CÍMKE: 'női foci'

Békákkal hadakoznak a női foci-vb sztárjai

Békákkal hadakoznak a női foci-vb sztárjai

Lop­ják a kek­szü­ket, és még han­go­sak is. Ma­ro­zsán Dzse­ni­fe­rék kel­le­met­len hely­zetbe ke­rül­tek.

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakukba húzták a mezt, és...

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakig húzták a mezt, és...

Csak a him­nu­szig és a kéz­fo­gá­sig ju­tot­tak, aztán in­kább le­vo­nul­tak a pá­lyá­ról.

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Nincs sze­ren­cséje a vi­lág­baj­nok­sá­gok­kal a női foci vi­lág­klasszi­sá­nak.

Nincs sze­ren­cséje a vi­lág­baj­nok­sá­gok­kal a női foci vi­lág­klasszi­sá­nak. Szo­rí­tunk Dzseni fel­épü­lé­séért.

Óriási siker: magyar focistát tesztelt a világhírű csapat

Magyar futballsiker, zuglói tehetséget tesztelt a világhírű csapat

Hor­váth Pet­rát vissza­vár­ják.

Hor­váth Pet­rát az öt­szö­rös női BL-győz­tes Olym­pi­que Lyon hívta pró­ba­já­tékra. Vissza­vár­ják a 10 éves já­té­kost.

Nagy visszatérés, felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Nagy visszatérés, felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Ma­ro­zsán tü­dő­em­bó­lia miatt három hó­na­pig nem fut­bal­loz­ha­tott.

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer tü­dő­em­bó­lia miatt három hó­na­pig nem fut­bal­loz­ha­tott. Ja­kabfi is pá­lyára lé­pett.

Durva karambol miatt kerültek életveszélybe magyar focisták

Durva karambol miatt kerültek életveszélybe magyar focisták

Ál­lí­tó­lag meccs­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Ál­lí­tó­lag meccs­ről tar­tot­tak ha­za­felé a lab­da­rú­gók, ami­kor a ko­csi­juk több fának is ne­ki­csa­pó­dott.

Bosszút álltak a brazilok a vadító szépségen

Érzékeny pontra tapintott a vadító szépség, bosszút álltak a brazilok

Meg­kapta a ma­gáét az első meccsen.

Az olim­pia előtt csi­nált vic­cet az or­szá­got érintő jár­vány miatt, meg­kapta a ma­gáét rög­tön az első meccsén.

Magyar lányok a csúcson, csak egy nyerhet

Magyar lányok a csúcson, csak egy nyerhet

A férfiak mel­lett a nők is meg­har­col­nak lab­da­rúgó-BL dön­tő­jé­ben. Ja­kabfi Zsa­nett, vagy Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer vi­heti haza a kupát.

A férfiak mel­lett a nők is meg­har­col­nak lab­da­rúgó-BL dön­tő­jé­ben. Ja­kabfi Zsa­nett, vagy Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer vi­heti haza a kupát.

Levette a mezét a szexi szőke focistalány

Levette a mezét a szexi szőke focistalány

Va­lóra vált a hím­so­vi­niszta szur­ko­lók álma egy női meccs végén. Új­szü­lött­nek min­den vicc új, hát még ez a sztrip­tíz.

Va­lóra vált a hím­so­vi­niszta szur­ko­lók álma egy női meccs végén. Új­szü­lött­nek min­den vicc új, hát még ez a sztrip­tíz.

Magyar focisták belügye lehet a BL-elődöntő!

Magyar focisták belügye lehet a BL-elődöntő!

Na­gyon érik a csúcs­ta­lál­ko­zó­juk.

Na­gyon érik a csúcs­ta­lál­ko­zó­juk. Mind­ket­ten si­ker­rel vet­ték a ne­gyed­dön­tők első, ide­gen­beli meccsét. Egy­más ellen dön­te­nek a fi­ná­léba ju­tás­ról?

Fújnak a szexi fociligára, kitiltották a lányokat

Fújnak a szexi fociligára, kitiltották a lányokat

Meg­ne­he­zí­tik az éle­tü­ket.

Ang­li­á­ban nem nézik jó szem­mel, ha szexi cuc­cok­ban ker­ge­tik a lab­dát a höl­gyek. Vas­ka­la­pos a szö­vet­ség, hogy így ki­szúr­nak a dögös csa­jok­kal?

Lecsukták a világ legnagyobb gólvágóját

Lecsukták a világ legnagyobb gólvágóját

Vá­lo­ga­tott szin­ten Abby Wam­bach szá­mít a világ leg­ered­mé­nye­sebb női fut­bal­lis­tá­já­nak. Most meg­gyűlt a baja a tör­vénnyel.

Vá­lo­ga­tott szin­ten Abby Wam­bach szá­mít a világ leg­ered­mé­nye­sebb női fut­bal­lis­tá­já­nak. Most meg­gyűlt a baja a tör­vénnyel. Ittas ve­ze­tés miatt le­tar­tóz­tat­ták, mi­u­tán nem állt meg a piros lám­pá­nál.

Maffiafenyegetés miatt szűnik meg a fociklub

Maffiafenyegetés miatt szűnik meg a fociklub

Le­húz­zák a rolót a Serie A él­csa­pa­tá­nál, mert ret­teg­nek a klub­ve­ze­tők. Az a hi­bá­juk, hogy nem fi­zet­tek vé­delmi pénzt az olasz bűn­szer­ve­zet­nek?

Le­húz­zák a rolót a női Serie A él­csa­pa­tá­nál, mert ret­teg­nek a klub­ve­ze­tők. Fél­tik a saját és a sze­ret­teik éle­tét. Az a hi­bá­juk, hogy nem fi­zet­tek vé­delmi pénzt az olasz bűn­szer­ve­zet­nek?

Szexi fociliga alakult, dögös szerkóban játszanak

Szexi fociliga alakult, dögös szerkóban játszanak

Rövid felső és szűk alsó, ez a mot­tója a na­pok­ban ala­kult női fo­ci­li­gá­nak, ame­lyet Ang­li­á­ban hoz­tak létre.

Rövid felső és szűk alsó, ez a mot­tója a na­pok­ban ala­kult női fo­ci­li­gá­nak, ame­lyet Ang­li­á­ban hoz­tak létre.

Ez fájhatott, interjú közben rúgták arcon

Ez fájhatott, interjú közben rúgták arcon

Éppen in­ter­jút adott a pálya szé­lén egy angol női fut­bal­lista.

Éppen in­ter­jút adott a pálya szé­lén egy angol női fut­bal­lista, ami­kor arcon ta­lál­ták a lab­dá­val. Kő­ke­mény, fáj­dal­mas be­csa­pó­dás­nak tűnt, örökre em­lé­kezni fog rá.

Egy igazi ajándék a pucér focista csaj teste

Egy igazi ajándék a pucér focista csaj teste

El se hin­néd, mit sze­ret magán!

A világ egyik leg­von­zóbb női fo­cis­tá­já­nál kevés vi­dá­mabb te­rem­tés lé­te­zik: nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet, imádja a te­to­vá­lá­so­kat és az édes­sé­get.

Kutya rohant a pályára, buktatta a focistát

Kutya rohant a pályára, buktatta a focistát

Női meccsen ér­ke­zett az eb.

Egy né­met­or­szági női mér­kő­zé­sen vá­rat­lan ven­dég ér­ke­zett az ol­dal­vo­nal felől. A meg­ira­modó já­té­kost egy ku­tyus buk­tatta.

Ledobta a textilt a női foci bombázója

Ledobta a textilt a női foci bombázója

Így fest mez­te­le­nül az ame­ri­kai lab­da­rúgó csa­jok egyik leg­szeb­bike.

Ali a neve, mégis nőies és szexi. Így fest mez nél­kül és mez­te­le­nül az ame­ri­kai lab­da­rúgó csa­jok egyik leg­szeb­bike.

Nézd meg, hogyan fociznak falatnyi tangás lányok!

Nézd meg, hogyan fociznak falatnyi tangás lányok!

For­más tes­tek, kerek pop­sik min­den mennyi­ség­ben. A labda ez­út­tal má­sod­la­gos...

A lab­da­ke­ze­lés néha még eset­len, a lö­vé­sek se jön­nek min­dig össze, de ki tudna ha­ra­gudni ezekre a bom­bá­zókra?

Dzsudzsák a világ legjobb női focistáját is lenyomja

Dzsudzsák a világ legjobb női focistáját is lenyomja

Mennyit keres egy női já­té­kos?

Kö­szö­nő­vi­szony­ban sincs egy­más­sal a férfi és a női fut­ball­sztá­rok éves ke­re­sete. Még Dzs­u­dzsák Ba­lázs is töb­bet kap évente, mint a világ leg­jobb hölgy já­té­kosa.

Ilyenek a lengén öltözött, vidám amerikai focista lányok - fotók

Ilyenek a lengén öltözött, vidám amerikai focista lányok - fotók

Nem­csak mez­ben a pá­lyán, hanem len­gén öl­tözve is vi­lág­baj­no­kok az ame­ri­kai lab­da­rúgó csa­jok.

Megtaláltuk a foci vb legnagyobb potyagólját!

Megtaláltuk a foci vb legnagyobb potyagólját!

Ezt ne hagyd ki! Óri­ási baki a női foci vb-n! A kapus job­ban járt volna, ha kéz­zel pró­bál­ko­zik.

Ezt ne hagyd ki! Hi­he­tet­len baki a női foci vb-n! A kapus job­ban járt volna, ha a kéz­zel pró­bál­ko­zik.

Kötelező szexteszt bizonyítja: igazi csajok fociznak a vb-n!

Kötelező szexteszt bizonyítja: igazi csajok fociznak a vb-n!

Ját­szott már pasi is a véb­éken?

A küz­de­lem gyak­ran már férfias, de a pá­lyán ga­ran­tál­tan nők ját­sza­nak. Ját­szott már pasi is a véb­éken?

Miért nem köpnek a fűre a focistalányok?

Miért nem köpnek a fűre a focistalányok?

Tit­kok, ami­ket eddig nem tud­tál a női lab­da­rúgó vb-ről.

Ká­vés­kész­let he­lyett 20 mil­liós pré­mium, smink és írat­lan eti­kett sza­bá­lyok. Min­den, amit eddig nem tud­tál a női lab­da­rú­gás­ról és a vb-ről.

Fejlődik a női foci, szexibb cuccokat kaptak

Fejlődik a női foci, szexibb cuccokat kaptak

To­vábbra is sze­xista szem­üve­gen ke­resz­tül nézik a női fo­cis­tá­kat. Ez­út­tal egy bra­zil elnök szólta el magát.

To­vábbra is sze­xista szem­üve­gen ke­resz­tül must­rál­ják a női fut­bal­lis­tá­kat. Ez­út­tal egy bra­zil elnök szólta el magát.

Szexi cuccokkal dobná fel a női futballt az elnök

Szexi cuccokkal dobná fel a női futballt az elnök

Nem a pá­lyán nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyük miatt kel­te­nek fi­gyel­met a női fo­cis­ták. A FIFA el­nöke, Sepp Blat­ter pél­dául szű­kebb nad­rá­go­kat adna a höl­gyekre.

Nem a pá­lyán nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyük miatt kel­te­nek fi­gyel­met a női lab­da­rú­gók. A FIFA el­nöke, Sepp Blat­ter pél­dául szű­kebb és rö­vi­debb nad­rá­go­kat adna a höl­gyekre.

Magyar lány a világ egyik legjobb focistája

Magyar lány a világ egyik legjobb futballistája

A német szí­nek­ben is ma­gyar­sá­gát vál­laló Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer női BL-t nyert. A sztár­lab­da­rúgó a ko­rábbi ma­gyar vá­lo­ga­tott Ma­ro­zsán János lánya. 23 éve­sen már Eu­rópa-baj­nok, rö­vi­de­sen vb-aranyra tör.

A német szí­nek­ben is ma­gyar­sá­gát vál­laló Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer női BL-t nyert. A sztár­lab­da­rúgó a ko­rábbi ma­gyar vá­lo­ga­tott Ma­ro­zsán János lánya. 23 éve­sen Eu­rópa-baj­nok, és rö­i­de­sen a vb-ara­nyat is meg­cé­lozza.

Leszbikusoknak nevezte a női focistákat az elnök

Leszbikusoknak nevezte a női focistákat az elnök

Mé­re­tes bot­rányt rob­ban­tott ki az ama­tőr lab­da­rúgó szö­vet­ség el­nöke. Gyű­lö­le­tes­nek és el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják a sza­vait.

Mé­re­tes bot­rányt rob­ban­tott ki az ama­tőr lab­da­rúgó szö­vet­ség el­nöke. Gyű­lö­le­tes­nek és el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják a sza­vait. Az elnök tagad.