CÍMKE: 'panel'

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

A Nobel-díj­ban ré­sze­sült klí­ma­ku­ta­tó­val be­szél­get­tünk.

A Nobel-díj­ban ré­sze­sült klí­ma­ku­ta­tó­val be­szél­get­tünk a té­má­ról.

FRISS HÍREK

Szörnyű részletek derültek ki a lakótelepen ablakból kizuhant kisfiú balesetéről

Szörnyű részletek derültek ki a lakótelepen ablakból kizuhant kisfiú balesetéről

Még min­dig küz­de­nek a fiú éle­té­ért.

Még min­dig küz­de­nek az öt­éves fiú éle­té­ért az or­vo­sok.

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Sen­ki­nek nem volt gya­nús a panel mel­lett fekvő férfi.

Sen­ki­nek nem volt gya­nús a panel mel­lett fekvő férfi, ezért nem is fog­lal­koz­tak vele.

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

Az ext­rém ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni a ro­hadó sze­mét­hal­mok­kal teli pa­nel­la­kásba...

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki.

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki a híres sztár­ról, eze­ket te sem gon­dol­tad volna!

Panelház nyolcadik emeletéről ugrott a halálba a fiatal nő!

Panelház nyolcadik emeletéről ugrott a halálba a fiatal nő!

Ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el.

Va­ló­szí­nű­leg ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el a deb­re­ceni nő, a Fé­nyes ud­vari la­kó­te­le­pen.

Egy panel áráért új lakást? Összejöhet az álomotthon

Egy panel áráért új lakást venni? Összejöhet az álomotthon

Bár egyre drá­gáb­bak az új épí­tésű la­ká­sok, még­sem meg­fi­zet­he­tet­le­nek egy bé­kás­me­gyeri pa­nel­ban élő­nek.

Bár egyre drá­gáb­bak az új épí­tésű la­ká­sok, még­sem meg­fi­zet­he­tet­le­nek egy bé­kás­me­gyeri pa­nel­ban élő­nek. Aki keres, az talál, na­gyon jó üz­le­te­ket is lehet kötni...

Így bográcsozik a leleményes magyar a panellakótelepen

Így bográcsozik a leleményes magyar a panellakótelepen

A jó gu­lyás bog­rács­ban ké­szül, és ha va­laki na­gyon vá­gyik rá, akkor is a pa­nel­ban is meg­oldja!

Hétköznapi csoda a Havanna lakótelepen

Hétköznapi csoda a Havanna lakótelepen

Éled a pa­nel­ren­ge­teg közé szo­rult pi­ciny ter­mé­szet.

Éled a pa­nel­ren­ge­teg közé szo­rult pi­ciny ter­mé­szet.

Megfagy a véred: kisbaba mászott ki a panel ablakába: Túlélte!

Megfagy a véred: kisbaba mászott ki a panel ablakába: Túlélte!

Egy pil­la­nat alatt má­szik fel a gye­rek oda, ahova na­gyon nem kéne. Ez­út­tal nem tör­tént tra­gé­dia.

Rejtélyes ébresztőóra riogatja a kispesti lakókat naponta kétszer

Rejtélyes ébresztőóra riogatja a kispesti lakókat naponta kétszer

Már tíz éve nem lakik senki abban a la­kás­ban, ahol na­ponta két­szer fel­ber­reg az éb­resz­tőóra.