CÍMKE: 'nyírbátor'

Hatmilliárdos beruházást jelentett be Orbán

Hatmilliárdos beruházást jelentett be Orbán

A kor­mányfő Nyír­bá­torba lá­to­ga­tott, az al­kat­rész­gyártó Ro­s­en­ber­ger Ma­gyar­or­szág Kft.-hez.

Óriási balhé, mentőt hívtak a legendás magyar focikapushoz

Óriási balhé, mentőt hívtak a legendás magyar focikapushoz

Szűcs Lajos a hazai né­zők­kel bal­hé­zott össze. Földre ke­rült, sé­rü­lése ál­lí­tó­lag nem sú­lyos.

Brutális képek a nyírbátori halálos balesetről

Brutális képek a nyírbátori halálos balesetről

Két sze­mély­autó üt­kö­zött össze a Nyír­bá­tor és Nyír­csá­szári kö­zötti főúton va­sár­nap dél­után.

Így kapták el a dohánybolti rablót

Így kapták el a dohánybolti rablót

Csak né­hány per­cig örül­he­tett a zsák­mány­nak a férfi.

Né­hány per­cig örül­he­tett a zsák­mány­nak a férfi. Vi­de­ó­meg­osz­tón néz­heti csa­ládja, ho­gyan fog­ták el a rend­őrök a nyír­bá­tori do­hány­bolt ki­rab­ló­ját.