CÍMKE: 'otthon'
FRISS HÍREK

Lógass teafiltert a vécédbe: bámulatos lesz a hatása!

Lógass teafiltert a vécédbe: bámulatos lesz a hatása!

Ez a fur­csa trükk meg­le­pően sokat segít ott­ho­nod­ban.

Ez a fur­csa trükk meg­le­pően sokat segít ott­ho­nod­ban.

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, és téged irigyel majd minden szomszéd!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, és téged irigyel majd minden szomszéd!

Fan­tasz­ti­ku­san ha­tá­sos, amit mu­ta­tunk neked.

Fan­tasz­ti­ku­san ha­tá­sos, amit mu­ta­tunk neked.

Szórj szódabikarbónát a csempére: bámulatos, ami történni fog

Szórj szódabikarbónát a csempére: bámulatos, ami történni fog

Pil­la­na­tok alatt vég­zel a ta­ka­rí­tás­sal!

Pil­la­na­tok alatt vég­zel a ta­ka­rí­tás­sal!

Nem gondol a betegségére: egyre jobban van Zana József

Nem gondol a betegségére: egyre jobban van Zana József

A szí­nészt agy­ér­görccsel szál­lí­tot­ták múlt héten kór­házba.

Önts ecetet a szőnyegre - bámulatos lesz az eredmény!

Ne aggódj egy percig se! Inkább önts ecetet a szőnyegre - meglátod, egészen bámulatos lesz a végeredmény!

Nem egy prob­lé­mára mu­ta­tunk iz­gal­mas és egy­szerű trük­köt, mely rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Nem egy ag­gasztó prob­lé­mára mu­ta­tunk most neked iz­gal­mas és egy­szerű trük­köt, mely rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül olcsó is! Jöj­je­nek a házi prak­ti­kák rész­le­tei!

Igazi Noé bárkája Singh Viki otthona!

Igazi Noé bárkája Singh Viki otthona!

Négy négy­lá­bú­val, és szám­ta­lan más ál­lat­tal osztja meg az ott­ho­nát Singh Viki! Az éne­kesnő a kis­ked­ven­ce­i­vel és sze­rel­mé­vel, Ta­más­sal él egy tágas, XIII. ke­rü­leti in­gat­lan­ban.

Négy négy­lá­bú­val, és szám­ta­lan más ál­lat­tal osztja meg az ott­ho­nát Singh Viki! Az éne­kesnő a kis­ked­ven­ce­i­vel és sze­rel­mé­vel, Ta­más­sal él egy tágas, XIII. ke­rü­leti in­gat­lan­ban.

Szórj szódabikarbónát a mikróba: lenyűgöző a hatás!

Szórj szódabikarbónát a mikróba: lenyűgöző a hatás!

Szu­per ez a trükk, amit most mu­ta­tunk neked.

Szu­per ez a trükk, amit most mu­ta­tunk neked.

Shane Tusup megmutatta, vele osztja meg az otthonát

Shane Tusup megmutatta, vele osztja meg az otthonát

Az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup ara­nyos tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup ara­nyos tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

Szórj sót a sütőbe: eszméletlen, amit tapasztalsz

Szórj sót a sütőbe: eszméletlen, amit tapasztalsz

Ez a prak­tika szu­perjó ba­rá­tod lesz, ha ki­pró­bá­lod.

Ez a prak­tika szu­perjó ba­rá­tod lesz, ha ki­pró­bá­lod.

Szórj szódabikarbónát a sütőbe: eszméletlen a hatás!

Szórj szódabikarbónát a sütőbe: eszméletlen a hatás!

Egy életre imádni fogod a trük­köt.

Egy életre imádni fogod a trük­köt, me­lyet most mu­ta­tunk.

Támad a Duna: árvíz fenyegeti Marcellina otthonát

Támad a Duna: árvíz fenyegeti Marcellina otthonát

Nincs könnyű hely­zet­ben.

Meg­ke­se­ríti az idő­já­rás Mar­cel­l­ina éle­tét. Az éne­kesnő szent­end­rei kert­jét már tel­je­sen el­ön­tötte a Duna.

Szórj kávézaccot a lefolyóba - mesés eredményt tapasztalsz majd!

Szórj kávézaccot a lefolyóba - mesés eredményt tapasztalsz majd!

Mes­teri se­gít­sé­get nyújt ott­ho­nod­ban a ká­vé­zacc. Mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod oko­san!

Friss hírek Demjén Ferencről: így érzi magát a zenészlegenda

Friss hírek Demjén Ferencről: így érzi magát a zenészlegenda

Az egész or­szág Ró­zsi­ért imád­ko­zott, mi­u­tán ki­de­rült, hogy kór­házba szál­lí­tot­ták.

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Egé­szen szo­kat­lan prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk most neked. S az a leg­jobb, hogy mind­egyik tuti mód­szer!

Egé­szen szo­kat­lan prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk most neked. S az a leg­jobb, hogy mind­egyik tuti mód­szer!

Megrendítő fotó: ez történt Horváth Tamás egykori otthonával

Megrendítő fotó: ez történt Horváth Tamás egykori otthonával

Si­ral­ma­san néz ki a ház, ahol az éne­kes ne­vel­ke­dett. Ő mégis büsz­kén vál­lalja. Azt is el­mondta, miért.

Si­ral­ma­san néz ki a ház, ahol az éne­kes ne­vel­ke­dett. Ő mégis büsz­kén vál­lalja.

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak, hi­szen végre min­den hol­mi­ját össze­pa­kol­hatja, hogy ked­ve­sé­vel be­lak­ják az új há­zu­kat.

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak, hi­szen végre min­den hol­mi­ját össze­pa­kol­hatja, hogy ked­ve­sé­vel be­lak­ják az új há­zu­kat.

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Ezzel a trük­kel egy­sze­rűen gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Ezzel a trük­kel egy­sze­rűen gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Soha ne dobd ki az újhagyma végét, eszméletlen, mi lesz belőle

Soha ne dobd ki az újhagyma végét, eszméletlen, mi lesz belőle

Ha nem dobod el a gyö­­ke­­res vé­ge­ket, ez­u­tán min­­dig lesz ott­­hon hagy­­mád.

Ha nem dobod el a gyö­­ke­­res vé­ge­ket, ez­u­tán min­­dig lesz ott­­hon friss hagy­­mád a ta­­va­­szi szend­­vi­­csek­­hez.

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Új életéről vallott Várkonyi Andrea, ez nyugtatja meg őt

Új életéről vallott Várkonyi Andrea, ez nyugtatja meg őt

Bol­do­gabb, mint va­laha.

A mű­sor­ve­zető múlt nyá­ron kezdte újra, azóta saját ott­ho­nába köl­tö­zött, most pedig bol­do­gabb, mint va­laha.

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer, rend­kí­vüli fű­szer­nö­vény. Amint a ta­vasz meg­mu­tatja magát, el­ül­tet­he­ted.

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer, rend­kí­vüli fű­szer­nö­vény. Amint ta­va­szo­dik, el­ül­tet­he­ted.

Szórj sót a szőnyegre, és bámulatos lesz az eredmény!

Szórj sót a szőnyegre, és bámulatos lesz az eredmény!

Cso­dát művel ott­ho­nod­ban a só!

Cso­dát művel ott­ho­nod­ban a só! És nem csu­pán a kony­há­ban, főzés köz­ben.

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. Fi­gyelj csak és nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen tip­pe­ket lát­hatsz.

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. Fi­gyelj csak!

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

Min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.

A há­zas­pár 2013-ban köl­tö­zött be a négy­szin­tes, pazar ró­zsa­dombi vil­lába, ami min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba...

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba, on­nan­tól pedig gyor­san ha­lad­nak az ese­mé­nyek. Ádám épp a Ri­post ka­me­rája előtt val­lott ter­vé­ről.

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Köz­tu­dott, hogy az éne­kesnő imádja a ku­tyá­kat, je­len­leg is fal­ká­nyi négy­lá­bú­val él együtt.

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be, egy­előre még ke­re­sik őket.

Szórj szódabikarbónát az ágyadba - megdöbbentő a hatása!

Szórj szódabikarbónát az ágyadba - megdöbbentő a hatása!

Ez a trükk iga­zán kin­cset ér. Neked is ki kell pró­bál­nod!

Ez a trükk iga­zán kin­cset ér. Neked is ki kell pró­bál­nod!

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

Amíg ki­csik a gye­re­kek, a szü­lők már a puszta gon­do­latra is ide­ge­sek lesz­nek - pedig eljön az az idő, ami­kor egy­szer-egy­szer egye­dül kell hagyni ott­hon a srá­co­kat. De vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

A halál torkából tért vissza a magyar zenész, megszólalt a feleség

A halál torkából tért vissza a magyar zenész, megszólalt a feleség

Hét hó­nap­nyi élet­ve­szély és egy év re­ha­bi­li­tá­ció után...

Hét hó­nap­nyi élet­ve­szély és egy év re­ha­bi­li­tá­ció után Lerch Ist­ván kö­ze­lebb ke­rült a ha­za­té­rés­hez...

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Vera nem tudja mi­tévő le­gyen.

Az éne­kes­nő­nek meg­gyű­lik a baja új ott­ho­ná­val.

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Nem túl hí­vo­gató egy hölgy szá­mára.

A szí­nész már ké­szen áll egy új kap­cso­latra, és hiszi, hogy vár rá az igazi. Egye­lőre azon­ban nem olya­nok a kö­rül­mé­nyei.

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat. Ne hagyd ki, és pró­báld ki te is!

Jó hírt közölt Varga Mihály, téged is érinthet

Jó hírt közölt Varga Mihály, téged is érinthet

Ma­rad­hat az 5%-os la­ká­sáfa.

A pénz­ügy­mi­nisz­ter kö­zölte a kor­mány ja­vas­la­tát. Amennyi­ben el­fo­gadja az Or­szág­gyű­lés, to­vábbi öt évig öt­szá­za­lé­kos marad a la­ká­sáfa.

Figyelem! Két nappal kitolták az Otthon Melege Program határidejét

Figyelem! Két nappal kitolták az Otthon Melege Program határidejét

Tech­ni­kai okok miatt meg­vál­to­zott az Ott­hon Me­lege Prog­ram idő­pontja.

Tech­ni­kai okok miatt meg­vál­to­zott az Ott­hon Me­lege Prog­ram utolsó for­du­ló­já­nak idő­pontja.

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Tíz éve él itt Kóbor János és csa­ládja.

Kóbor János és fe­le­sége, Zsóka tíz évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy lá­nyuk miatt új ott­hont ke­res­nek.

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Ku­tyája elé ug­rott, de ak­kora elán­nal moz­dult, hogy be­le­reccsent a bo­kája, még ekkor sem gya­na­ko­dott ko­moly prob­lé­mára...

Önts tejet a cipődre: bámulatos lesz az eredménye!

Önts tejet a cipődre: bámulatos lesz az eredménye!

Olyan prak­ti­kát mu­ta­tunk most neked, amire nem is gon­dol­tál volna.

Olyan prak­ti­kát mu­ta­tunk most neked, amire nem is gon­dol­tál volna.

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Meglepő helyen forgatta legújabb videoklipjét Ákos!

Meglepő helyen forgatta legújabb videoklipjét Ákos!

Nem­ré­gi­ben for­gatta le vi­deo­klip­jét.

A Kos­suth-díjas éne­kes nem­ré­gi­ben for­gatta le leg­újabb vi­deo­klip­jét, ami­nek egyik je­le­ne­tét a jó­zsef­vá­rosi Te­leki téren, Ákos gyer­mek­kori ott­ho­ná­nál vet­tek fel.

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Kiderült, kivel él együtt új budai otthonában Hosszú Katinka

Új társ a min­den­na­pok­ban.

Új társ van az ol­da­lán a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos ez a hét­köz­napi, kony­hai holmi. Fi­gyelj csak!

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos ez a hét­köz­napi, kony­hai holmi. Fi­gyelj csak!

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból!

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból! Az olim­piai baj­nok lab­da­rúgó, Szűcs Lajos pró­bál erőre kapni...

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Egé­szen sú­lyos az in­vá­zió. Pá­nik­ban fo­tóz­zák a lát­ványt a csa­lá­dok.

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Az ál­la­pota sta­bil, de fá­ra­dé­kony, ne­he­zen mozog...

Az ál­la­pota sta­bil, de fá­ra­dé­kony, ne­he­zen mozog, va­la­mint a be­széd is ne­he­zére esik. Hiába vá­gyik a vissza­té­résre, a kö­zel­jö­vő­ben erre kevés esé­lye van...

Ebbe a luxusvillába tért haza szabadulása után a szlovák milliomosnő

Ebbe a luxusvillába tért haza szabadulása után a szlovák milliomosnő

Eva Re­ze­sova édes­anyja több­eme­le­tes há­zába tért haza...

Eva Re­ze­sova édes­anyja több­eme­le­tes há­zába tért haza a bör­tön­ből sza­ba­du­lása után.

Igazán kívánatos, új otthonában vetkőzött le Baukó Éva

Igazán kívánatos, új otthonában vetkőzött le Baukó Éva

Új la­kás­hoz rög­tön friss szelfi is du­kált. Bom­bá­zó­ként pózol az egy­kori dögös va­ló­ság­show-sze­replő.

Új la­kás­hoz rög­tön friss szelfi is du­kált. Bom­bá­zó­ként pózol az egy­kori dögös va­ló­ság­show-sze­replő.

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

El­ké­pesztő öt­lete tá­madt.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye leg­na­gyobb álmát.

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Nem fogsz hinni a szemednek: ezt a luxuskastélyt árulja Mel Gibson

Nem fogsz hinni a szemednek: ezt a luxuskastélyt árulja Mel Gibson

A 62 éves szí­nész 2017 óta kí­nálja el­adásra a kö­zép­kori stí­lusú ott­ho­nát, amit most te is meg­néz­hetsz!

Utcára rakják a kisfiát gyászoló anyát: ezért kell mennie a házból

Utcára rakják a kisfiát gyászoló anyát: ezért kell mennie a házból

Bri­gitta má­jus­ban ve­szí­tette le kisfiát.

Bri­gitta má­jus­ban ve­szí­tette le kisfiát, mi­u­tán édes­anyja a vonat elé ug­rott a 4 éves Be­nett-tel. Most az ed­digi ott­ho­ná­tól is bú­csúz­nia kell...

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Min­den jól megy köz­te­tek? Vagy is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Exkluzív fotók, ilyen luxusban él magyar sztárénekesnő

Exkluzív fotók, ilyen luxusban él magyar sztárénekesnő

Csézy évek óta ala­kítja ott­ho­nu­kat.

Csézy nyolc éve él együtt ked­ve­sé­vel, Szabó Lász­ló­val, aki­vel négy éve össze is há­za­sod­tak. Az éne­kesnő férje ked­véért el­hagyta ott­ho­nát, Me­ző­kö­ves­det.

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled.

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled. Él­vezd a gyö­nyörű ker­ted!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János.

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János, aki mos­tan­tól gond­ját vi­seli Pa­u­dits macs­ká­já­nak is.