CÍMKE: 'nyaralás'

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Dér Heni csoda szép helyre ment nya­ralni, ahol ren­ge­teg fotót ké­szí­tett.

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el.

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet! Bár azt nem lehet tudni, pon­to­san me­lyik or­szágba uta­zott, a táj gyö­nyörű!

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet!

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra...

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra, ontja ma­gá­ból a po­é­nos vi­de­ó­kat.

Elképesztő helyen nyaralt a magyar színésznő

Elképesztő helyen nyaralt a magyar színésznő

Kata a ke­mény munka előtt messzire uta­zott, hogy le­for­gassa leg­újabb vi­de­ók­lip­jét. Így pi­hent az éne­kesnő!

Kata a ke­mény munka előtt messzire uta­zott, hogy le­for­gassa leg­újabb vi­de­ók­lip­jét. Így pi­hent az éne­kesnő!

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Az éne­kes reg­gele nem úgy in­dult, aho­gyan ter­vezte. Ám most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Az éne­kes reg­gele nem úgy in­dult, aho­gyan ter­vezte. Ám most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója, meg­hitt, nyu­gal­mas na­po­kat töl­tött csa­lád­já­val az eg­zo­ti­kus he­lyen.

Ismét fürdőruhára vetkőzött: elképesztő formában van Ördög Nóra

Ismét fürdőruhára vetkőzött: elképesztő formában van Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető rá­adá­sul vic­ces ked­vé­ben volt. Nézd meg te is a fo­tó­kat!

A mű­sor­ve­zető rá­adá­sul vic­ces ked­vé­ben volt. Nézd meg te is a fo­tó­kat!

Micsoda dekoltázs! Liptai Claudia dögös vörös ruhában mutatta meg magát

Micsoda dekoltázs! Liptai Claudia dögös vörös ruhában mutatta meg magát

Úgy tűnik, jól érzi magát csa­lád­já­val a nya­ra­lá­son!

Úgy tűnik, jól érzi magát csa­lád­já­val a nya­ra­lá­son!

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető épp egy me­se­beli szi­ge­ten nya­ral a csa­lád­já­val.

A mű­sor­ve­zető épp egy me­se­beli szi­ge­ten nya­ral.

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát.

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, ami­ről egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tott a kö­zön­ség­gel.

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Máris meg­fogta a nap!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

Több, tu­do­má­nyos ku­ta­tás iga­zolja, hogy a meg­fe­lelő mennyi­ségű pi­he­nés, a ter­mé­szet­ben il­letve a friss le­ve­gőn töl­tött idő szá­mos egész­ség­ügyi előny­höz jut­tatja az em­bert.

Több, tu­do­má­nyos ku­ta­tás iga­zolja, hogy a meg­fe­lelő mennyi­ségű pi­he­nés, a ter­mé­szet­ben il­letve a friss le­ve­gőn töl­tött idő szá­mos egész­ség­ügyi előny­höz jut­tatja az em­bert.

Elképesztő fotó: Így néz ki Liptai Claudia bikiniben

Elképesztő fotó: Így néz ki Liptai Claudia bikiniben

Büsz­kén vál­lalja a tes­tét!

A mű­sor­ve­zető egy fes­tői szép­ségű helyre szö­kött a ja­nu­ári hideg elől.

Falatnyi bugyiban terpesztett a kamerának Hevesi Kriszta

Falatnyi bugyiban terpesztett a kamerának Hevesi Kriszta

A csi­nos sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus eg­zo­ti­kus he­lyen, Thai­föl­dön pihen, ahol egy ten­ger­parti hin­tába is bát­ran be­pat­tant.

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

Mit csinál Dzsudzsák Balázs? Vagány fotót osztott meg Egyiptomból

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista a meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti Egyip­tom­ban.

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa a meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti Egyip­tom­ban.

Nyaralás közben törtek be Vámos Erikához

Nyaralás közben törtek be Vámos Erikához

Nem in­dult zök­ke­nő­men­te­sen a 2019-es év Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek!

Nem in­dult zök­ke­nő­men­te­sen a 2019-es év Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek! A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén uta­zott két hétre Bur­mába, ahol a spi­ri­tu­á­lis fel­töl­tő­dés mel­lett iz­gal­mak­ból sem volt hiány.

Messi felesége apró bikiniben villantotta meg bombapopsiját

Messi felesége apró bikiniben villantotta meg bombapopsiját

An­ton­ella sze­xire vette a fi­gu­rát.

An­ton­ella Roc­cuzzo sze­xire vette a fi­gu­rát nya­ra­lás köz­ben. Az ar­gen­tin sztár­fo­cista neje szem­mel lát­ha­tóan él­vezi a nap­sü­tést.

Bácsi Péter a fiait is lebirkózta

Bácsi Péter a fiait is lebirkózta

Egyip­tom­ban nya­ralt csa­lád­já­val a vi­lág­baj­nok ma­gyar bir­kózó.

Bácsi Péter ok­tó­ber végén meg­sze­rezte má­so­dik vi­lág­baj­noki arany­ér­mét, csa­ládja a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban szur­kolt neki. A 35 éves spor­toló ezt kö­ve­tően egyip­tomi nya­ra­lásra vitte sze­ret­teit.

Tengerpart, napsütés: ide menekültek a hideg elől a magyar hírességek

Tengerpart, napsütés: ide menekültek a hideg elől a magyar hírességek

Né­hány ma­gyar hí­res­ség úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezdi az évet.

Né­hány ma­gyar hí­res­ség úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezdi az évet.

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait.

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait. Ta­valy a Maldív-szi­ge­te­ken jár­tak.

Leesik az állad: fürdőruhában pózol a dögös magyar sportolónő

Leesik az állad: fürdőruhában pózol a dögös magyar sportolónő

A női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszi­sá­ról, Gu­ri­satti Gré­tá­ról a ten­ger­par­ton ké­szült fotó.

Forró fotó, Babos Timi ledobta a melltartót

Forró fotó, Babos Timi ledobta a melltartót

Me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A nya­ra­lá­sát töltő te­nisz­klasszis me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ren­ge­teg bókot ka­pott a ra­jon­gók­tól. Az utóbbi na­pok­ban több szexi fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Családjával együtt elhagyta az országot Hódi Pamela

Családjával együtt elhagyta az országot Hódi Pamela

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban sokat dol­go­zott, ezért úgy érzi, most a pi­he­nés­nek jött el az ideje.

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban sokat dol­go­zott, ezért úgy érzi, most a pi­he­nés­nek jött el az ideje.

Ruhátlan búvárlányt kapott lencsevégre a fotós

Ruhátlan búvárlányt kapott lencsevégre a fotós

Az óvat­la­nul, mez­te­le­nül bú­vár­kodó le­ányzó éppen kagy­lók és ten­geri élő­lé­nyek után ku­ta­tott...

Az óvat­la­nul, mez­te­le­nül bú­vár­kodó le­ányzó éppen kagy­lók és ten­geri élő­lé­nyek után ku­ta­tott, ami­kor a le­si­kép el­ké­szült...

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor, maga mellé tette volna kis piros há­ti­zsák­ját.

Rémület! Skorpiót hoztak haza a nyaralásból és nem is tudtak róla!

Rémület! Skorpiót hoztak haza a nyaralásból és nem is tudtak róla!

Rá­adá­sul egy olyan ten­ger­part­ról, ahol ren­ge­teg ma­gyar tu­rista is meg­for­dul min­den nyá­ron.

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Most ott­hon gyó­gyul, hiába vár­ták a gye­re­kek a su­li­ban.

Hiába vár­ták az or­szág leg­ked­ve­sebb kony­hás né­ni­jét a ne­bu­lók az Érd­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban.

Elképesztő fotók, Bódi Sylvi szerelmes

Elképesztő fotók, Bódi Sylvi szerelmes

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt rabul ej­tette a mesés angol te­le­pü­lés.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt rabul ej­tette a mesés angol te­le­pü­lés.

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Talán meg­lepő, de a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész éle­té­ben elő­ször va­ká­ci­ó­zott kül­föl­dön.

Családi tragédia a nyaraláson: sokkot kapott és hányt az édesanya párja

Családi tragédia a nyaraláson: sokkot kapott és hányt az édesanya párja

A nő egy­szer csak össze­esett és már nem le­he­tett rajta se­gí­teni.

A nő egy­szer csak össze­esett és már nem le­he­tett rajta se­gí­teni. Je­gyese nem tudja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Anya és szin­tén híres fia végre együtt tud­nak töl­teni egy kis időt ket­tes­ben.

Anya és szin­tén híres fia végre együtt tud­nak töl­teni egy kis időt , cso­dá­la­tos helyre lá­to­gat­tak el együtt.

Alaposan meghízott mindenki kedvenc énekese

Alaposan meghízott mindenki kedvenc énekese

Mé­re­tes po­ca­kot eresz­tett.

A vi­lág­hírű éne­kes­nek a jelek sze­rint nincs sok ideje az edzésre, mert mé­re­tes po­ca­kot eresz­tett.

Borzalmas bánat gyötörte Bangó Margitot, elárulta, miért!

Borzalmas bánat gyötörte Bangó Margitot, elárulta, miért!

Most elő­ször nya­ralt együtt a tel­jes csa­lád Emi­li­o­ék­nál. Ez­út­tal Bangó Mar­git is a csa­lád­dal tar­tott, azon­ban a har­ma­dik nap után ha­za­hú­zott a szíve.

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Orosz Barbi formás fenekétől még az idő is felmelegszik

Orosz Barbi formás fenekétől még az idő is felmelegszik

A mű­sor­ve­zető nem szé­gyen­lős­kö­dött, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt. A lát­vány­nak sokan örül­het­tek.

A mű­sor­ve­zető nem szé­gyen­lős­kö­dött, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt. A lát­vány­nak sokan örül­het­tek.

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Akár egy sellő, őrületesen szexi fotót osztott meg Baukó Éva

Akár egy sellő, őrületesen szexi fotót osztott meg Baukó Éva

Min­den te­kin­tet­ben ki­tett ma­gáért.

Nem telik el úgy nap, hogy a hí­res­ség ne ked­vezne a férfi­ra­jon­gók­nak egy-egy szexi fo­tó­val. Pén­te­ken sem volt ez más­ként, Éva min­den te­kin­tet­ben ki­tett ma­gáért.

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Nem vett fel melltartót a magyar színésznő, átlátszik a bimbója

Nem vett fel melltartót a magyar színésznő, átlátszik a bimbója

Ripli Zsu­zsi éppen Olasz­or­szág­ban nya­ral pár­já­val.

Ripli Zsu­zsi éppen Olasz­or­szág­ban nya­ral pár­já­val. Mivel Szi­cí­li­á­ban is ha­tal­mas a hőség, nem csoda, hogy csak na­gyon rövid szok­nyá­kat vagy ing­ru­hát vesz fel. Vő­le­gé­nye szí­ve­sen fo­tózza a szí­nész­nőt, most is egy szép pil­la­na­tot örö­kí­tett meg.

Hűha, ennél szebb fotót még nem láttál Kapás Bogiról

Hűha, ennél szebb fotót még nem láttál Kapás Bogiról

Az Eu­rópa-baj­nok úszónő sze­relme fény­ké­pész­ként is meg­állná a he­lyét. Na­gyon el­kapta a pil­la­na­tot.

Az Eu­rópa-baj­nok úszónő sze­relme fény­ké­pész­ként is meg­állná a he­lyét. Na­gyon el­kapta a pil­la­na­tot. A Ba­la­ton nya­ral a páros.

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Ez­út­tal George és Amal Clo­o­ney tár­sa­sá­gá­ban pi­hent Harry és Meg­han.

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Váczi Ger­gely csa­ládja meg­törte az évek óta tartó ha­gyo­mányt, és most elő­ször Hor­vát­or­szág he­lyett Cip­rusra utaz­tak.

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit Mihalik Enikő

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit a magyar modell

Iga­zán forró lehet a hely­zet a nya­ra­lá­son, és ezt szí­ve­sen meg is osztja kö­ve­tő­i­vel.

Így lepték meg nyaralásán az életéért küzdő legendás színészt

Így lepték meg nyaralásán az életéért küzdő legendás színészt

Szék­he­lyi Jó­zsef nem győz cso­dál­kozni, mennyien gon­dol­nak rá, mennyien sze­re­tik.

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett.

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek, a lát­vány ma­gáért be­szél.

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Váczi Ger­gely egy hete Cip­ru­son nya­ral csa­lád­já­val. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője már na­gyon várta a pi­he­nést.

Váczi Ger­gely egy hete Cip­ru­son nya­ral csa­lád­já­val. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője már na­gyon várta a pi­he­nést, ki­él­vezi ott tar­tóz­ko­dá­suk min­den per­cét.

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Most elő­ször nya­ral kül­föl­dön négy hó­na­pos kisfi­á­val Ka­pócs Zsóka. Előtte pró­ba­útra men­tek a Ba­la­tonra.

Elő­ször nya­ral kül­föl­dön négy hó­na­pos kisfi­á­val Ka­pócs Zsóka. Előtte pró­ba­útra men­tek a Ba­la­tonra.

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Lu­kács Sán­dor idén is, mint már évek óta, vissza­tért Marb­el­lára.

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Ca­mila Mor­rone olyan bi­ki­nit vá­lasz­tott a közös nya­ra­lás­hoz, ami csak a mell­bim­bó­ját ta­karta...

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá.

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá.

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni.

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Irigy­lésre méltó for­má­ban van.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő negy­ve­nen túl is irigy­lésre méltó for­má­ban van, ezt bi­zo­nyít­ják leg­újabb, nya­ra­lá­son ké­szült fotói is.

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért. Fél­mil­liós kár érte az éne­kes­nőt.

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért. Fél­mil­liós kár érte az éne­kes­nőt.

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon, ahol bi­zony Lara volt a prog­ram­szer­vező: édes­anyja ab­szo­lút hozzá iga­zo­dott: akkor kel­tek és akkor fe­küd­tek, ami­kor a le­ányzó sze­rette volna, s a lát­ni­va­lók közül is ő vá­lo­ga­tott.

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a ren­ge­teg munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje. Az au­gusz­tus 20-i ün­nep­sé­ge­ken is ko­moly fel­adat vár rá.

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a ren­ge­teg munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje. Az au­gusz­tus 20-i ün­nep­sé­ge­ken is fel­adat vár rá.

Intim fotó, félmeztelenül kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Intim fotó, félmeztelenül kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Mádai Vi­vien nya­ra­lás köz­ben sem fe­lejt­ke­zik meg a ra­jon­gó­i­ról.

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni.

Elegük van Sergio Ramosból, ezért lázadnak ellene a Realnál

Elegük van Sergio Ramosból, ezért lázadnak ellene a Realnál

Úgy fest, túl sokat enged meg ma­gá­nak Ser­gio Ramos, aki ellen ki­kel­tek a tár­sai a Real Mad­rid­nál.

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Nati az édes­ap­já­val nya­ral.

A mo­dell kis­lá­nya je­len­leg az édes­ap­já­val, Berki Krisz­ti­án­nal nya­ral, Pam­e­lá­nak vi­szont ez egy rend­kí­vül nehéz né­hány nap.

Világsztárok kedvenc helyére vitte szerelmét a magyar sztár

Világsztárok kedvenc helyére vitte szerelmét a magyar sztár

Apáti Bence és párja közel négy éve, egy közös munka során is­mer­ke­dett meg egy­más­sal.

Ez a valóság! Így néz ki Tóth Vera fürdőruhában

Ez a valóság! Így néz ki Tóth Vera fürdőruhában

Az éne­kesnő Cap­rin nya­ral.

Az éne­kesnő a gyö­nyörű olasz szi­ge­ten, Cap­rin nya­ral a ba­rá­ta­i­val. Sokat ki­rán­dul­nak, de per­sze a nagy me­leg­ben gyak­ran meg­már­tóz­nak a ten­ger­ben is.

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is.

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is, a gye­re­kek nél­kül en­ged­het­ték el ma­gu­kat.

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Majka nem volt jól.

Majka mos­ta­ná­ban nem volt éppen jó for­má­ban, ezért is szállt fel a re­pü­lőre.

Bikinire vetkőzött: Megmutatta formás kebleit Tóth Vera

Bikinire vetkőzött: Megmutatta formás kebleit Tóth Vera

El­jött a nya­ra­lás ideje.

El­jött a nya­ra­lás ideje, Tóth Vera is a meg­ér­de­melt pi­he­né­sét tölti Olasz­or­szág­ban.

Hoppá, anyaszült meztelenül csobbant a dögös magyar műsorvezető - fotó

Hoppá, anyaszült meztelenül csobbant a dögös magyar műsorvezető - fotó

Be­vál­la­lós képet posz­tolt, ez­út­tal bi­kini nél­kül lu­bic­kolt a me­den­cé­ben.

Be­vál­la­lós képet posz­tolt, ez­út­tal bi­kini nél­kül lu­bic­kolt a me­den­cé­ben. Ettől aztán fel­forr a le­vegő!

Hoppá, szétnyílt Dukai Regina blúza, nagyot villantott

Hoppá, szétnyílt Dukai Regina blúza, nagyot villantott

A mo­dell híres arról, mi­lyen di­va­to­san öl­töz­kö­dik. Re­gina éppen nya­ral, laza öl­tö­zék­kel vé­de­ke­zik a hőség ellen.

A gyö­nyörű mo­dell min­dig híres volt arról, mi­lyen di­va­to­san öl­töz­kö­dik. Dukai Re­gina most éppen Gö­rög­or­szág­ban nya­ral.

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne en­gedd, hogy be­csap­ja­nak a tö­ké­le­tes­nek tűnő mo­del­lek. A va­ló­ság sok­kal iz­gal­ma­sabb!

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Bikiniben mutatta meg formás keblét a magyar sztár felesége

Bikiniben mutatta meg formás keblét a magyar sztár felesége

Edvin Mar­ton na­gyon büszke sze­rel­mére, aki két szü­lés után is igazi bom­bázó.

Edvin Mar­ton na­gyon büszke sze­rel­mére, aki két szü­lés után is igazi bom­bázó. Mar­ton Ad­ri­enn és az Emmy-díjas he­ge­dű­mű­vész las­san tíz éve há­za­so­dott össze, de azóta is ugyan­olyan sze­rel­me­sek egy­másba. Ami­kor csak ide­jük en­gedi, azon­nal el­utaz­nak va­la­hová a csa­lád­dal.