CÍMKE: 'monaco'

Micsoda igazolás! A Monaco korábbi sztárjával erősít az Újpest

Micsoda igazolás! A Monaco korábbi sztárjával erősít az Újpest

La­cina Tra­oré ko­ráb­ban a Baj­no­kok Li­gá­já­ban és az EL-ben is be­ta­lált.

La­cina Tra­oré ko­ráb­ban a Baj­no­kok Li­gá­já­ban és az Eu­rópa-li­gá­ban is be­ta­lált.

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

A mo­na­cói her­cegné gyer­me­kei most ün­ne­pel­ték a szü­le­tés­nap­ju­kat.

A mo­na­cói her­cegné gyer­me­kei most ün­ne­pel­ték a szü­le­tés­nap­ju­kat.

Botrány a BL-csapatnál, Da Vinci-festmény miatt csukták le a tulajt

Botrány a BL-csapatnál, Da Vinci-festmény miatt csukták le a tulajt

Össze­om­lás a pá­lyán és azon kívül is a Mo­na­có­nál.

Össze­om­lás a pá­lyán és azon kívül is a Mo­na­có­nál. Rö­he­jes bé­ná­zás okozta az orosz mág­nás vesz­tét.

Visszatérnek az F1-be a dögös modellek!

Bemutatnak az F1 főnökeinek: újra a dögös modelleké a versenypálya!

Lewis Ha­mil­ton és Se­bas­tian Vet­tel is örül a szép lá­nyok fel­buk­ka­ná­sá­nak.

Lewis Ha­mil­ton és Se­bas­tian Vet­tel is örül a szép lá­nyok fel­buk­ka­ná­sá­nak.

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót.

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót.

Mi történhetett? Megszöktek a nyilvánosság elől Harry hercegék

Mi történhetett? Megszöktek a nyilvánosság elől Harry hercegék

Ket­tes­ben utaz­tak el az év végén, prog­ram­juk­ról pedig igen ke­ve­set lehet tudni.

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Rob­ban az újabb fo­ci­bomba.

Máris rob­ban az újabb fo­ci­bomba. Még a Bar­ce­lo­ná­tól el­csak­li­zott bra­zil árá­nál is mé­lyeb­ben nyúl­nak a bur­nusz­zsebbe a pá­ri­zsi klub ve­ze­tői.

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Mint mondta, daj­ká­já­val kö­ze­lebbi kap­cso­lat­ban állt, mint szü­le­i­vel. Sze­ren­csére ő más­hogy ne­veli saját gye­re­keit.

Mint mondta, daj­ká­já­val kö­ze­lebbi kap­cso­lat­ban állt, mint szü­le­i­vel. Sze­ren­csére ő más­hogy ne­veli saját gye­re­keit.

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid a Mo­naco fi­a­tal klasszi­sáért. Hetek óta hí­resz­tel­ték a klub­vál­tást.

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid a Mo­naco fi­a­tal klasszi­sáért. Hetek óta hí­resz­tel­ték a klub­vál­tást.

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

A fő­sze­replő min­den­kit meg­le­pett.

Le­győzte a Ju­ven­tus a Mo­na­cót, ez nem szen­zá­ció, de a fő­sze­replő sze­mé­lye min­den­kit meg­le­pett. Most már csak a Real Mad­ri­don a sor?

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Máris el­dőlt ez a pár­harc is?

Máris el­dőlt ez a pár­harc is? Una­lomba fúl­hat­nak a jövő heti elő­döntő-vissza­vá­gók. Érik az álom­döntő a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Túllépne Schumacheren a Ferrari, megtörik végre az átok?

Túllépne Schumacheren a Ferrari, megtörik végre az átok?

Az olasz is­tálló em­ber­em­lé­ke­zet óta nem tu­dott nyerni Mo­na­có­ban.

Az olasz is­tálló em­ber­em­lé­ke­zet óta nem tu­dott nyerni Mo­na­có­ban.

Vége egy nagy korszaknak? Ő válthatja le C. Ronaldót és Messit

Vége egy nagy korszaknak? Ő válthatja le C. Ronaldót és Messit

Egy-két év, és nem lesz nála jobb? Be­mu­tat­juk a foci új me­ga­sztár­ját.

Egy-két év, és nem lesz nála jobb a föld­ke­rek­sé­gen? Vagy már most sincs? Be­mu­tat­juk a foci új me­ga­sztár­ját.

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Nyon­ban sor­sol­tak.

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Ti­tok­za­tos rend­őri húzás dön­tött?

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de a ve­ze­tők tud­ják, miért nem vol­tak ott fej­ben a pá­lyán.

Bántó közöny, fütyült a robbantásra az UEFA

Bántó közöny, fütyült a robbantásra az UEFA

Az UEFA csak azzal fog­lal­ko­zott, hogy mikor pó­tolja a meccset.

A rob­ban­tá­sok után az UEFA csak azzal fog­lal­ko­zott, hogy mikor pó­tolja a meccset. A dort­mundi tré­ner in­ge­rül­ten re­a­gált.

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de Rio ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül.

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka a mel­lő­zé­sé­nek?

Rémálom, pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

Rémálom, pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

A me­rénylő vagy me­rény­lők szán­dé­ko­san tá­mad­ták a német fo­ci­csa­pa­tot.

A me­rénylő vagy me­rény­lők szán­dé­ko­san tá­mad­ták a német fo­ci­csa­pa­tot, egy já­té­kos és egy rendőr is meg­sé­rült. A meg­tá­ma­dott busz kö­ze­lé­ben le­ve­let is ta­lál­tak.

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Hiába a hat rú­gott gól, ez is kevés volt.

Hiába a hat rú­gott gól, a mil­li­ók­ból össze­ra­kott csa­pat­nak Eu­rópa leg­jobb nyolc csa­pata közé sem si­ke­rült be­jut­nia. Gu­ar­diola ilyen korán még soha nem esett ki a so­ro­zat­ból.

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Csú­cso­kat re­giszt­rál­tak.

Man­ches­ter­ben és Le­ver­kus­en­ben is csú­csot re­giszt­rál­tak ked­den a BL-ben.

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Ré­góta kí­ván­csiak a tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Ré­góta kí­ván­csiak a tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Meglopták Hajdú Pétert a nyaralásán!

Meglopták Hajdú Pétert a nyaralásán!

A pro­du­cer­hez az er­ké­lyen ke­resz­tül set­ten­ked­tek be a gát­lás­ta­lan tol­va­jok, de ő csak ne­ve­tett. Rá­adá­sul vi­de­óra is vette az ese­tet.

A pro­du­cer­hez az er­ké­lyen ke­resz­tül set­ten­ked­tek be a gát­lás­ta­lan tol­va­jok, de ő csak ne­ve­tett.

Hoppá, dúsgazdag herceg hívta vacsorázni Hosszú Katinkát

Hoppá, dúsgazdag herceg hívta vacsorázni Hosszú Katinkát

Meg­hó­dí­totta Mo­na­cót az Iron Lady. Az úszó­nők­höz kü­lö­nö­sen von­zódó ural­kodó is felfi­gyelt a csi­nos ma­gyar csil­lagra.

Gyászol Hosszú Katinka, de így sem bírnak vele

Gyászol Hosszú Katinka, de így sem bírnak vele

Meg­fogta őt egy mai szo­morú hír.

Nem fékez az Iron Lady. Pedig érez­he­tően meg­fogta őt egy mai szo­morú hír. So­kak­nak ő a pél­da­képe, de ma el­bú­csú­zott va­la­ki­től, aki őt ins­pi­rálta.

Nyaralni indult az orosz focista, de nem mehetett haza

Nyaralni indult az orosz focista, de nem mehetett haza

Hi­he­tet­len esélyt ka­pott a sors­tól egy orosz fut­bal­lista, ehhez jókor kel­lett jó he­lyen len­nie.

Hi­he­tet­len esélyt ka­pott a sors­tól egy orosz fut­bal­lista, ehhez jókor kel­lett jó he­lyen len­nie. Még ma­gyar já­té­kos­sal is tör­tén­het ha­sonló a kö­vet­kező na­pok­ban?

Rémes képek a sztárpasijával bulizó Palvin Barbaráról

Rémes képek a sztárpasijával bulizó Palvin Barbaráról

A ma­gyar top­mo­dell ala­po­san meg­ün­ne­pelte Lewis Ha­mil­ton mo­na­cói győ­zel­mét. De a par­ti­fo­tó­ira nem lesz túl büszke.

A ma­gyar top­mo­dell ala­po­san meg­ün­ne­pelte Lewis Ha­mil­ton mo­na­cói győ­zel­mét. De a par­ti­fo­tó­ira nem lesz túl büszke.

Sarka Kata négy szupernővel kényezteti férjét

Sarka Kata négy szupernővel kényezteti férjét

El­ké­pesztő stra­pás hét volt!

El­ké­pesztő stra­pás héten van túl Hajdú Péter, fe­le­sége mel­lett 4 szép­ség­ki­rály­nő­vel ruc­cant át Mo­na­coba. Egyik bő­rönd­jébe csak bó­ko­kat pa­kolt, hogy bírja!

Palvin Barbi magához édesgette Hamiltont

Palvin Barbi magához édesgette Hamiltont

A szu­per­mo­dell nem hagyta ma­gára a vi­lág­baj­no­kot. Sze­ren­csét is ho­zott neki, hi­szen a brit pi­lóta meg­sze­rezte idei első győ­zel­mét.

A szu­per­mo­dell nem hagyta ma­gára a vi­lág­baj­no­kot. Sze­ren­csét is ho­zott neki, hi­szen a brit pi­lóta meg­sze­rezte idei első győ­zel­mét.

Ez már tuti! Hajdú Péter a világ császára - Fotó

Ez már tuti! Hajdú Péter a világ császára - Fotó

Egy csa­pat bom­bá­zó­val nya­ral.

Ha volt idő, ami­kor sokan irigy­ked­tek Hajdú Pé­terre, akkor az most van. Egy csa­pat bom­bá­zó­val nya­ral a világ egyik leg­szebb he­lyén.

Gyerekéletet mentett a Forma-1 sztárja!

Gyerekéletet mentett a Forma-1 sztárja!

Hő­si­e­sen dön­tött Nico Ros­berg. Öté­ves kisfiú kö­szön­heti az éle­tét a német pi­ló­tá­nak. Hall­gat a hős­tet­té­ről, hetek múl­tán de­rült ki a nem min­den­napi sztori.

Hő­si­e­sen dön­tött Nico Ros­berg. Öté­ves kisfiú kö­szön­heti az éle­tét a Mer­ce­des német pi­ló­tá­já­nak. Hall­gat a hős­tet­té­ről, hetek múl­tán de­rült ki a nem min­den­napi sztori.

Az F1-pilóták a pálya kanyarjában buliztak

Az F1-pilóták a pálya kanyarjában buliztak

A Ras­casse-par­tin, az utcai ver­seny­pá­lya le­gen­dás ka­nyar­já­nak asz­falt­ján la­zí­tot­tak a Mo­na­cói Nagy­díj ver­seny­hét­vé­gé­jére ké­szülő F1-esek. A di­vat­show-n aztán Jen­son But­ton fe­le­sége volt a sztár.

A Ras­casse-par­tin, az utcai ver­seny­pá­lya egyik le­gen­dás ka­nyar­já­nak asz­falt­ján la­zí­tot­tak a Mo­na­cói Nagy­díj ver­seny­hét­vé­gé­jére ké­szülő F1-esek. A pén­tek éj­sza­kai, jó­té­kony célú di­vat­show-n aztán Jen­son But­ton fe­le­sége volt a sztár. Jes­sica Mic­hi­bata el­lopta a fi­gyel­met még Eva Lon­go­ri­á­ról és Jus­tin Bi­eber­ről is.