CÍMKE: 'öröklés'

Fájdalmas ténnyel kell szembenéznie Meghan Markle-nek

Fájdalmas ténnyel kell szembenéznie Meghan Markle-nek

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád sza­bá­lyai szem­ben áll­nak azok­kal az ér­té­kek­kel, ame­lye­ket ő kép­vi­sel.

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád sza­bá­lyai szem­ben áll­nak azok­kal az ér­té­kek­kel, ame­lye­ket ő kép­vi­sel.

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Meg­rázó kö­rül­mé­nyek kö­zött él a 18 éves lány, jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Megrázó döntés: így végrendelkezett az Oscar-díjas zenész édesanyja

Megrázó döntés: így végrendelkezett az Oscar-díjas zenész édesanyja

Sok­koló el­ha­tá­ro­zás­sal kel­lett szem­be­sül­nie Elton John­nak.

Sok­koló el­ha­tá­ro­zás­sal kel­lett szem­be­sül­nie Elton John­nak. Édes­anyja az utolsó pil­la­nat­ban meg­vál­toz­tatta vég­ren­de­le­tét.

Tőle örökölte szépségét Vajna Tímea

Tőle örökölte szépségét Vajna Tímea

A ma­gyar üz­let­asszony kü­lön­le­ges képet tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A ma­gyar üz­let­asszony kü­lön­le­ges képet tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Le sem ta­gad­hatná, kire ütött a csa­lád­já­ból...

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

30 milliárdot spóroltunk tavaly a haláladón

30 milliárdot spóroltunk a haláladón - ennyi illetéket nem kellett tavaly befizetni

Mára tel­je­sen il­le­ték­men­tes a ro­ko­nok kö­zötti örök­lés, aján­dé­ko­zás és a vá­sár­lás is.