CÍMKE: 'olasz konyha'

Egy olasz elárulta, mindenki rosszul főzi a spagettit

Egy olasz elárulta, mindenki rosszul főzi a spagettit

Miben rej­lik az olasz konyha nép­sze­rű­sége? Miért olyan el­len­áll­ha­tat­la­nul finom egy va­lódi spe­nó­tos tortel­lini vagy egy mi­lá­nói ma­ka­róni?

Miben rej­lik az olasz konyha nép­sze­rű­sége? Miért olyan el­len­áll­ha­tat­la­nul finom egy va­lódi spe­nó­tos tortel­lini vagy egy mi­lá­nói ma­ka­róni? Mik a leg­főbb hibák, me­lye­ket el­kö­vetve sose lesz olyan finom a tej­szí­nes-gom­bás spa­getti, mint amit Olasz­or­szág­ban et­tünk?

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

Az ola­szok nem vé­let­le­nül olyan büsz­kék a ku­li­ná­ris ha­gyo­má­nya­ikra - piz­zá­juk­nak, tész­tá­juk­nak va­ló­ban nincs párja.

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Íme a re­cept.

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Az össze­té­veszt­he­tet­len olasz konyha zse­ni­a­li­tást nem­csak a pa­ra­di­csom és a tészta adja. Né­hány tit­kos kony­ha­trükk esz­mé­let­len har­mó­niát ad éte­le­ik­nek.

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olasz vi­déki konyha nem a vé­let­len­nek kö­szön­heti a hír­ne­vét.

Az olasz vi­déki konyha nem a vé­let­len­nek kö­szön­heti a hír­ne­vét. És per­sze nem­csak a pizza és a tész­ta­fé­lék re­cept­jeit ér­de­mes át­emelni a saját kony­hánkba, hanem az olyan fi­nom­sá­go­két is, mint ez a táp­láló nyári leves Tos­ca­ná­ból.

Főzd meg hétvégére Bud Spencer legjobb ételeit!

Főzd meg hétvégére Bud Spencer legjobb ételeit!

A szí­nész imá­dott jókat enni.

A híres szí­nész sze­re­tett jókat enni, sza­kács­köny­vé­ben pedig min­denki meg­ta­lál­hatja a száj­ízé­nek meg­fe­lelő fo­gá­so­kat.