CÍMKE: 'olaszliszka'

Olaszliszka ma is szenved a lincselés emlékétől

Olaszliszka ma is szenved a lincselés emlékétől

Hiába telt el 13 év azóta, hogy Szögi La­jost agyon­ver­ték a lá­nyai szeme lát­tára, a falu ma sem nyu­god­hat.

Hiába telt el 13 év azóta, hogy Szögi La­jost agyon­ver­ték a lá­nyai szeme lát­tára, a falu, ahol a ször­nyű lin­cse­lés tör­tént, ma sem nyu­god­hat. Az em­be­rek min­den­napi éle­tére is ha­tás­sal van a ször­nyű emlék. A Ri­post a hely­szí­nen járt.

Elképesztő a helyzet Olaszliszkán

Elképesztő a helyzet Olaszliszkán

Szögi Lajos tanár tra­gi­kus esete, az olasz­lisz­kai lin­cse­lés örökre be­ivó­dott az em­be­rekbe, annyira, hogy a falut 13 évvel ké­sőbb még min­dig elő­íté­le­tek sújt­ják. A Ri­post a hely­szí­nen járt.

Szögi Lajos tanár tra­gi­kus esete, az olasz­lisz­kai lin­cse­lés örökre be­ivó­dott az em­be­rekbe, annyira, hogy a falut 13 évvel ké­sőbb még min­dig elő­íté­le­tek sújt­ják. A Ri­post a hely­szí­nen járt.

Vérlázító ítélet született az olaszliszkai lincselés ügyében

Vérlázító ítélet született az olaszliszkai lincselés ügyében

Az egy­kori el­ső­rendű vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ságra bo­csá­tá­sá­ról dön­töt­tek.

Az egy­kori el­ső­rendű vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ságra bo­csá­tá­sá­ról dön­töt­tek.

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

A meg­lin­cselt tanár csa­ládja évek óta vár a kár­té­rí­tésre, amely­nek egy ré­szét most végre meg­kap­ták.

Megszólalt az olaszliszkai lincselő ügyvédje: meglepő dolgokat állít

Megszólalt az olaszliszkai lincselő ügyvédje: meglepő dolgokat állít

Osz­toz­kodna a pén­zen a csa­lád­dal az el­ítélt férfi.

Bár a lin­cse­lő­nek meg­ítélt pénz Szögi Lajos csa­lád­ját il­leti, meg akarja tar­tani egy ré­szét.

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

A 17 évre el­ítélt lin­cselő gaz­dag em­ber­ként sza­ba­dul­hat. Az ügy egy másik vád­lott­nak is öt­le­tet adott...

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

A bör­tön­ben ülő ifjabb H. Dezső meg­kap­hatta a több­mil­liós kár­té­rí­tést.

A 13 évvel ez­előtti lin­cse­lés miatt bör­tön­ben ülő ifjabb H. Dezső meg­kap­hatta a több­mil­liós kár­té­rí­tést.

Milliókkal a zsebében, hamarabb szabadulhat az olaszliszkai lincselő

Milliókkal a zsebében, hamarabb szabadulhat az olaszliszkai lincselő

A bru­tá­li­san meg­gyil­kolt Szögi Lajos csa­ládja egy fil­lért sem lá­tott a kár­té­rí­tés­ből...

Olaszliszkai lincselés: 10 év után váratlan fordulat az ügyben

Olaszliszkai lincselés: 10 év után váratlan fordulat az ügyben

A vég­re­hajtó meg­lepő ké­rés­sel for­dult az Olasz­lisz­kán meg­gyil­kolt Szögi Lajos csa­lád­já­hoz. A ké­ré­sen mind­annyian meg­le­pőd­tek...