CÍMKE: 'őskor'

Ezernél is több különös sziklarajzra bukkantak Kínában

Ezernél is több különös sziklarajzra bukkantak Kínában

A most fel­fe­de­zett szik­la­raj­zo­kon kívül a kör­zet­ben eddig leg­alább 10 ezer ábrát ta­lál­tak már a ré­gé­szek...

Paleo-szex: hallgass az ösztöneidre!

Paleo-szex: hallgass az ösztöneidre!

Éld meg ter­mé­sze­te­sen a vá­gya­i­dat és egész­sé­ge­sebb lesz az éle­ted!

Az ős­kor­ban még nem lé­tez­tek tabuk. Hagyd, hogy fel­sza­ba­dít­sa­nak a gének! Éld meg ter­mé­sze­te­sen a vá­gya­i­dat és egész­sé­ge­sebb lesz az éle­ted!