CÍMKE: 'orbán'

Így ünnepelt Magyarország

Így ünnepelte Magyarország a forradalom és szabadságharc 171. évfordulóját

Ha­tal­mas tömeg gyűlt össze pén­tek dél­előtt.

Ha­tal­mas tömeg gyűlt össze.

Orbán: Magyarország jobban teljesít

Orbán: Magyarország jobban teljesít

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 %.

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet, az ál­lam­adós­ság a GDP 71 szá­za­lé­kára csök­kent 2018 vé­gére.