CÍMKE: 'párbaj'

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Úgy tűnik, van­nak akik a múlt­béli tény­ke­dé­sek miatt még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

A világbajnok ürített egyet a párbaj előtt

A világbajnok kapus ürített egyet a tizenegyespárbaj előtt

Dort­mund ka­pusa könnyí­tett magán, min­dent fo­gott.

Dort­mund ka­pu­sá­nak sok volt a hosszab­bí­tás, könnyí­tett magán, hogy job­ban men­jen a védés.

Rajongói oldalán csörtézik Hódi Pamela

Rajongói oldalán csörtézik Hódi Pamela

Lát­ha­tóan elege van abból, hogy ke­kec­ked­nek vele.

Berki Krisz­tián ba­rát­nő­jé­nek lát­ha­tóan elege van abból, hogy ke­kec­ked­nek vele.

Csalást kiáltanak a Farm nézői! Van benne valami

Csalást kiáltanak a Farm nézői! Van benne valami

At­tila és Sanya pár­baja után nézők so­ka­sága ki­ál­tott csa­lást a játék hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lán.