CÍMKE: 'orrtörés'

Súlyosan megsérült a Fradi focisztárja

Súlyosan megsérült a Ferencváros focisztárja

Még áp­ri­lis­ban kel­lett emi­att le­cse­rélni egy baj­noki meccsen.

Még áp­ri­lis­ban kel­lett le­cse­rélni egy baj­noki meccsen, azóta vé­dő­fel­sze­re­lés­ben ját­szik. Őt ez nem za­varja, a csa­pat­tár­sak­tól pedig be­ce­ne­vet is ka­pott.

Igazi hülye, orrtöréssel motiválta a társát

Igazi hülye, orrtöréssel motiválta a társát

Bru­tá­lis játék a rögbi, de ennyire?

Bru­tá­lis sport a rögbi, de eddig azt hit­tük, csak a pá­lyán kí­mé­let­le­nek a já­té­ko­sok. A na­pok­ban az egyik öl­tö­zőbe kel­lett or­vost hívni.

Kínos! Élő adásban törte be az orrát a tehetségkutató versenyzője

Kínos! Élő adásban törte be az orrát a tehetségkutató versenyzője

Az egyik orosz te­het­ség­ku­ta­tót véres je­le­ne­tek szí­ne­sí­tet­ték, mi­u­tán az egyik tán­cos bal­ese­tet szen­ve­dett a szín­pa­don.