CÍMKE: 'párbaj'

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

Nem állt a sze­ren­cse a Baj­no­kok mel­lett. El­ve­szí­tet­ték az egyik ver­seny­ző­jü­ket.

Nem állt a sze­ren­cse a Baj­no­kok mel­lett. El­ve­szí­tet­ték az egyik ver­seny­ző­jü­ket.

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Gyar­mati Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Gyar­mati Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Ez durva, erre még Palik László sem volt felkészülve

Ez durva, erre még Palik László sem volt felkészülve

Sok iz­gal­mat tar­to­gat az Exat­lon.

Ismét a benn­ma­ra­dá­sért küz­de­nek az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői.

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Úgy tűnik, van­nak akik a múlt­béli tény­ke­dé­sek miatt még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

A világbajnok ürített egyet a párbaj előtt

A világbajnok kapus ürített egyet a tizenegyespárbaj előtt

Dort­mund ka­pusa könnyí­tett magán, min­dent fo­gott.

Dort­mund ka­pu­sá­nak sok volt a hosszab­bí­tás, könnyí­tett magán, hogy job­ban men­jen a védés.

Rajongói oldalán csörtézik Hódi Pamela

Rajongói oldalán csörtézik Hódi Pamela

Lát­ha­tóan elege van abból, hogy ke­kec­ked­nek vele.

Berki Krisz­tián ba­rát­nő­jé­nek lát­ha­tóan elege van abból, hogy ke­kec­ked­nek vele.

Csalást kiáltanak a Farm nézői! Van benne valami

Csalást kiáltanak a Farm nézői! Van benne valami

At­tila és Sanya pár­baja után nézők so­ka­sága ki­ál­tott csa­lást a játék hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lán.