CÍMKE: 'motoros baleset'

Csodával határos módon menekült meg ez a motoros

Csodával határos módon menekült
meg ez a motoros

Durva mo­to­ros bal­eset tör­tént ma reg­gel Bu­da­pes­ten, az Is­ten­he­gyi úton. Kész csoda, hogy túl­élte a mo­to­ros ezt a bal­ese­tet.

Durva mo­to­ros bal­eset tör­tént ma reg­gel Bu­da­pes­ten, az Is­ten­he­gyi úton. Kész csoda, hogy túl­élte a mo­to­ros ezt a bal­ese­tet.

Döbbenetes képek a Budán történt borzalmas balesetről

Döbbenetes képek a Budán történt borzalmas balesetről

A mo­to­ros azon­nal meg­halt.

A mo­to­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni, a hely­szí­nen meg­halt.

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Ször­nyű bal­eset tör­tént Ko­mádi és Furta kö­zött.

Ször­nyű bal­eset tör­tént ma dél­ben Ko­mádi és Furta kö­zött. Éle­tét vesz­tette egy mo­to­ros az 51-es úton ked­den, amit a Hajdú-Bihar Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­re­fe­rense kö­zölte az MTI-vel. Plász­tán-Kop­csa Ka­milla el­mondta, hogy a hely­szí­ne­lés ide­jére fél­pá­lyás út­le­zá­rást ren­delt el a rend­őr­ség.

Meghalt egy motoros Budapesten

Meghalt egy motoros Budapesten

A hely­szí­nen ször­nyet­halt, mi­u­tán te­her­au­tó­val üt­kö­zött.

A hely­szí­nen ször­nyet­halt az a mo­to­ros, aki egy te­her­au­tó­val üt­kö­zött kedd este a fő­vá­ros­ban. Fi­gye­lem! Meg­rázó képek!

Brutális képek: motoros csapódott az autónak a Duna Plázánál

Brutális képek: motoros csapódott az autónak a Duna Plázánál

Fé­lel­me­tes bal­eset tör­tént a bu­da­pesti Duna Pláza kö­ze­lé­ben...

Fé­lel­me­tes bal­eset tör­tént a bu­da­pesti Duna Pláza kö­ze­lé­ben...

Gyászol a sportvilág, két ügyben is a rendőrség nyomoz

Gyászol a sportvilág, két ügyben is a rendőrség nyomoz

Ha­lá­los gá­zo­lás és szív­meg­ál­lás.

Mintha el­át­koz­ták volna a belga ke­rék­pá­ro­so­kat a hét­vé­gén. Az egyik fi­a­talt kí­sé­rő­mo­to­ros küldte a ha­lálba, egy má­sik­nak meg­állt a szíve.