re­lemre.

Bámulatosan őszinte személyiségteszt: kinyitja szerelmi életed titkos ajtaját

Bámulatosan őszinte személyiségteszt: kinyitja szerelmi életed titkos ajtaját

Gyere ve­lünk tu­dat­alat­tid vi­lá­gába, és de­rítsd fel, mit ígér a jövő.

Gyere ve­lünk tu­dat­alat­tid vi­lá­gába, és de­rítsd fel, mit ígér a jövő.

Szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Brutális terror: szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a fi­a­tal férfit.

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a nő a fi­a­tal férfit, aki kis híján be­le­halt a több hó­na­pon át el­szen­ve­dett sé­rü­lé­sekbe.

Íme a megcsalás legbiztosabb jele - erre figyelj a szakértő szerint!

Íme a megcsalás legbiztosabb jele - erre figyelj a szakértő szerint!

Nem min­den jel biz­tos nyom. De van­nak szinte egy­ér­tel­műen hely­ze­tek...

Nem min­den jel biz­tos nyom. De van­nak szinte egy­ér­tel­műen hely­ze­tek...

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban egé­szen máson múlik a dolog.

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók asze­rint, hogy mikor sza­kí­ta­nak az em­be­rek.

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett ol­da­lára.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Kínos vallomás: elárulta férjének a nő, kivel élte át a legjobb szexet

Kínos vallomás: elárulta férjének a nő, kivel élte át a legjobb szexet

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal.

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal és meg­le­pe­tés­sel.

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről.

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

Hoppá!

A sztár­anyuka azt is el­árulta, mi­lyen ruhát ajánl a höl­gyek­nek a nagy ta­lál­ko­zásra.

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Micsoda nő! Ez a bikinimodell Neymar új barátnője

Szexi szép­ség­gel ka­rá­cso­nyo­zott a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája. Úgy fest, Ney­mar újra kap­cso­lat­ban él.

Szexi szép­ség­gel ka­rá­cso­nyo­zott a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája.

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét? Mire lehet kö­vet­kez­tetni?

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

Ha biz­tosra akarsz menni akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi! Csak egy-két apró vál­toz­ta­tás és tiéd a tuti!

Ha biz­tosra akarsz menni a kap­cso­la­tod­ban, akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi! Csak egy-két apró vál­toz­ta­tás és tiéd a tuti!

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Szinte már min­denki pró­bált sze­ren­csét társ­ke­reső ol­da­lon. De ők vajon mit re­mél­tek...?

Szinte már min­denki pró­bált sze­ren­csét társ­ke­reső ol­da­lon. De ők vajon mit re­mél­tek...?

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rádtalál-e a boldogság

Mit hoz­nak neked a kö­vet­kező hetek? Ki­de­rül, ha el­ol­va­sod, mit ígér­nek a csil­la­gok.

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a gyer­meke.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen, ám mára ráér­zett a ma­gány ízére, és már egy­ál­ta­lán nem szo­mor­ko­dik.