CÍMKE: 'nehézség'

Titkokról és meglepő nehézségekről vallott Hosszú Katinka edzője

Titkokról és meglepő nehézségekről vallott Hosszú Katinka edzője

Hiába ver­se­nyez csúcs­for­má­ban úszó­sztá­runk, saj­nos ne­ga­tí­vu­mo­kat is ta­pasz­tal­tak az edző­jé­vel.

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Sokat kell dol­goz­niuk azért, hogy a kap­cso­la­tuk har­mo­ni­kus ma­rad­jon.

Sokat kell dol­goz­niuk azért, hogy a kap­cso­la­tuk har­mo­ni­kus ma­rad­jon.

Egyedül kell anyaként boldogulnia Tücsinek

Egyedül kell anyaként boldogulnia Tücsinek

A mű­sor­ve­zető nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen míg ked­vese a vi­lág­baj­nok­sá­gon végzi a mun­ká­ját, a nya­kába sza­kadt egy csomó fel­adat.

A mű­sor­ve­zető nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen míg ked­vese a vi­lág­baj­nok­sá­gon végzi a mun­ká­ját, a nya­kába sza­kadt egy csomó fel­adat.

Őszinte vallomás, így éli meg az anyaságot a magyar modell

Őszinte vallomás, így éli meg az anyaságot a magyar modell

A nehéz pil­la­na­tok el­le­nére Tücsi tö­ké­le­te­sen végzi az anyai te­en­dőit, na­gyon bol­dog a csa­lád.

A nehéz pil­la­na­tok el­le­nére Tücsi tö­ké­le­te­sen végzi az anyai te­en­dőit, és na­gyon bol­dog a csa­lád.

Megrázó vallomás, családi drámájáról vallott Kárpáti Rebeka

Megrázó vallomás, családi drámájáról vallott Kárpáti Rebeka

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott.

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott az éle­té­ről a fi­a­tal szí­nésznő.

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Hosszú Ka­tinka exe máris vá­rat­lan ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de máris ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Az éne­kesnő hosszú éve­ken át küz­dött a súly­fe­les­le­gé­vel, amit aztán si­ke­re­sen le­adott.

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot, és két ha­laszt­ha­tat­lan ope­rá­ción esett át.