CÍMKE: 'nejlon'

Rejtélyes hullát találtak: a fején nejlontáska volt

Rejtélyes hullát találtak: a fején nejlontáska volt

Ka­rá­csony más­nap­ján ta­lál­ták meg.

Ka­rá­csony más­nap­ján ta­lál­ták meg a kü­lö­nös holt­tes­tet a szlo­vá­kiai Ér­sek­új­vár kö­ze­lé­ben. A fején zacskó volt, a zacs­kó­ból pedig rej­té­lyes csö­vek áll­tak ki.

Betiltják a nejlonzacskót, visszatér a cekker

Betiltják a nejlonzacskót, visszatér a cekker

A vá­sár­lók egyet­ér­te­nek.

Egyet­ér­te­nek a vá­sár­lók azzal, hogy Ma­gyar­or­szá­gon is be­tilt­ják a mű­anyag zacs­kó­kat - de­rült ki a Ri­post vil­lám­ku­ta­tá­sá­ból.

Viszlát felszaladt harisnya!

Viszlát felszaladt harisnya! Itt a zseniális megoldás!

Elég egy rossz moz­du­lat és a leg­kí­no­sabb pil­la­nat­ban indul el a csík.

A ha­ris­nya a nők leg­na­gyobb el­len­sége! Sok­szor elég egy rossz moz­du­lat és a leg­kí­no­sabb pil­la­nat­ban indul el a csík a lá­ba­don. Ennek vége!