CÍMKE: 'nyugat-nílusi láz'

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

Magyarország közelébe ért a vírus, halálos áldozatok is vannak

Magyarország közelébe ért a vírus, halálos áldozatok is vannak

Már hat ember ha­lá­lát okozta a nyu­gat-ní­lusi vírus Ro­má­ni­á­ban.

Már hat ember ha­lá­lát okozta a nyu­gat-ní­lusi vírus Ro­má­ni­á­ban, sokan meg­be­te­ged­tek.

Közel a baj: gyilkos kór fenyeget a szomszédban

Közel a baj: gyilkos kór fenyeget a szomszédban

Ag­gód­nak a vaj­da­sági ma­gya­rok.

Ag­gód­nak a vaj­da­sági ma­gya­rok, mert a ma­gyar ha­tár­tól alig hat­van ki­lo­mé­terre ta­lál­ható Szeg­he­gyen is meg­je­len­tek a nyu­gat-ní­lusi láz­zal fer­tő­zött szú­nyo­gok.

Ezek a veszélyes fertőzések érkeznek a migránsáradattal

Ezek a veszélyes fertőzések érkeznek a migránsáradattal

A 21. szá­zad leg­na­gyobb ki­hí­vása...

Az olasz egész­ség­ügyi szak­értő sze­rint a mig­rá­ció, il­letve az ál­tala ter­jedő több be­teg­ség lehet a 21. szá­zad leg­na­gyobb ki­hí­vása.

Tartanak a szlovákok a magyar vértől

Tartanak a szlovákok a magyar vértől

A nyu­gat-ní­lusi láz miatt 28 napig nem adhat vért, aki járt Ma­gyar­or­szá­gon.

A nyu­gat-ní­lusi láz miatt egy hó­na­pig nem adhat vért Sz­lo­vá­ki­á­ban, aki járt Ma­gyar­or­szá­gon.

Veszélyes trópusi betegség fertőz Magyarországon!

Egzotikus kór okozott járványt Magyarországon!

Nyu­gat-ní­lusi láz: 5 beteg kór­ház­ban!

5 beteg ke­rült kór­házba a nyu­gat-ní­lusi láz miatt Du­na­új­vá­ros­ban. Vajon hon­nan jö­he­tett a vírus?