CÍMKE: 'műsorvezető'

Vége, visszavonult Kudlik Júlia

Vége, visszavonult Kudlik Júlia

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás tör­té­ne­té­nek egyik leg­nép­sze­rűbb alakja ma ün­nepli 74. szü­le­tés­nap­ját, ezért ke­res­ték meg. Meg­lepő, mit mon­dott.

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás tör­té­ne­té­nek egyik leg­nép­sze­rűbb alakja ma ün­nepli 74. szü­le­tés­nap­ját, ezért ke­res­ték meg. Meg­lepő, mit mon­dott.

Meglepő kép került elő Kárász Róbert múltjából

Meglepő kép került elő Kárász Róbert múltjából

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre. Kis­di­ák­ként mo­so­lyog a fe­kete-fehér képen.

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre. Kis­di­ák­ként mo­so­lyog a fe­kete-fehér képen.

Sosem találod ki, mi lett Gundel Takács Gáborból

Sosem találod ki, mi lett Gundel Takács Gáborból

Iz­gal­mas világ nyílt meg előtte.

Egé­szen új, iz­gal­mas világ nyílt meg a TV2 mű­sor­ve­ze­tője előtt. Gundi régi álmát vál­totta va­lóra, mely­nek rész­le­te­i­ről öröm­mel me­sélt.

Se bugyi, se más: pucéran vették filmre a ringó mellű műsorvezetőnőt

Se bugyi, se más: pucéran vették filmre a ringó mellű műsorvezetőnőt

A bő­vérű tán­cos­nő­ből lett tévés, Kate a zu­hany­zóba is be­en­gedte a ka­me­rát.

Mi­csoda fel­vé­tel! Kate, a bő­vérű tán­cos­nő­ből lett tévés a zu­hany­zóba is be­en­gedte a ka­me­rát.

Kikandikáltak a bikiniből Ada formás mellei

Kikandikáltak a bikiniből Ada formás mellei

Egy stran­don la­zí­tott szom­ba­ton.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető egy stran­don la­zí­tott szom­ba­ton.

Kényszerpihenőre küldték a TV2 műsorvezetőjét

Kényszerpihenőre küldték a TV2 műsorvezetőjét

Orosz Bar­ba­rá­nak ren­ge­teg terve volt, de a na­pok­ban min­den prog­ra­mot le kel­lett mon­da­nia.

Orosz Bar­ba­rá­nak ren­ge­teg terve volt, de a na­pok­ban min­den prog­ra­mot le kel­lett mon­da­nia.

Ezt látnod kell: Névre szóló vécét kapott Vastag Csaba

Ezt látnod kell: Névre szóló vécét kapott Vastag Csaba

Hi­he­tet­len, ami a hét­vé­gén Vas­tag Csa­bá­val tör­tént. Nem min­denki ré­sze­sül ek­kora "el­is­me­rés­ben".

Hi­he­tet­len, ami a hét­vé­gén Vas­tag Csa­bá­val tör­tént. Nem min­denki ré­sze­sül ek­kora "el­is­me­rés­ben".

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út.

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út, de ma­nap­ság mintha épp for­dítva lenne igaz a mon­dás.

Őszinte vallomás: kitálalt a munkájáról Megyeri Csilla

Őszinte vallomás: kitálalt a munkájáról Megyeri Csilla

El­árulta, vissza­tér-e a kép­er­nyőre.

El­árulta, vissza­tér-e a kép­er­nyőre.

Őrületes szexet videózott a repülőn az ismert műsorvezető

Őrületes szexet videózott a repülőn az ismert műsorvezető

A tévés nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a párt. A lé­gi­tár­sa­ság vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

A tévés nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a párt. A lé­gi­tár­sa­ság vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

Drasztikusan lefogyott Erdélyi Mónika

Drasztikusan lefogyott Erdélyi Mónika

Az 51 éves mű­sor­ve­zető idén eddig 15 ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy kü­lön­le­ges prak­tika se­gít­sé­gé­vel. A vál­to­zás na­gyon lát­vá­nyos.

Az 51 éves mű­sor­ve­zető idén eddig 15 ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy kü­lön­le­ges prak­tika se­gít­sé­gé­vel. A vál­to­zás na­gyon lát­vá­nyos.

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

Május 6-tól Is­te­nes László ol­da­lán kö­szönti majd a né­ző­ket.

Május 6-tól Is­te­nes László ol­da­lán kö­szönti majd a né­ző­ket.

Rajonganak érte a nők: rockerként debütált Pachmann Péter

Rajonganak érte a nők: rockerként debütált Pachmann Péter

A nép­szerű mű­sor­ve­zető idén rock­ze­nész­ként járja majd az or­szá­got.

Czippán Anett komoly döntést hozott a kisfiával kapcsolatban

Czippán Anett komoly döntést hozott a kisfiával kapcsolatban

A kis Soma 2017-ben szü­le­tett.

A kis Soma 2017-ben szü­le­tett, és na­gyon szé­pen cse­pe­re­dik.

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Ördög Nóra néha el­me­reng a múl­ton.

Ördög Nóra néha fur­csán te­kint régi ön­ma­gára. Most ki­de­rül, hogy miért!

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Megrázó hír jött: váratlanul elhunyt a fiatal műsorvezető

Megrázó hír jött: váratlanul elhunyt a fiatal műsorvezető

Hir­te­len rosszul lett és össze­esett.

Hir­te­len rosszul lett és össze­esett. A kór­ház felé ve­zető úton halt meg.

Jól kezdődik a hét: Melltartóban állt modellt a TV2 műsorvezetője

Jól kezdődik a hét: Melltartóban állt modellt a TV2 műsorvezetője

Mádai Vi­vien a reg­geli Mok­ká­ban is üdítő lát­vány.

Mádai Vi­vien a reg­geli Mok­ká­ban is üdítő lát­vány, de úgy tűnik, hogy azt is képes fo­kozni.

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Alig pár napot tu­dott pi­henni a csa­lád­dal, máris for­gat­nia kell a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Alig pár napot tu­dott pi­henni a csa­lád­dal, máris for­gat­nia kell a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Dubajban mutatta meg dögös testét a 40 éves magyar színésznő

Dubajban mutatta meg dögös testét a 40 éves magyar színésznő

Viki nem­rég járt a luxus fő­vá­ro­sá­ban.

Viki nem­rég járt a luxus fő­vá­ro­sá­ban, ahol egy fo­tó­zá­son vett részt. Ennek egyik gyöngy­sze­mét mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek.

Ilyen lesz az esküvő, vallomást tett a magyar műsorvezető

Ilyen lesz az esküvő, vallomást tett a magyar műsorvezető

A csi­nos tévés azt is el­árulta, mi a hely­zet a ba­ba­pro­ject­tel.

A csi­nos tévés azt is el­árulta, mi a hely­zet a ba­ba­pro­ject­tel.

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Újra képernyőn: visszatér a csinos magyar műsorvezető

Újra képernyőn: visszatér a csinos magyar műsorvezető

Most egy talk­show-ban bi­zo­nyít­hat.

A Dal 2019 után, most egy talk­show-ban bi­zo­nyít­hat.

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get, fe­hér­ne­mű­ben kapta len­cse­végre fe­le­sé­gét és két kol­lé­gá­ját.

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get, fe­hér­ne­mű­ben kapta len­cse­végre fe­le­sé­gét és két kol­lé­gá­ját.

Súlyos vallomást tett a legendás magyar műsorvezető

Súlyos vallomást tett a legendás magyar műsorvezető

Egy­kor ko­mo­lyan fel­me­rült, hogy ott­hagyja a te­le­ví­zi­ó­zást. Ke­ve­sen gon­dol­ták volna az or­szág leg­ked­vel­tebb té­vé­sé­ről!

Egy­kor ko­mo­lyan fel­me­rült, hogy ott­hagyja a te­le­ví­zi­ó­zást. Ke­ve­sen gon­dol­ták volna az or­szág leg­ked­vel­tebb té­vé­sé­ről!

Váratlan fordulat a beteg Boros Lajos állapotában

Váratlan fordulat a beteg Boros Lajos állapotában

A le­gen­dás rá­diós egy élő vi­de­ó­ban árulta el, hogy érzi magát ta­valy jú­li­usi szív­mű­tétje óta.

A le­gen­dás rá­diós, egy élő vi­de­ó­ban árulta el kö­zös­ségi ol­da­lán, hogy érzi magát ta­valy jú­li­usi szív­mű­tétje óta.

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta.

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta, ami­kor ha­za­vitte új ba­rát­ját.

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

Íme a rend­ha­gyó lagzi rész­le­tei.

A nép­szerű rá­diós a Ri­post­tal osz­totta meg a rend­ha­gyó lagzi rész­le­teit.

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik há­zas­sá­gá­ban ki­vi­rult, tö­ké­le­tes össz­hangba ke­rült ön­ma­gá­val.

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Re­me­kül né­zett ki a mű­sor­ve­zető, aki az el­múlt idő­szak­ban leg­in­kább for­dí­tás­ból és ta­ní­tás­ból élt.

Leleplező videó a Legyen Ön is milliomos stúdiójából

Leleplező videó a Legyen Ön is milliomos stúdiójából

Film­stú­diót bé­relt ki a TV2.

A profi műsor ér­de­ké­ben egy egész film­stú­diót bé­relt ki a TV2. Gun­del Ta­kács Gábor le­lep­lezte a tit­ko­kat.

Ez komoly? Gatya nélkül ácsorgott a hóesésben Kasuba L. Szilárd

Ez komoly? Gatya nélkül ácsorgott a hóesésben Kasuba L. Szilárd

Re­mél­jük, nem fá­zott meg a nagy hi­deg­ben!

Re­mél­jük, nem fá­zott meg a nagy hi­deg­ben!

Ledobta a melltartót a bájos műsorvezetőnő

Forró fotó: ledobta a melltartót a bájos műsorvezetőnő

Keyy Ca­puto szexi kép­pel je­lent­ke­zett be az Ins­tag­ra­mon. A bom­ba­testű szép­ség jó ba­rát­sá­got ápol a fo­ci­lab­dá­val.

Keyy Ca­puto szexi kép­pel je­lent­ke­zett be az Ins­tag­ra­mon. A bom­ba­testű szép­ség jó ba­rát­sá­got ápol a fo­ci­lab­dá­val.

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

Műsorvezető lett Bangó Margit dédunokája

Műsorvezető lett Bangó Margit dédunokája

A kis Tina ki­pró­bál­hatja magát.

A kis Tina éle­té­ben elő­ször pró­bál­hatja ki magát mű­sor­ve­ze­tő­ként. Be­val­lása sze­rint na­gyon izgul. Ugya­n­ak­kor meg­fo­gadta, hogy a jö­vő­ben nem lesz kis­hitű.

Szívszorító vallomás: súlyos beteg a magyar műsorvezető, távozik a tévétől

Szívszorító vallomás: súlyos beteg a magyar műsorvezető, távozik a tévétől

Egy időre vissza­vo­nul a te­le­ví­ziós mun­ká­tól Baló György.

Egy időre vissza­vo­nul a te­le­ví­ziós mun­ká­tól Baló György. A mű­sor­ve­ze­tő­nek ke­ze­lésre van szük­sége.

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban, de sze­ren­csére ka­pott se­gít­sé­get.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Öngyilkos lett a háromgyermekes műsorvezető

Öngyilkos lett a háromgyermekes műsorvezető

A 41 éves mű­sor­ve­ze­tőnő fel­akasz­totta magát. Mos­to­ha­apja ta­lált rá a há­zá­ban.

A 41 éves mű­sor­ve­ze­tőnő fel­akasz­totta magát. Mos­to­ha­apja ta­lált rá a há­zá­ban.

Micsoda mellek, a kádban fotózták a népszerű műsorvezetőnőt

Micsoda mellek, a kádban fotózták a népszerű műsorvezetőnőt

Ji­mena San­c­hez a Fox Sports nép­szerű há­zi­asszo­nya.

Ji­mena San­c­hez a Fox Sports nép­szerű há­zi­asszo­nya. Ez­út­tal azon­ban nem egy mű­sor­ban tűnt fel.

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott.

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott Tatár Csilla a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni, amennyire tu­dott, rá­ké­szült.

Intim fotó: melltartó nélkül fotózták a nagy mellű műsorvezetőnőt

Intim fotó: melltartó nélkül fotózták a nagy mellű műsorvezetőnőt

Kéjes póz­ban kap­ták len­cse­végre Erika Fer­nán­dezt. A stú­di­ó­ban is fel­tűnő je­len­ség a ko­lum­biai szép­ség.

Kéjes póz­ban kap­ták len­cse­végre Erika Fer­nán­dezt, csak a bugyi ma­radt rajta.

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Cur­tis eddig igye­ke­zett vi­sel­kedni.

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Lip­tai Cla­u­dia és Ördög Nóra va­lami na­gyon kü­lön­le­ges do­logra ké­szül. Már alig vár­juk.

Lip­tai Cla­u­dia és Ördög Nóra va­lami na­gyon kü­lön­le­ges do­logra ké­szül. Már alig vár­juk.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Ismét műsorvezetőnek áll Schmuck Andor!

Ismét műsorvezetőnek áll Schmuck Andor!

Hosszú évek ki­ha­gyása után újra a kép­er­nyőn de­bü­tál a Nem­zet Uno­kája.

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár és sportoló szerelme

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt kö­ve­tő­i­vel.

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rá­val az in­ter­ne­ten. A gyer­mek­ál­dás­sal a fi­a­tal há­zas­pár rég­óta dé­del­ge­tett, ha­tal­mas álma válik va­lóra. A kicsi neme egy­előre titok.

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Több­ször bi­zo­nyí­tott már.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mű­sor­ban bi­zo­nyí­totta már rá­ter­mett­sé­gét, de most egy iga­zán test­hez­álló fel­adat­tal tér vissza a kép­er­nyőre.

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb mű­sor­ve­ze­tők egyike, néha mégis úgy tűnik, hogy elé­ge­det­len ma­gá­val.

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb mű­sor­ve­ze­tők egyike, néha mégis úgy tűnik, hogy elé­ge­det­len ma­gá­val.

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést.

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést, sőt, ki­fe­je­zet­ten rossz em­lé­kei van­nak róla.

Szeptemberben új műsorvezetővel bővül a Sláger FM csapata

Szeptemberben új műsorvezetővel bővül a Sláger FM csapata

Ga­rami Gábor sze­mé­lyé­ben új mű­sor­ve­ze­tő­vel bővül a 103.9 Slá­ger FM csa­pata.

Ga­rami Gábor sze­mé­lyé­ben új mű­sor­ve­ze­tő­vel bővül a 103.9 Slá­ger FM csa­pata.

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Ütősre si­ke­rült Széki At­tila első fel­lé­pése azok után, hogy ze­nész­ba­rátja, Ma­jo­ros Péter bo­rí­totta a drog­bi­lit.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

Ez aztán a látvány: Megmutatta formás fenekét a TV2 műsorvezetője

Ez aztán a látvány: Megmutatta formás fenekét a TV2 műsorvezetője

Orosz Barba nem szé­gyen­lős­kö­dött, le­dobta a tex­tilt és meg­mu­tatta, mi van a ruha alatt.

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog.

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól, két hó­napja ugyanis új sze­re­lem van az éle­té­ben.

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

A mű­sor­ve­zető nem csak a ka­me­rák előtt érzi ott­hon magát.

A mű­sor­ve­zető nem csak a ka­me­rák előtt érzi ott­hon magát, de a kony­há­ban is helyt áll.

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak.

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Nehéz szó nél­kül hagyni...

Nehéz szó nél­kül hagyni a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő új vi­de­ó­ját az Ins­tag­ra­mon.

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

A szám­misz­ti­ká­val, sors­elem­zés­sel több mint 30 éve fog­lal­kozó te­le­ví­ziós élő­ben várja majd a nézők hí­vá­sait.

A szám­misz­ti­ká­val, sors­elem­zés­sel több mint 30 éve fog­lal­kozó te­le­ví­ziós élő­ben várja majd a nézők hí­vá­sait.

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Per­sze nem az van a hát­tér­ben, hogy nem volt jó mű­sor­ve­zető. Más okok ve­zet­tek a vá­rat­lan dön­tés­hez.

Per­sze nem az van a hát­tér­ben, hogy nem volt jó mű­sor­ve­zető. Más okok ve­zet­tek a vá­rat­lan dön­tés­hez.

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak, ha nem vi­gyáz, a végén még szak­mát is vált­hat.

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Sokan talán mást gon­dol­tak róla.

Sokan talán mást gon­dol­tak róla, de most ki­de­rült, hogy Csiila a saját lábán áll.

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak, Laci és Beni na­gyon sok időt töl­te­nek együtt. A kisfiú most el­kí­sérte apu­ká­ját mun­kába.

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak, Laci és Beni na­gyon sok időt töl­te­nek együtt. A kisfiú most el­kí­sérte apu­ká­ját mun­kába.

Meglepő helyzetbe került Győrfi Pál

Meglepő helyzetbe került Győrfi Pál

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vő­jé­nek nagy meg­le­pe­tés­ben volt része, ami­kor meg­tudta, hogy leg­idő­sebb fi­á­val meg­lepő hely­zet­ben ta­lál­ko­zik majd.

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vő­jé­nek nagy meg­le­pe­tés­ben volt része, ami­kor meg­tudta, hogy leg­idő­sebb fi­á­val meg­lepő hely­zet­ben ta­lál­ko­zik majd.

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető sze­relmi élete el­lent­mon­dá­sosra si­ke­re­dett az utóbbi évek­ben.

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

A mű­sor­ve­zető nem bús­la­ko­dik a sza­kí­tás miatt, azt is el­árulta, miért...

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Meg­hök­kentő tit­kot tud­hat­nak meg a ra­jon­gók a tévés éle­té­ből.

Meg­hök­kentő tit­kot tud­hat­nak meg a ra­jon­gók a nép­szerű tévés mű­sor­ve­zető, il­letve a ked­velt rá­diós éle­té­ből. Is­me­ret­sé­gük meg­le­pően régi, és mint most ki­de­rül, a kez­det bi­zony csep­pet sem volt ba­rát­sá­gos, sőt!