CÍMKE: 'nyugat-nílusi láz'

Újra itt a nyugat-nílusi láz, de nem kell megijedni

Újra itt a nyugat-nílusi láz, de nem kell megijedni

A szú­nyog­csí­pés­sel ter­jedő, a Bal­ká­non már jól is­mert kór ismét át­lépte a ha­tá­ra­in­kat.

A szú­nyog­csí­pés­sel ter­jedő, a Bal­ká­non már jól is­mert kór ismét át­lépte a ha­tá­ra­in­kat. Már itt­hon is ta­lál­tak be­te­ge­ket, ke­ze­lé­sük meg­kez­dő­dött.

Nyugat-nílusi lázban halt meg két magyar Szolnok környékén

Nyugat-nílusi lázban halt meg két magyar Szolnok környékén

Két ma­gyar halt meg nyu­gat-ní­lusi láz miatt az idén - erő­sí­tette meg az EMMI.

Két ma­gyar halt meg nyu­gat-ní­lusi láz miatt az idén - erő­sí­tette meg az EMMI.

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

Magyarország közelébe ért a vírus, halálos áldozatok is vannak

Magyarország közelébe ért a vírus, halálos áldozatok is vannak

Már hat ember ha­lá­lát okozta a nyu­gat-ní­lusi vírus Ro­má­ni­á­ban: a fer­tő­zés szú­nyo­gok csí­pé­sé­vel ter­jed, és szám­ta­lan tü­nete van.

Közel a baj: gyilkos kór fenyeget a szomszédban

Közel a baj: gyilkos kór fenyeget a szomszédban

Ag­gód­nak a vaj­da­sági ma­gya­rok, mert a ma­gyar ha­tár­tól alig hat­van ki­lo­mé­terre ta­lál­ható Szeg­he­gyen is meg­je­len­tek a nyu­gat-ní­lusi láz­zal fer­tő­zött szú­nyo­gok.

Ezek a veszélyes fertőzések érkeznek a migránsáradattal

Ezek a veszélyes fertőzések érkeznek a migránsáradattal

Egy olasz egész­ség­ügyi szak­értő sze­rint a 21. szá­zad leg­na­gyobb ki­hí­vása ez az idő­szak.

Tartanak a szlovákok a magyar vértől

Tartanak a szlovákok a magyar vértől

A nyu­gat-ní­lusi láz miatt van ka­ran­tén a vér­adók­nál.

A nyu­gat-ní­lusi láz miatt van ka­ran­tén a vér­adók­nál.

Veszélyes trópusi betegség fertőz Magyarországon!

Veszélyes trópusi betegség fertőz Magyarországon!

5 beteg ke­rült kór­házba a nyu­gat-ní­lusi láz miatt Du­na­új­vá­ros­ban. Vajon hon­nan ke­rült ide a vírus?