CÍMKE: 'otthoni praktikák'

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Szám­ta­lan tip­pet hall­hat­tál már arról, mivel lehet a vö­rös­bor­fol­tot el­tün­tetni a tex­tí­li­ák­ból.

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye a ba­nán­héj­nak? Mi­e­lőtt ki­dob­nád, íme egy fan­tasz­ti­kus ötlet, hogy mire hasz­náld!

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye a ba­nán­héj­nak? Mi­e­lőtt ki­dob­nád, íme egy fan­tasz­ti­kus ötlet, hogy mire hasz­náld!

Megváltoztatja az életed ez az 5 őrületesen egyszerű háztartási trükk

Megváltoztatja az életed ez az 5 őrületesen egyszerű háztartási trükk

A te ház­tar­tá­sod­ban is biz­tos van né­hány ap­ró­ság, ami ret­tentő bosszantó.

A te ház­tar­tá­sod­ban is biz­tos van né­hány ap­ró­ság, ami ret­tentő bosszantó. Pedig sok kicsi sokra megy.

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt, bár ak­ko­ri­ban még nem volt mik­ro­hul­lámú sütő. De a meleg rizs jó­té­kony ha­tá­sát ők is is­mer­ték, te se hagyd ki! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt, bár ak­ko­ri­ban még nem volt mik­ro­hul­lámú sütő. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Nem esik le az ingről a gomb, ha ezt a trükköt kipróbálod

Nem esik le az ingről a gomb, ha ezt a trükköt kipróbálod

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

A kö­röm­lak­kot nem csak a kör­mödre ken­he­ted. Gyors se­gély is lehet a tás­kád­ból, de dí­szít­hetsz is vele. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Itt az ideje, hogy a nyári és a téli hol­mik he­lyet cse­rél­je­nek a szek­rény­ben.

Itt az ideje, hogy a nyári és téli hol­mik he­lyet cse­rél­je­nek a szek­rény­ben. Így lesz­nek fris­sek, tisz­ták.

Így használd fel a lyukas harisnyát

Így használd fel a lyukas harisnyát

Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, ami­kor né­hány hasz­ná­lat után fel­sza­lad a ha­ris­nyán a szem. De van egy jó hí­rünk, nem kell azon­nal ku­kába dob­nod. Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

Táncra perdülne a nagyi, ha meglátná, hogy takarítasz

Táncra perdülne a nagyi, ha meglátná, hogy takarítasz

Em­lék­szel még, ami­kor gyer­mek­ként a nagyi meg­kért, se­gíts neki a ta­ka­rí­tás­ban? Ér­de­mes ma is al­kal­mazni azo­kat az apró öt­le­te­ket, ami­ket tőle lát­tál.

Itt a háztartás legnagyobb dobása: ennyi mindenre jó a fogkrém

Itt a háztartás legnagyobb dobása: ennyi mindenre jó a fogkrém

Kapj elő egy tu­bus­sal, meg­mu­tat­juk, mire hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban.

Van ott­hon fog­kré­med? Öt­let­el­tünk! Kapj elő egy tu­bus­sal, mi meg­mu­tat­juk, mire hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban.

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a fogpiszkáló!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a fogpiszkáló!

Sok­ol­dalú ap­ró­ság a kony­há­ból

Bá­mu­la­to­san sok­ol­dalú ap­ró­ság rej­tő­zik a te kony­hád­ban is! Hasz­náld ki hát a benne rejlő le­he­tő­sé­ge­ket!

Bombabiztos tippek, hogy ne kínozzon a csuklás!

Bombabiztos tippek, hogy ne kínozzon a csuklás!

Bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat rád a csuk­lás, ami­től nem könnyű meg­sza­ba­dulni, akár órákra is meg­ke­se­rít­heti a na­po­dat.

Tuti, hogy eddig te is rosszul pakoltál a hűtődbe! Így kellene

Tuti, hogy eddig te is rosszul pakoltál a hűtődbe! Így kellene

Nem lesz többé meg­rom­lott tej vagy meg­ro­hadt zöld­ség, ha így pa­ko­lod át a hű­tő­det!

Meg­ro­hadt zöld­sé­gek, pe­né­szes sonka, meg­rom­lott tej. Va­ló­szí­nű­leg te is ta­lál­tál már ilyen éte­le­ket a hű­tőd­ben. De vajon mi lehet a gond? Mu­tat­juk!

Gyorsabban elkészül a vacsora. Húspuhító trükkök, amiről sosem hallottál

Gyorsabban elkészül a vacsora. Húspuhító trükkök, amiről sosem hallottál

Egy apró trük­kel pár perc alatt omlós húst tá­lal­hatsz az asz­talra.

Unod már, hogy órá­kig vársz arra, hogy meg­pu­hul­jon a va­csora? Mos­tan­tól nem kell be­köl­töz­nöd a kony­hába. Egy apró trük­kel pár perc alatt omlós húst tá­lal­hatsz az asz­talra.

Nem hiszed el, miből van ez a kandalló!

Nem hiszed el, miből van ez a kandalló! Olcsó és iszonyú látványos!

Irigy­kedve nézed a fil­mek­ben a lo­bogó lán­go­kat a kan­dal­lók­ban?

Min­den évben irigy­kedve nézed az ame­ri­kai fil­mek­ben a lo­bogó lán­go­kat a kan­dal­lók­ban?

Szétnyílt a cipzár! Itt a megoldás!

Szétnyílt a cipzár! Ne rohanj újat venni, itt a megoldás!

Már nem kell var­ró­nőt ke­ress, hisz könnyen or­vo­sol­ha­tod a prob­lé­mát.

Nincs annál kel­le­met­le­nebb, mikor in­du­lás­kor fel­hú­zod a ka­bá­tod cip­zár­ját, azon pedig szét­nyíl­nak a sze­mek.

Valóságos csodaszer a körömlakklemosó!

Valóságos csodaszer a körömlakklemosó, próbáld ki te is!

Mos­tan­tól nem csak a für­dő­ben fogod hasz­nálni.

He­tente hasz­ná­lod a kö­röm­lakk el­tá­vo­lí­tá­sára, pedig ezen kívül még szám­ta­lan trükkre al­kal­mas a le­mosó. Mos­tan­tól nem csak a für­dő­ben fogod hasz­nálni.

Nem fogod elhinni, mire jó még a tej!

Nem fogod elhinni, mire jó még a tej!

Ha lenne a há­ló­ban hű­tő­szek­rény, ezen­túl tuti ott is tar­ta­nád.

A tejet nem­csak a kony­há­ban tudod hasz­nálni. Ha lenne a há­ló­ban hű­tő­szek­rény, ezen­túl tuti ott is tar­ta­nád. Hi­szen annyi min­denre jó, hogy szinte fel­so­rolni is le­he­tet­len.

Vége a szalonna-mizériának! Mutatjuk a megoldást!

Vége a szalonna-mizériának! Mutatjuk a megoldást!

Imá­dod a ro­po­gósra sült sza­lon­nát, de utá­lod a ma­ce­rát vele? Íme, egy ötlet, mely meg­oldja a prob­lé­mát!

Imá­dod a ro­po­gósra sült sza­lon­nát, de utá­lod a ma­ce­rát vele?

Ronda, de finom! Indul a töpörtyűszezon!

Ronda, de finom! Indul a töpörtyűszezon!

Igazi őszi-téli, ener­giát adó cse­mege, friss ro­po­gós ke­nyér­rel is­teni!

Igazi őszi-téli, ener­giát adó cse­mege, friss ro­po­gós ke­nyér­rel, sa­va­nyú­ság­gal is­teni! De van még né­hány jó öt­le­tünk!

Nem hiszed el, mire jó a hajlakk!

Nem hiszed el, mire jó a hajlakk!

Mos­tan­tól sok­kal gyak­rab­ban fogod elő­venni a rej­te­ké­ről.

Mos­tan­tól sok­kal gyak­rab­ban fogod elő­venni a rej­te­ké­ről, hi­szen a hajad fi­xá­lá­sán kívül még szá­mos hasz­nos do­logra hasz­nál­ha­tod.

Mit keres a sajtreszelő a hálószobában?

Mit keres a sajtreszelő a hálószobában?

Az egy­szerű sajt­re­sze­lő­nek nem­csak a kony­há­ban tudod hasz­nát venni! Szinte hi­he­tet­len, mennyi min­denre jó még! Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Az egy­szerű sajt­re­sze­lő­nek nem­csak a kony­há­ban tudod hasz­nát venni! Szinte hi­he­tet­len, mennyi min­denre jó még! Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Ezzel a trükkel nem fog habosodni az olaj!

Ezzel a trükkel soha többet nem fog felhabosodni az olaj sütés közben!

Elő­for­dult már, hogy ebé­det ké­szítve, a fel­habzó olaj min­dent tönk­re­tett?

Elő­for­dult már veled, hogy a va­sár­napi ebé­det ké­szítve, a hir­te­len fel­habzó olaj tönk­re­tett az ételt?

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Teát inni jó! És ha te is sze­re­ted, ren­ge­teg ki­áz­ta­tott teafil­tert dobsz ki.

Teát inni jó! És ha te is sze­re­ted, va­ló­szí­nű­leg ren­ge­teg ki­áz­ta­tott teafil­tert dobsz ki. Pedig nem kéne! Meg fogsz le­pődni, mi min­denre hasz­nál­ha­tod!

Csodákra képes a diófa levele! Most kezdd el gyűjteni!

Csodákra képes a diófa levele! Most kezdd el gyűjteni!

Az őszi friss di­ó­nál nincs fi­no­mabb, de ke­ve­sen tud­ják, hogy ennek a fának a le­vele is fel­hasz­nál­ható.

Az őszi friss di­ó­nál nincs fi­no­mabb, de ke­ve­sen tud­ják, hogy ennek a fának a le­vele is fel­hasz­nál­ható, tehát ér­de­mes gyűj­teni, mert na­gyon egész­sé­ges. Ké­szül­het be­lőle sü­te­mény, vagy tea is.

Nem fogod elhinni, mi mindenre jó még a disznózsír!

Nem fogod elhinni, mi mindenre jó még a disznózsír!

Szinte min­den hű­tő­szek­rény­ben ott lapul ez a fe­le­désbe me­rült cso­da­szer. Pró­báld ki, meg fogsz le­pődni!

A disz­nó­zsírt mos­tan­tól tedd előre a pol­con, le­gyen kéz­nél min­dig. Mu­tat­juk, hogy miért!

Viszlát felszaladt harisnya!

Viszlát felszaladt harisnya! Itt a zseniális megoldás!

Elég egy rossz moz­du­lat és a leg­kí­no­sabb pil­la­nat­ban indul el a csík.

A ha­ris­nya a nők leg­na­gyobb el­len­sége! Sok­szor elég egy rossz moz­du­lat és a leg­kí­no­sabb pil­la­nat­ban indul el a csík a lá­ba­don. Ennek vége!

Nem hinnéd, mire jó még a tojás!

Nem hinnéd, mi mindenre jó még a tojás!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy azon kívül, hogy fő­zünk vele, mennyi min­denre jó.

A tojás az egyik leg­ked­vel­tebb reg­geli, imád­juk! Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a sütés-fő­zé­sen kívül mi min­denre hasz­nál­ható még.

Ezt nem gondoltad volna! Mire jó az üres tejfölösdoboz?

Ezt nem gondoltad volna! Mire jó az üres tejfölösdoboz?

Nap, mint nap hasz­ná­lod, mert egész­sé­ges és finom is a tej­föl. Vi­szont, ha el­fo­gyott a do­boz­ból a mű­anya­got biz­tos, hogy a ku­kába dobod.

Nap, mint nap hasz­ná­lod, mert egész­sé­ges és finom is a tej­föl. Vi­szont, ha el­fo­gyott a do­boz­ból a mű­anya­got biz­tos, hogy a ku­kába dobod. Leg­alábbis mos­ta­náig.

Ezért ne dobd ki többet a tejesdobozt!

Ezért ne dobd ki többet a tejesdobozt!

Gon­dol­koz­tál már azon, vajon lehet-e hasz­no­sí­tani a ki­ürült te­jes­do­bozt? A vá­lasz ter­mé­sze­te­sen az, hogy igen, lehet. Fo­gad­junk, hogy ezekre az egy­szerű trük­kökre te sem gon­dol­nál!

Gon­dol­koz­tál már azon, vajon lehet-e hasz­no­sí­tani a ki­ürült te­jes­do­bozt? A vá­lasz ter­mé­sze­te­sen az, hogy igen, lehet. Fo­gad­junk, hogy ezekre az egy­szerű trük­kökre te sem gon­dol­nál!

Ragassz buborékfóliát az ablakodra!

Sokat spórolhatsz! Ragassz buborékfóliát az ablakodra!

Ha­ma­ro­san indul a fű­tési sze­zon, és bi­zony fi­zet­he­ted a szám­lá­kat.

Egy olcsó trük­kel sokat spó­rol­hatsz, és meg­old­ha­tod az ala­kok téli szi­ge­te­lé­sét, hogy ne szök­jön el a la­ká­sod­ból a meleg.

Így előzd meg az őszi hajhullást!

Ne dobd el a hajadat! Így előzd meg az őszi hajhullást!

Ne ess pá­nikba, ha ős­szel min­den fé­sül­kö­dés után haj­jal telik meg a keféd.

Ne ess pá­nikba, ha ős­szel min­den fé­sül­kö­dés után haj­jal telik meg a haj­ke­féd. Az át­la­gos­nál erő­sebb haj­hul­lás ilyen­kor ter­mé­sze­tes.

Elképesztő, mire jó egy üres tojástartó!

Elképesztő, mi mindenre jó egy üres tojástartó doboz!

Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen kin­cse­ket tudsz be­lőle va­rá­zsolni.

Te is min­dig ki­szór­tad az üres to­jás­tar­tót, mert csak fe­les­le­ges sze­mét­nek érez­ted, ha el­fo­gyott be­lőle a tojás?

Utálod a hangyákat a lakásban?

Utálod a hangyákat a lakásban? Próbáld ki a pirospaprikát!

Ha eddig nem hasz­nál­tál a fő­zés­hez csí­pős pap­ri­kát, mos­tan­tól fogsz.

Ez a fű­szer ugyanis nem csak finom, de meg­őrzi az egész­sé­ged, erő­síti az im­mun­rend­szer is. Ha azon­ban a csí­pős íz távol áll tőled, akkor se dobd ki.

Varázsolj csodát az otthonodba a hosszú estéken

Varázsolj csodát az otthonodba a hosszú estéken

Az ősz kö­ze­led­té­vel egyre hosszab­bak az éj­sza­kák, egyre töb­bet ülünk lám­pa­fény­nél, ami le­han­goló lehet!

Az ősz kö­ze­led­té­vel egyre hosszab­bak az éj­sza­kák, egyre töb­bet ülünk lám­pa­fény­nél, ami le­han­goló lehet!

Filléres,de jó megoldás vízkő ellen

Filléres, de nagyon hatékony megoldások vízkő ellen

Igazi rém­álom, ami­kor a csap­te­le­pek körül meg­je­le­nik a vízkő.

Igazi rém­álom, ami­kor a csap­te­le­pek körül meg­je­le­nik a vízkő. Mos­tan­tól nem kell majd eről­köd­nöd. A vízkő szinte le­ol­vad a csa­pod­ról.

El nem tudod képzelni, mire jó még a szappan

El nem tudod képzelni, mi mindenre jó még a szappan

A szap­pan nem­csak tisz­tí­tásra hasz­nál­ható.

A szap­pan nem­csak tisz­tí­tásra hasz­nál­ható. Sok­kal több min­denre al­kal­mas, mint gon­dol­nád!

6 megdöbbentő ötlet: használd másra a jégkockatartót!

6 megdöbbentő ötlet: használd másra a jégkockatartót!

A jég­koc­ka­tar­tót na­gyon sok hasz­nos do­logra ki­pró­bál­ha­tod, nem csak jég ké­szí­té­sére.

A jég­koc­ka­tar­tót na­gyon sok hasz­nos do­logra ki­pró­bál­ha­tod, nem csak jég ké­szí­té­sére.

Hihetetlen, mi mindenre jó a majonéz

Hihetetlen, mi mindenre jó a majonéz

Ez az alap­anyag min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható. Meg­mu­tat­juk, mi min­denre hasz­nál­ha­tod!

Elképesztő gyógyerő a szalonnában!

Elképesztő gyógyerő a szalonnában!

Nem hiába ették őse­ink ki­váló ét­vággyal ezt az egy­szerű élel­mi­szert.

Nem hiába ették őse­ink ki­váló ét­vággyal ezt az egy­szerű élel­mi­szert. A sza­lonna is­teni finom, vi­szont csak ke­ve­sen tud­ják, hogy jó­té­kony ha­tás­sal van az egész­ségre is.

6 olcsó trükk a tökéletes mosáshoz

6 olcsó trükk a tökéletes mosáshoz

A fehér fe­hé­rebb lesz, a szí­nes ruhák pedig vissza­nye­rik ere­deti pom­pá­ju­kat! Nem kell ez­re­ket köl­te­ned drága sze­rekre, a meg­ol­dás ott lapul a la­ká­sod­ban!

A fehér fe­hé­rebb lesz, a szí­nes ruhák pedig vissza­nye­rik ere­deti pom­pá­ju­kat! Ugye kí­ván­csi vagy a trükkre? Nem kell ez­re­ket köl­te­ned drága sze­rekre, a meg­ol­dás ott lapul a la­ká­sod­ban.

Ha kedves az életed, ezeket dobd ki!

Ha kedves az életed, ezeket a tárgyakat dobd el a lakásból!

Az első fel­adat a kör­nye­ze­ted meg­tisz­tí­tása.

Az egész­sé­ges élet­mód nem csak abból áll, hogy edzeni kez­desz, és oda­fi­gyelsz az ét­ke­zé­sekre. Az első fel­adat a kör­nye­ze­ted meg­tisz­tí­tása.

Így tüntesd el a penészt fillérekből

Így tüntesd el a penészt fillérekből

A pe­nész ko­moly egész­ség­ügyi gon­do­kat is okoz­hat, ha nem ke­ze­led.

A pe­nész nem csak csú­nya lát­vány a la­kás­ban, de ko­moly egész­ség­ügyi gon­do­kat is okoz­hat, ha nem ke­ze­led. Mos­tan­tól nem kell drága vegy­sze­rekre köl­te­ned, csak nézz körül ott­hon.

A legolcsóbb táska, amit varrás nélkül elkészíthetsz

A legolcsóbb táska, amit varrás nélkül elkészíthetsz

A stran­don sze­ret­nél di­va­tos lenni, egy ki­csit ki­tűnni a tö­meg­ből? Meg­mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb táska trükk­jét, amit ott­hon is el­ké­szít­hetsz.

A stran­don sze­ret­nél di­va­tos lenni, egy ki­csit ki­tűnni a tö­meg­ből? Akkor ne csak a ruhád le­gyen kü­lön­le­ges, hanem a tás­kád is. Meg­mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb táska trükk­jét, amit ott­hon is el­ké­szít­hetsz.

Fürdőszoba felújítás kádcsere nélkül

Fürdőszoba felújítás kádcsere nélkül

Lehet min­den für­dés után le­zu­ha­nyo­zod a kádad, attól még az évek során kopni fog és szürke fol­tok is meg­je­len­het­nek rajta.

Lehet min­den für­dés után le­zu­ha­nyo­zod a kádad, attól még az évek során kopni fog és szürke fol­tok is meg­je­len­het­nek rajta. Nem kell azon­ban rög­tön a kád­cse­rén gon­dol­koz­nod, hi­szen könnye­dén újjá va­rá­zsol­ha­tod a kádat né­hány apró trükk se­gít­sé­gé­vel.

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Az egész na­po­dat tönk­re­te­szi a vá­rat­la­nul fe­jedbe nyi­lalló éles fáj­da­lom. Mos­tan­tól 2 perc alatt meg­sza­ba­dul­hatsz ettől az ér­zés­től.

Az egész na­po­dat tönk­re­te­szi a vá­rat­la­nul fe­jedbe nyi­lalló éles fáj­da­lom. Mos­tan­tól 2 perc alatt meg­sza­ba­dul­hatsz ettől az ér­zés­től.

A világ legolcsóbb mosószere

A világ legolcsóbb mosószere most is a hűtődben lapul

Nem tudsz vá­lasz­tani a mo­só­po­rok kö­zött. Sze­ren­csére itt a cit­rom.

Nem tudsz vá­lasz­tani a mé­reg­drága mo­só­po­rok kö­zött, egyik sem olyan ha­té­kony, mint sze­ret­néd? Sze­ren­csére itt a cit­rom, mely nem kí­méli a fol­to­kat.

Egy életre bánni fogod, ha kidobod a használt harisnyád

Egy életre bánni fogod, ha kidobod a használt harisnyád

Se­gít­sé­gedre lehet a kony­há­ban...

Ha eddig ki­dob­tad a sza­kadt ha­ris­nyát ez­után már nem fogod. Se­gít­sé­gedre lehet a kony­há­ban, a für­dő­ben, sőt a ház kö­rüli mun­ká­ban is.

Szereted a banánt, ki ne dobd a héját!

Szereted a banánt, ki ne dobd a héját!

Ennél hasz­no­sabb kis esz­közt még nem is­mer­tél.

Ezek után nem fogod egy moz­du­lat­tal ki­dobni a sze­mét­nek gon­dolt ba­nán­hé­jat.

A nyár fájdalmas nyavalyája. Így gyógyítsd gyorsan a vízhólyagot!

Így gyógyítsd gyorsan a vízhólyagot!

Ret­tentő kínos, mikor sze­xis ru­há­ban fe­szí­tesz és a tal­pa­don víz­hó­lya­gok ék­te­len­ked­nek. Most már könnyen meg­sza­ba­dul­hatsz tőlük.

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Si­ke­res kez­dő­ker­tész le­hetsz, ha a pa­ra­di­cso­mot vá­lasz­tod! Pláne a trük­kök­kel, ami­ket mu­ta­tunk!

Mit keres a dinnye az arcodon?

Mit keres a dinnye az arcodon?

Pró­bál­tad már sa­lá­tá­ban, fagyi mellé, eset­leg piz­za­ként vagy tor­tá­ban is. Akkor miért ne pró­bál­nád ki a dinnyét az ar­co­don a rán­cok ellen is.