CÍMKE: 'ólom'

Ezért marad zárva a Notre-Dame továbbra is

Ezért marad zárva a Notre-Dame továbbra is

A le­ve­gő­ben szálló ólom­por miatt to­vábbra is le­zárva tart­ják.

Nálatok is ólmos a csapvíz? Itt vizsgáltathatod be!

Nálatok is ólmos a csapvíz? Itt vizsgáltathatod be!

Vajon meg­fe­lelő a mi­nő­sége annak a víz­nek, ami a csap­ból jön? Lehet, hogy ná­la­tok ve­szé­lyes?

Mérgező az ivóvíz két magyar iskolában

Mérgező az ivóvíz két magyar iskolában

A gye­re­kek pa­lac­ko­zott vizet kap­nak.

A gye­re­kek pa­lac­ko­zott vizet kap­nak, mert ki­de­rült, hogy teli van mér­gező ólom­mal a csap­víz.