CÍMKE: 'némaság'

Valóra vált rémálom: fellépése előtt némult meg az Operettszínház sztárja

Valóra vált rémálom: fellépése előtt némult meg az Operettszínház sztárja

Dol­hai At­ti­lát le­dön­tötte az éne­ke­sek leg­na­gyobb el­len­sége, a ví­ru­sos gé­ge­gyul­la­dás!

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Ma­gán­cel­lá­ban ül és fo­ko­zot­tan őrzik a bör­tön­ben T. Bélát (38), aki még ja­nuár végén szur­kálta ha­lálra édes­ap­ját...

Képtelen beszélni, megnémult Orosz Barbara!

Képtelen beszélni, megnémult Orosz Barbara!

A szőke szép­ség­gel ko­ráb­ban so­ha­sem tör­tént ha­sonló, de most nem tud meg­szó­lalni.

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta.