CÍMKE: 'new england patriots'

Fájdalmas bejelentés, visszavonul százmilliók kedvenc focistája

Fájdalmas bejelentés, visszavonul százmilliók kedvenc focistája

A há­rom­szo­ros baj­nok spor­toló kö­zös­ségi ol­da­lán kö­zölte dön­té­sét.

Elfogatóparancs, ezt művelte a prostiknál az idős milliárdos

Elfogatóparancs, ezt művelte a prostiknál az idős milliárdos

Szex­bot­rányba ke­ve­re­dett az ame­ri­ka­i­foci-csa­pat 77 éves tu­laj­do­nosa.

Óriási botrány: Tévéadásban csalózták le az amerikai sztárt

Óriási botrány: Tévéadásban csalózták le az amerikai sztárt

A csa­torna azon­nal lé­pett, ki­rúg­ták a fe­le­lőst. A mun­ká­ját el­ve­szítő pro­du­cer csak vic­ce­lődni akart.

A csa­torna azon­nal lé­pett, ki­rúg­ták a fe­le­lőst. A mun­ká­ját el­ve­szítő pro­du­cer csak vic­ce­lődni akart.

Óriási hőstett: iskolai lövöldözést előzött meg a sztárfocista!

Óriási hőstett: iskolai lövöldözést előzött meg a sztárfocista!

Gyor­san re­a­gál­tak a rend­őrök is.

A New Eng­land el­ka­pó­ját idő­ben fi­gyel­mez­tet­ték, így sen­ki­nek nem esett baja.

Erre a szomorú hírre érkezett haza a híres sztárfocista

Erre a szomorú hírre érkezett haza a híres sztárfocista

Ezek nem Rob Gron­kowski nap­jai: el­ve­szí­tette a Super Bowlt, és még a la­ká­sába is be­tör­tek.

Ezek nem Rob Gron­kowski nap­jai: el­ve­szí­tette a Super Bowlt, és még a la­ká­sába is be­tör­tek. Azt még nem tudni, hogy mit vit­tek el.

Őrület, példátlan dologra készül Tom Brady

Őrület, példátlan dologra készül Tom Brady

Nem akar le­állni az NFL-le­genda.

A New Eng­land irá­nyí­tója már most le­gen­dá­nak szá­mít, de nem éri be ennyi­vel. Az a kér­dés, mennyi baj­noki cím­mel vonul vissza.

Sokkoló sérülés, hatalmas csapás érte a bajnokcsapatot

Sokkoló sérülés, hatalmas csapás érte a bajnokcsapatot

Szét­me­he­tett a térde az el­ka­pó­nak.

Üt­kö­zés nél­kül ment szét a térde a remek el­ka­pó­nak. A New Eng­land nagy va­ló­szí­nű­ség­gel ezzel el is ve­szí­tette egyik leg­jobb já­té­ko­sát a sze­zonra.

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Elő­ször nyert a Phi­la­del­phia Eag­les ame­ri­ka­i­foci-csa­pata. Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Orálozásért állnak sorba a pornósoknál a boldog drukkerek

Orálozásért állnak sorba a pornósoknál a boldog drukkerek

Örökre em­le­getni fog­ják az 51. Super Bowlt, hi­szen el­ké­pesztő meccset hoz­tak össze.

Döbbenetes csoda, legenda született az év meccsén

Döbbenetes csoda, legenda született az év meccsén

Mos­tan­tól nem vitás, az ame­ri­ka­i­fut­ball­ban bármi meg­tör­tén­het. Újra baj­nok a New Eng­land Pat­ri­ots.

Touchdown, itt a nagy Super Bowl-kvíz

Touchdown, itt a nagy Super Bowl-kvíz

A hét­vé­gén ren­de­zik az 51. Super Bowlt, az NFL dön­tő­jét.

A hét­vé­gén ren­de­zik az 51. Super Bowlt, az NFL dön­tő­jét. Tesz­teld tu­dá­sod!

Válik a világ leghíresebb focistája?

Válik a világ leghíresebb focistája?

Bra­zil szu­per­mo­dell fenn­tar­taná a lát­sza­tot.

Bra­zil szu­per­mo­dell ba­rát­nője ro­man­ti­kus ké­pek­kel cá­folja a szó­be­szé­det. Gi­sele Bünd­chen fenn­tar­taná a lát­sza­tot akkor is, ha baj lenne.