CÍMKE: 'műkorcsolya'

Nagy változás, így próbálja meglepni a világot a magyar koris

Nagy változás, így próbálja meglepni a világot a magyar koris

Tóth Ivett az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon Bruno Mars ze­né­jére mu­tatja be a rö­vid­prog­ram­ját.

Verseny közben vetkőzött melltartóra a bevállalós sportolónő

Verseny közben vetkőzött melltartóra a bevállalós sportolónő

Eli­za­veta Tuk­tamys­heva pro­duk­ci­ója le­nyű­gözte a mű­kor­cso­lya ra­jon­góit.

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

A ma­gyar mű­kor­cso­lyázó pro­duk­ci­ó­ján az egész világ ámult. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

A ma­gyar mű­kor­cso­lyá­zón ámult az egész világ. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Nem za­varta a mez­te­len­ke­dés.

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Kétszer csaltak a kárunkra a téli olimpiákon

Kétszer csaltak a kárunkra a téli olimpiákon

Két ezüst­érem Ma­gyar­or­szág leg­jobb ered­mé­nye a téli olim­pi­á­kon.

Kiborult a bajnoknő, csak a mellei miatt figyelnek rá

Kiborult a bajnoknő, csak a mellei miatt figyelnek rá

Anna Szem­jon­ovics úgy érzi, a saját mel­lei miatt nem ér­té­ke­lik kel­lően a tel­je­sít­mé­nyét.

Kora miatt nem indulhat az olimpián a 11 éves bajnok

Kora miatt nem indulhat az olimpián a 11 éves bajnok

Kis­lány nyerte a dél-ko­reai mű­kor­cso­lya-baj­nok­sá­got. Még a 2018-as já­té­kok­hoz is túl fi­a­tal lesz.