A legdögösebb frizurák tomboló kánikulára

A legdögösebb frizurák kánikulára

Végre itt az igazi forró nyár. Ilyen­kor a hosszú haj ké­nyel­met­len lehet. Ha sze­ret­nél dögös és trendi lenni, akkor ké­szíts ma­gad­nak egy­szerű fo­na­tot.

Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Sze­ret­nél egy kü­lön­le­ges és szexi nap­szem­üve­get?

Vedd elő a fi­ók­ból a régit és újítsd fel egy­sze­rűen! Íme a leg­jobb nyári öt­le­tek!

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Sze­ret­nél iz­gal­mas, ti­tok­za­tos és nőies lenni egy­szerre? A titok ezen a nyá­ron a csil­logó arany és ezüst min­ták­ban rej­lik.

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat.

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Megdöbbentő lesz a kora nyári időjárás! Nem fogsz hinni a szemednek

Megdöbbentő lesz a kora nyári időjárás! Nem fogsz hinni a szemednek

A hosszú­távú elő­re­jel­zés pon­to­san meg­mu­tatja, hogy mikor tér vissza a jó idő! Ké­szülj a kora nyárra!

Eszméletlen gyönyörű a nyár legnagyobb divatja! Csodásan mutatsz majd!

Eszméletlen gyönyörű a nyár legnagyobb divatja! Csodásan mutatsz majd!

Gyö­nyörű minta lesz az igazi sztár idén nyá­ron, sőt már ta­vas­szal is. Me­sé­sen fogsz ki­nézni.

Íme 2017 bikinidivatjának legmenőbb színei és mintái! Ezekkel tarolhatsz

Íme 2017 bikinidivatjának legmenőbb színei és mintái! Ezekkel tarolhatsz

Gaz­dag a kí­ná­lat, és szu­per meg­ol­dá­sok lesz­nek az idei trend­ben. Iga­zán lát­vá­nyos le­hetsz a stran­don.

Hihetetlenül vadító fürdőruhába bújnak idén a nők

Hihetetlenül vadító fürdőruhába bújnak idén a nők

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha, de hi­he­tet­le­nül meg­újulva, sze­xibb lesz, mint va­laha.

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha, de hi­he­tet­le­nül meg­újulva, sze­xibb lesz, mint va­laha.

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a nők.

Újra meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a sze­mér­me­sebb nők is!

Hihetetlen szín lesz nyáron a divat! Így lehetsz benne csinos

Hihetetlen szín lesz nyáron a divat! Így lehetsz benne csinos

Min­denki szí­nes ruhát visel nyá­ron? Légy bátor, vál­lald fel, hogy fe­ke­té­ben is tün­dö­köl­hetsz! Vá­lo­gass a le­he­tő­sé­gek­ből, hi­szen bár­hová fel­ve­he­ted.

Min­denki szí­nes ruhát visel nyá­ron? Légy bátor, vál­lald fel, hogy fe­ke­té­ben is tün­dö­köl­hetsz! Vá­lo­gass a le­he­tő­sé­gek­ből, hi­szen bár­hová fel­ve­he­ted.

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg min­den hol­min.

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg min­den hol­min. Ta­lál­koz­ha­tunk velük nad­rá­go­kon, szok­nyá­kon, ru­há­kon és blú­zo­kon, de még a ki­egé­szí­tő­kön is.

Váratlan fordulat: ezt hozza az idei nyár időjárása...

Váratlan fordulat: ezt hozza az idei nyár időjárása...

Meg­le­pőt húz a jú­nius és jú­lius. Hogy örülsz-e vagy sem, azt döntsd el te magad. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz.

Meg­le­pőt húz a jú­nius és jú­lius. Hogy örülsz-e vagy sem, azt döntsd el te magad. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz.

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Ren­ge­teg fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros sok­kal több fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

Ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Ha a hő­mérő és a nap­tár még nem győ­zött volna meg, ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Nincs súlyhatár! Ebben a fürdőruhában minden nő szexi lesz

Nincs súlyhatár! Ebben a fürdőruhában minden nő szexi lesz

Akár nya­ralni in­dulsz a kö­zel­jö­vő­ben, akár nem, eze­ket a für­dő­ru­há­kat lát­nod kell!

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Né­hány éve rob­bant be a di­vatba ez a kü­lön­le­ges egy­ré­szes fazon, az idén megint vissza­tér!

Né­hány éve rob­bant be a di­vatba ez a kü­lön­le­ges egy­ré­szes fazon, de úgy tűnik, idén megint vissza­tér a nők leg­na­gyobb örö­mére.

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak.

Rendkívüli időjárást jósolnak nyárra, erre senki sem számított

Rendkívüli időjárást jósolnak nyárra, erre senki sem számított

Dávid Mi­hály nyír­egy­házi víz­építő mér­nök és ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint a 2017-es nyár a leg­me­le­gebb lesz!

Dávid Mi­hály nyír­egy­házi víz­építő mér­nök és ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint a 2017-es nyár a leg­me­le­gebb lesz!

Rendkívüli időjárást jósolnak: Ilyen nyarunk lesz a fagyos tél után

Rendkívüli időjárást jósolnak: Ilyen nyarunk lesz a fagyos tél után

Úgy tűnik idén ko­mo­lyan veszi magát a tél, tar­tó­san fagy­pont alatt van a hő­mér­sék­let éj­sza­kán­ként.

Őrjítő: Így nyaldosták a hullámok Debreczeni Zita hibátlan testét

Őrjítő: Így nyaldosták a hullámok Debreczeni Zita hibátlan testét

A csi­nos fotós va­dító fel­vé­te­len mu­tatta meg, mennyire él­vezte az olasz ten­ger­part adott­sá­gait!

Dögösebb nem is lehetne a nyári cipődivat! Imádni fogjuk!

Dögösebb nem is lehetne a nyári cipődivat! Imádni fogjuk!

Ha­ma­ro­san le­rúg­hat­juk a csiz­má­kat és újra szexi kis­ci­pőkbe búj­ha­tunk.

Ha­ma­ro­san le­rúg­hat­juk a vas­tag csiz­má­kat és újra szexi kis­ci­pőkbe búj­tat­hat­juk a lá­bun­kat. Idén sem kell az egy­han­gú­ság­tól tar­ta­nunk, ha láb­beli trend­ről van szó.

Mindenkit elkápráztatnak a nők! Szédítő lesz tavasszal a divat

Mindenkit elkápráztatnak a nők! Szédítő lesz tavasszal a divat

Ismét a szem­káp­ráz­ta­tás, a ke­reszt­ben és hosszá­ban csí­kok jön­nek di­vatba.

Ismét a szem­káp­ráz­ta­tás, a ke­reszt­ben és hosszá­ban csí­kok jön­nek di­vatba nyá­ron.

Őrülten szexi lesz a 2017-es bikinidivat

Őrülten szexi lesz a 2017-es bikinidivat

Nagy do­básra ké­szül­nek a di­vat­ter­ve­zők nyárra.

Nagy do­básra ké­szül­nek a di­vat­ter­ve­zők nyárra. Hosszú ujjú lesz a für­dő­ruha!

Minden nő imádja a tél legjobb divattrükkjét: kívülre került a lényeg

Minden nő imádja a tél legjobb divattrükkjét: kívülre került a lényeg

Bár be­kö­szön­tött a tél, eszedbe ne jus­son a szek­rény mé­lyére szám­űzni a nyári ru­há­kat. Min­den év­szak­ban hord­ha­tod.

Nyáron megőrülnek a nők! Iszonyúan szexi lesz az ékszerdivat

Nyáron megőrülnek a nők! Iszonyúan szexi lesz az ékszerdivat

Nincs nő, aki ne imádná az ék­szert. A nyári trend­től min­denki meg­őrül majd. Annyi bi­zsut ag­gat­hatsz ma­gadra, amennyit csak akarsz!

Nincs nő, aki ne imádná az ék­szert. A nyári trend­től min­denki meg­őrül majd. Annyi bi­zsut ag­gat­hatsz ma­gadra, amennyit csak akarsz!

Ezek voltak a nyár legszexibb tetoválásai

Ezek voltak a nyár legszexibb tetoválásai

Ez a nyári tet­kót­rend egy­ér­tel­műen le­sö­pörte az ed­di­gi­e­ket! Te hal­lot­tál már a wa­ter­color te­to­vá­lá­sok­ról? Akkor most fi­gyelj, mert ennél ext­ra­va­gán­sab­ba­kat még nem lát­tál!

Ez a nyári tet­kót­rend egy­ér­tel­műen le­sö­pörte az ed­di­gi­e­ket! Te hal­lot­tál már a wa­ter­color te­to­vá­lá­sok­ról? Akkor most fi­gyelj, mert ennél ext­ra­va­gán­sab­ba­kat még éle­ted­ben nem lát­tál! Mu­tat­juk, sze­rin­tünk me­lyi­kek nyer­ték el az idei nyár leg­va­rázs­la­to­sabb te­to­vá­lá­sai díját! Né­me­lyik kész re­mekmű!

Durván bevágott a bugyi Erdőhegyi Brigitta kerek fenekébe!

Durván bevágott a bugyi Erdőhegyi Brigitta kerek fenekébe!

A bá­mu­la­tos hang­hoz el­ké­pesztő ido­mok tár­sul­nak! Za­varba ejtő fotót mu­ta­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon a szőke sztár!

A fizika csodája: így készíthetsz zacskóban isteni fagylaltot - videó

A fizika csodája: így készíthetsz zacskóban isteni fagylaltot - videó

Nincs ott­hon semmi édes­ség és ennél egy kis fi­nom­sá­got? Fagy­lalt­gép és tur­mix nél­kül per­cek alatt fagy­lal­tot va­rá­zsol­hatsz.

Kend tzatzikivel az arcod, elképesztő lesz a hatás!

Kenj tzatzikit az arcodra, elképesztő lesz a hatás!

Me­leg­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb könnyű fogás a görög kony­há­ból is­mert tzat­ziki. Ez a jog­hur­tos-ubor­kás sa­láta nem­csak az étel mellé jó.

Ezek voltak az idei nyár legdögösebb bikinifotói

Ezek voltak az idei nyár legdögösebb bikinifotói

Él­vezd ki azzal (is) az utolsó, szép nyári hét­vé­gét, hogy gyö­nyör­ködsz ezek­ben a fo­tók­ban.

Most könyörögj ki egy nap szabit: elmondjuk, miért!

Most könyörögj ki egy nap szabit: elmondjuk, miért!

Nos, azon túl, hogy így a pén­tek­kel hosszú hét­vé­gé­hez jut­hatsz, van még egy na­gyon nyo­mós ok erre...

Nos, azon túl, hogy így a pén­tek­kel hosszú hét­vé­gé­hez jut­hatsz, van még egy na­gyon nyo­mós ok arra, hogy pi­henj...

Szeszélyes szeptember: nappal nyári, éjjel őszi idő lesz!

Szeszélyes szeptember: nappal nyári, éjjel őszi idő lesz!

Vég­leg el­bú­csúz­ha­tunk a kel­le­mes, nyári es­ték­től... Vál­to­za­to­san indul a szep­tem­ber!

Ez az, amit soha ne tegyél nyár végén

Ez az, amit soha ne tegyél nyár végén

Még van né­hány nap a nyár­ból. De mi szól­tunk!

Még van né­hány nap a nyár­ból. De mi szól­tunk! Ezt ve­he­ted nyu­god­tan fi­gyel­mez­te­tés­nek...

Még ilyet: vége sincs a nyárnak, máris árulják a karácsonyi díszeket

Még ilyet: vége sincs a nyárnak, máris árulják a karácsonyi díszeket

Sokan még a nyár utolsó nap­jait sze­ret­nék ki­él­vezni, de pár üzlet már a ka­rá­csony­ból akar hasz­not húzni.

A 30 fokos nyár el­le­nére pár üzlet már most a ka­rá­csony­ból akar hasz­not húzni.

Bár jó idő lesz, de komoly veszély leselkedik ránk csütörtökön

Bár jó idő lesz, de komoly veszély leselkedik ránk csütörtökön

Ez­út­tal nem a csa­pa­dék lesz a leg­na­gyobb el­len­sé­günk...

Csü­tör­tö­kön ér­de­mes lesz ki­menni a sza­badba, de azért nem árt vi­gyázni...

Partra vetette a medence Kiszel Tünde óriási melleit!

Partra vetette a medence Kiszel Tünde óriási melleit!

Süt­teti for­más ido­mait!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség él­vezi a nyár min­den pil­la­na­tát! Most is a me­dence part­ján süt­teti for­más ido­mait!

A jégverés hagyján: jobb ha nem is tudod, mit hoz a hidegfront

Kész, ennyi, vége: jobb ha nem is tudod mit hoz a hidegfront

Ke­ve­sebb mint 24 órán belül hi­deg­front éri el ha­zán­kat, ami egy­előre véget is vet a nya­runk­nak.

Ke­ve­sebb mint 24 órán belül egy hi­deg­front éri el ha­zán­kat, ami lé­nye­gé­ben véget is vet a nya­runk­nak. Lesz még egy ki­sebb fel­lán­go­lás, de hu­za­mo­sabb ideig már nem na­gyon szá­mít­ha­tunk ká­ni­ku­lára.

Nincs menekvés: ilyen kegyetlenül csap le a vihar kedden

Nincs menekvés: ilyen kegyetlenül csap le a vihar kedden

Ked­den szél és zápor rontja el a jó időt, szer­dán pedig már vég­képp itt lesz a hi­deg­front...

Ked­den szél és zápor rontja el a jó időt, szer­dán pedig már vég­képp itt lesz a hi­deg­front...

Langyos nyári esték legdögösebb ruhadarabja

Langyos nyári esték legdögösebb ruhadarabja

Igazi jolly joker darab.

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás a strandra, de hét­köz­nap az utcán vagy mun­kába is hord­ha­tod. Igazi jolly joker darab, ami véd a nap­tól, de hűvös nyári szel­lő­től is.

Teljesült a férfiak álma! Szexi lánc simul a női mellekre!

Teljesült a férfiak álma! Szexi lánc simul a női mellekre!

Fel­ve­he­ted bár­mi­lyen fel­ső­höz.

A leg­sze­xibb stran­dék­szer nem­csak für­dő­ru­há­hoz hord­ható. Fel­ve­he­ted bár­mi­lyen fel­ső­höz és hi­he­tet­le­nül dögös lesz a de­kol­tá­zsod.

Vigyázat: hirtelen tör ránk az időjárás-változás!

Vigyázat: hirtelen tör ránk az időjárás-változás!

Min­den szem­pont­ból ja­vulni fog az idő, de nem árt erre is fel­ké­szülni. Mond­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyelni...

Min­den szem­pont­ból ja­vulni fog az idő­já­rás, de nem árt erre is fel­ké­szülni. Mond­juk, hogy mire ér­de­mes oda­fi­gyelni. A Ba­la­ton vize már 24 fokos, és mivel a hét­vé­géig jó idő vár­ható, ez csak még me­le­gebbé teszi majd a tavat...

Sejtelmes, de mégis erotikus a nyár legdögösebb rucija

Sejtelmes, de mégis erotikus a nyár legdögösebb rucija

Őrül­ten szexi, de mégis ke­ve­set mutat a női ido­mok­ból. Ta­láld meg a ked­venc da­ra­bod te is!

Őrül­ten szexi, de mégis ke­ve­set mutat a női ido­mok­ból a leg­újabb ru­ha­őrü­let. Bű­völd el a férfi­a­kat és légy a hét­köz­na­pok ki­rály­nője! Ta­láld meg a ked­venc da­ra­bod te is!

Így csábítanak a nők vadítóan dögös lábakkal nyáron!

Így csábítanak a nők vadítóan dögös lábakkal nyáron!

Ebben a hő­ség­ben olvad rólad a smink és a leg­ap­róbb ru­ci­ban is ké­nyel­met­le­nül érzed magad? Íme a titok, ami­vel nyá­ron is őrül­ten csá­bító és szexi le­hetsz!

Ebben a hő­ség­ben olvad rólad a smink és a leg­ap­róbb ru­ci­ban is ké­nyel­met­le­nül érzed magad? Íme a titok, ami­vel nyá­ron is őrül­ten csá­bító és szexi le­hetsz!

Ha jó sárgadinnyét akarsz venni, csukd be a szemedet!

Ha jó sárgadinnyét akarsz venni, csukd be a szemedet!

Egész­sé­ges desszertre vágysz? A méz­édes sár­ga­dinnyé­ből sok-sok fi­nom­sá­got ké­szít­hetsz! A kér­dés csak az, ho­gyan vá­lassz...

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Gyuri bácsi három éve nem uta­zott.

Gyuri bácsi három éve nem hó­dol­ha­tott egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lyé­nek be­teg­sé­gei miatt. Most azon­ban el­há­rult az aka­dály.

Szívszorító képet osztott meg Rubint Réka

Szívszorító képet osztott meg Rubint Réka

Mi­e­lőtt a csa­lád két hétre vissza­vo­nu­lót fújt nya­ra­lás címén, meg­lá­to­gat­ták nagy­lá­nyuk beteg ba­rát­ját.

Mi­e­lőtt a csa­lád két hétre vissza­vo­nu­lót fújt nya­ra­lás címén, meg­lá­to­gat­ták nagy­lá­nyuk beteg ba­rát­ját. Íme a búcsú pil­la­nata!

Elképesztő gegvideó a szombati özönvízről!

Elképesztő gegvideó a szombati özönvízről!

Az em­beri le­le­mény góc­pontja teg­nap biz­to­san a 18. ke­rü­let­ben volt.

Az em­beri le­le­mény góc­pontja teg­nap biz­to­san a 18. ke­rü­leti be­vá­sár­ló­köz­pont­hoz esett. Ha ká­ni­ku­lá­ban sza­kad le az ég, akkor...

Imádod a szenvedélyes szexet? Izgalmas helyszíneket mutatunk!

Imádod a szenvedélyes szexet?

Ne hagyd ki a nyár adta al­kal­ma­kat az ön­fe­ledt ját­sza­do­zásra. El­ké­pesztő or­gaz­mu­sok vár­nak rád a há­ló­szo­bá­don kívül, en­gedj a csá­bí­tás­nak!

Így babrálhat ki veled a tovább melegedő időjárás!

Így babrálhat ki veled a tovább melegedő időjárás!

A ne­he­zén már túl va­gyunk...

Bár a ne­he­zén már túl va­gyunk, azért a mai idő­já­rás is tar­to­gat­hat meg­le­pe­té­se­ket...

Őrületes gigadekoltázst villantott Baukó Éva

Őrületes gigadekoltázst villantott Baukó Éva

Olyan de­kol­tázst mu­ta­tott a celeb, hogy le fog esni az állad tőle.

Olyan de­kol­tázst mu­ta­tott a celeb, hogy le fog esni az állad tőle.

Aggasztó: Ezt tette a vihar Törőcsik Marival!

Aggasztó: Ezt tette a vihar Törőcsik Marival!

Na­gyon meg­vi­selte a na­pok­ban át­vo­nuló hideg-me­leg­front a szí­nésznő szer­ve­ze­tét, nagy fáj­dal­mai vol­tak. A nyár nehéz szá­mára...

Na­gyon meg­vi­selte a na­pok­ban át­vo­nuló hideg-me­leg­front a szí­nésznő szer­ve­ze­tét, nagy fáj­dal­mai vol­tak...

Esernyő vagy bikini? Ilyen lesz a jövő hét időjárása!

Esernyő vagy bikini? Ilyen lesz a jövő hét időjárása!

Ember le­gyen a tal­pán, aki ki tud iga­zodni a sze­szé­lyes jú­li­u­son! Az őszies hét­vége után újra je­len­tős vál­to­zás veszi kez­de­tét...

Pocsék az idő? Pedig lehet még ennél is rosszabb...!

Pocsék az idő? Pedig lehet még ennél is rosszabb...!

Ha ki­né­zel az ab­la­kon, most olyan, mintha ok­tó­ber lenne. Pedig ez még nem is olyan vé­szes, mint gon­dol­nád.

Ijesztő előrejelzés: vihar közeledik! Csak pár óra a haladék

Ijesztő előrejelzés: vihar közeledik! Csak pár óra a haladék

A bo­lond­ját já­ratja ve­lünk a jú­li­usi idő­já­rás. Fi­gyel­mez­tető elő­re­jel­zést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

A bo­lond­ját já­ratja ve­lünk a jú­li­usi idő­já­rás. Fi­gyel­mez­tető elő­re­jel­zést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Ilyen lesz az augusztus! A meteorológusok is megdöbbentek!

Ilyen lesz az augusztus! A meteorológusok is megdöbbentek!

A sze­­szé­­lyes jú­lius után még vál­­to­­zé­­ko­­nyabb lesz a kö­­vet­­kező hónap!

A sze­­szé­­lyes jú­lius után még vál­­to­­zé­­ko­­nyabb lesz a kö­­vet­­kező hónap! Hogy mi vár ránk, mu­­tat­­juk!

Fordulatot hoz az időjárás: Ekkor tér vissza az igazi nyár!

Fordulatot hoz az időjárás: Ekkor tér vissza az igazi nyár!

Bár hét­vé­gén még zápor zi­va­tar vár ránk, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint nem kell sokat várni az újabb hő­ségre.

Bár hét­vé­gén még zápor zi­va­tar vár ránk, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint nem kell sokat várni az újabb hő­ségre.

Fulladásos rohamok kínozzák a nagybeteg magyar színészt!

Fulladásos rohamok kínozzák a nagybeteg magyar színészt!

A hőség ki­ké­szíti gyenge szer­ve­ze­tét.

Nem elég, hogy ágy­hoz van lán­colva, ez a ha­tal­mas hőség tel­je­sen ki­ké­szíti amúgy is gyenge szer­ve­ze­tét.

Gigamelleket villantott az RTL Klub sztárja!

Gigamelleket villantott az RTL Klub sztárja!

Ez a haszna a tik­kasztó ká­ni­ku­lá­nak!

Ha van va­lami haszna a tik­kasztó hét­végi hő­ség­nek, akkor az csak a fa­lat­nyi bi­kini lehet, ami­ben a ma­gyar so­ro­zat­sztár na­poz­tatta ha­tal­mas keb­leit.

Ijesztő előrejelzés: Durva vihar közeledik! Csak 24 óra a haladék...

Ijesztő előrejelzés: Durva vihar közeledik! Csak 24 óra a haladék...

Ked­den még si­va­tagi hő­ség­ben iz­zad­ha­tunk, szer­dá­tól min­den meg­vál­to­zik!

Ked­den még si­va­tagi hő­ség­ben iz­zad­ha­tunk, ám szer­dá­tól min­den meg­vál­to­zik!

Előcsalogatta a hőség Bálint Antónia hatalmas melleit!

Előcsalogatta a hőség Bálint Antónia hatalmas melleit!

Ton­csi íz­lé­se­sen ero­ti­kus fo­tó­val tarol!

Diszk­­ré­­ten ero­­ti­­kus fotót osz­­tott meg ma­­gá­­ról az egy­­kori szép­­ség­­ki­­rálynő, aki alig várta a forró jú­li­usi hét­vé­gét...

Lebuktál! Tudjuk, mire gondolsz VALÓJÁBAN a strandon

Lebuktál! Tudjuk, mire gondolsz VALÓJÁBAN a strandon

De ne ag­gódj, mert egy­ál­ta­lán nem vagy vele egye­dül, úgy­hogy ettől még nyu­god­tan él­vez­he­ted a nap­sü­tést...

Vízparti kisokos - a trükk végig az orrod előtt volt, csak nem vetted észre!

Vízparti kisokos - a trükk végig az orrod előtt volt, csak nem vetted észre!

Az iga­zán jó stran­do­lás titka egy­ál­ta­lán nem ör­dön­gös­ség...

Az iga­zán jó stran­do­lás titka egy­ál­ta­lán nem ör­dön­gös­ség...

Ilyen lesz az időjárás! Pár óra alatt óriásit változik a hőmérséklet

Embertelen kánikula kezdődik!

Hűvös haj­nal­lal nyit a va­sár­nap, aztán befűt ne­künk a Nap. Jön a ká­ni­kula, szer­dáig marad a hőség.

El­jött a pil­la­nat, ami­kor imá­ink­ban vissza­sír­juk a téli hi­de­get. Hét­főig biz­to­san ér­vény­ben marad a hő­ség­ri­adó.

Röhejes strandolók, akikkel tuti nem akarsz összefutni a parton

Röhejes strandolók, akikkel tuti nem akarsz összefutni a parton

A part és a víz kö­zött in­gázva, a vad ká­ni­ku­lá­ban majd pont ők hi­á­nyoz­ná­nak...

Ráktól félti családját Gregor Bernadett!

Ráktól félti családját Gregor Bernadett!

A szí­nésznő imád stran­dolni, de ret­teg a na­po­zás káros ha­tá­sa­i­tól!

A szí­nésznő imád stran­dolni, de ret­teg a na­po­zás káros ha­tá­sa­i­tól! El­árulta, ho­gyan pró­bál vé­de­kezni a meleg év­szak­ban a gyil­kos kór ellen.

Ne is fáradj: ezeknél röhejesebb bikiniket úgysem látsz a parton!

Ne is fáradj: ezeknél röhejesebb bikiniket úgysem látsz a parton!

Mire gon­dol­hat­tak a ter­ve­zők, ami­kor eze­ket a ször­nyű­sé­ge­ket meg­al­kot­ták? És miért nem szólt rájuk va­laki?

Mire gon­dol­hat­tak a ter­ve­zők, ami­kor eze­ket a ször­nyű­sé­ge­ket meg­al­kot­ták? És miért nem szólt rájuk va­laki?

Így rázza szexi bikiniben magát Lola!

Így rázza szexi bikiniben magát Lola!

Az éne­kesnő is ki­hasz­nálja a ká­ni­ku­lai nap­sü­tést, és egy me­den­cé­ben pi­heni ki a hét fá­ra­dal­mait. Ami­ből min­ket sem hagy ki.

Az éne­kesnő is ki­hasz­nálja a ká­ni­ku­lai nap­sü­tést, és egy me­den­cé­ben pi­heni ki a hét fá­ra­dal­mait. Ami­ből min­ket sem hagy ki.