CÍMKE: 'mónika show'

Emlékszel még "Vámpír" Ágira? Csonka András megidézi

Emlékszel még "Vámpír" Ágira? Csonka András megidézi

Sze­ren­csére Csonka And­rás is rá­ka­pott a kü­lö­nös al­kal­ma­zás hasz­ná­la­tára és po­koli jól is csi­nálja.

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

Rá­ta­lált arra az al­kal­ma­zásra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe.

Tönkretette az életét a Mónika show

Tönkretette az életét a Mónika show

A nő szá­mára mind­össze egy­szerű mun­ká­nak in­dult.

A nő szá­mára mind­össze egy­szerű mun­ká­nak in­dult, hogy részt ve­gyen a nép­szerű ki­be­szé­lő­show-ban, de bor­zal­mas bé­lye­get sü­tött rá.