CÍMKE: 'molesztálás'

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Gene Sim­monst ál­lí­tó­lag több nő is fel­je­len­tette zak­la­tás miatt.

Gene Sim­monst ál­lí­tó­lag több nő is fel­je­len­tette zak­la­tás miatt.

Kitört a botrány az eperjesi iskolában: a tornatanár molesztálta a diákokat

Kitört a botrány az eperjesi iskolában: a tornatanár molesztálta a diákokat

Le­tar­tóz­tat­ták a tor­na­ta­nárt sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Le­tar­tóz­tat­ták a tor­na­ta­nárt sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Fagyival csalogatta a pedofil a gyerekeket, ez lett a büntetése

Fagyival csalogatta a pedofil a gyerekeket, ez lett a büntetése

Kifi­gyelte a park­ban ját­szó kisfi­ú­kat.

Kifi­gyelte a park­ban ját­szó kisfi­ú­kat. Több­jü­ket au­tó­val a sző­lő­jébe is el­vitt, ahol egye­bek mel­lett az ölébe ül­tette és si­mo­gatta őket.

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Durva, mit ál­lí­ta­nak a néhai pop­ki­rály­ról!

Bíróság elé kerül Kevin Spacey: részegen egy kiskorú fiút tapizott

Mégiscsak bíróság elé kerül Kevin Spacey: részegen egy kiskorú fiút tapizott

Eddig úgy tűnt, hogy meg­ússza...

Eddig úgy tűnt, hogy el­évü­lés miatt meg­ússza a ko­rábbi mo­lesz­tá­lási vá­da­kat a szí­nész, de elő­ke­rült egy friss eset...

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Most kö­zöl­ték a jú­li­usi ese­tet.

A német rend­őr­ség csak most kö­zölte, hogy jú­lius óta le­tar­tóz­ta­tás­ban ül öt afgán mig­ráns...

Orrba vágta afgán molesztálóját egy turista szilveszterkor

Orrba vágta molesztálóját egy turista szilveszterkor, most ellene indulhat eljárás

A bécsi vá­ros­ház előtt sze­rette volna ba­rá­ta­i­val az új­évet kö­szön­teni egy 21 éves svájci tu­rista, ami­kor egy afgán fi­a­tal sze­xu­á­lis zak­latni kezdte.

A bécsi vá­ros­ház előtt sze­rette volna ba­rá­ta­i­val az új­évet kö­szön­teni egy 21 éves svájci tu­rista, ami­kor egy afgán fi­a­tal sze­xu­á­lis zak­latni kezdte.

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

Több mig­ránst is el­fog­tak...

Már nincs olyan nyil­vá­nos fesz­ti­vál, ren­dez­vény, amely után pár nap­pal ne attól len­né­nek han­go­sak a német lapok, hogy mig­rán­sok mo­lesz­tál­tak nőket.

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt ron­tott rá az őr­jöngő férfi a ta­nárra.

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Molesztálás a fürdőben, 5 éves a legfiatalabb áldozat

Molesztálás a fürdőben, 5 éves a legfiatalabb áldozat

Egy 10 éves kis­lány pa­na­sza alap­ján in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a ha­tó­sá­gok. A gya­nú­sí­tott egy 56 éves irki férfi.

Egy 10 éves kis­lány pa­na­sza alap­ján in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a ha­tó­sá­gok. A gya­nú­sí­tott egy 56 éves irki férfi.

A láthatáson erőszakolta meg a fiát a nyíregyházi pedofil

A láthatáson erőszakolta meg a fiát a nyíregyházi pedofil

Sok­koló rész­le­tek.

Gyo­mor­for­gató ügyet tár­gyal­tak szer­dán a Deb­re­ceni Tör­vény­szé­ken. A vád sze­rint az el­vált H. Zsolt a lát­ha­tá­son erő­sza­kos­ko­dott a négy és fél éves kisfi­á­val.

Megrázó vallomás: súlyos trauma érte a sármos színészt szerepe miatt

Megrázó vallomás: súlyos trauma érte a sármos színészt szerepe miatt

A 31 éves szív­tipró ren­ge­teg fi­gyel­met ka­pott a nők­től, de sokan nem tud­ták hol a határ.

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

23 éves afgán mig­ráns ke­rült őri­zetbe.

Egy 23 éves afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

6, 7 és 13 éves kislányokat molesztált a tengerparton egy migráns

6, 7 és 13 éves kislányokat molesztált a tengerparton egy migráns

A szi­ge­tet egyre több ma­gyar tu­rista is meg­lá­to­gatja.

A szi­ge­tet egyre több ma­gyar tu­rista is meg­lá­to­gatja.

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

A férfi négy nőt biz­to­san zak­la­tott, de a rend­őr­ség sze­rint még ennél is több ál­do­zat lehet.

12 éves kislányt tartott fogva és molesztált a büfében dolgozó férfi

12 éves kislányt tartott fogva és molesztált a büfében dolgozó férfi

Egy 22 éves férfi fel­csa­lo­ga­tott a la­ká­sába egy 12 éves kis­lányt, mond­ván sok pénzt ke­res­het házi mun­kák el­vég­zé­sé­vel.

Szörnyű, mit műveltek a pályaudvar mellett parkoló autóba zárt nővel

Szörnyű, mit műveltek a pályaudvar mellett parkoló autóba zárt nővel

Két me­di­ter­rán ki­né­zetű arab férfit keres a heilbronni rend­őr­ség.

Két me­di­ter­rán ki­né­zetű arab férfit keres a heilbronni rend­őr­ség.

Üzent a Ripostnak a gyermekmolesztálással gyanúsított tápiósági férfi

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított tápiósági férfi

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak Sz. Sán­dor...

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak a 66 éves Sz. Sán­dor...

Jogerős ítélet született a gyermekeket molesztáló tanár ügyében

Határozott és jogerős ítélet született a csepeli pedofil tanár ügyében

12 éven aluli di­ák­kal is faj­ta­lan­ko­dott a cse­peli tanár, akit töb­bek közt sze­xu­á­lis erő­sza­kért ítél­tek el.

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya.

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a Városligetben ólálkodó molesztáló

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi.

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi a Vá­ros­li­get­ben, be­fogta a szá­ját és húzta ma­gá­val. Sze­ren­csére ész­re­vet­ték, de me­ne­kü­lőre fogta. Teg­nap kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség.

Gambiai migránsok garázdálkodnak Bajoroszág utcáin

Gambiai migránsok garázdálkodnak Bajoroszág utcáin

A leg­utóbbi eset min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Egy gam­biai mig­ráns egy nőt mo­lesz­tált a helyi bu­szon, és köp­kö­dött.

A leg­utóbbi eset min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Egy gam­biai mig­ráns egy nőt mo­lesz­tált a helyi bu­szon, és köp­kö­dött. A gam­bi­a­i­ak­kal mos­ta­ná­ban gyak­ran gyű­lik meg a bajor rend­őrök dolga...

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Nem volt elég egy nő val­lo­mása...

Va­ló­szí­nű­leg ez az ember mo­lesz­tálja évek óta a 4-es 6-os vil­la­mo­son utazó nőket.

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban osz­totta meg a ször­nyű tit­kot a csa­lád­já­val.

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

2016 már­ci­u­sá­ban dön­tött úgy a német Sch­midt (név meg­vál­toz­tatva) csa­lád, hogy be­fo­gad az ott­ho­nába egy kis­korú mig­ránst.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal. A bí­ró­ság most meg­lepő dön­tést ho­zott!

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket.

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket, ugyanis be­te­ge­sen füg­gött a férfi­tól.

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta.

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta a kis­ko­rút, de itt nem állt meg.

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Bécs­ben, Innsb­ruck­ban és Salz­burg­ban is szá­mos sze­xu­á­lis zak­la­tás kap­csán tet­tek fel­je­len­tést oszt­rák nők a rend­őr­sé­gen.

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Ag­resszí­ven kö­ze­le­dett hozzá, aka­rata el­le­nére meg­csó­kolta.

Ag­resszí­ven kö­ze­le­dett hozzá, aka­rata el­le­nére meg­csó­kolta.

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő.

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő.

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte...

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy bi­zony itt egé­szen más­ról van szó.

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki.

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból.

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Egy hozzá igen­csak közel álló, egy­kori al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla!

Egy hozzá igen­csak közel álló, egy­kori al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla!

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni, mert akár fé­nyes nap­pal is fel-fel buk­kan egy fe­kete ruhás férfi, és mu­to­gatja magát. Évek óta ga­ráz­dál­ko­dik.

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni, mert akár fé­nyes nap­pal is fel-fel buk­kan egy fe­kete ruhás férfi, és mu­to­gatja magát. Évek óta ga­ráz­dál­ko­dik.

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Egy­ér­telmű volt a dön­tés.

Még a be­te­ges vágy­tól fű­tött pro­du­cer test­vére, egy­ben cég­társa is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Jövő hét szer­dán kez­dő­dik a be­te­ges vággyal fű­tött pe­da­gó­gus ügyé­nek tár­gya­lása. Nem sok jóra szá­mít­hat.

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

A gyö­nyörű vi­lág­sztár hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

A gyö­nyörű vi­lág­sztár hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

So­ka­kat érint­het, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei.

Az, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei, ami­ket nők ellen kö­ve­tett el, nem­csak a pro­du­cer kar­ri­er­jére le­het­nek vég­ze­tes kö­vet­kez­ménnyel.

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

A 23 éves Bar­ba­rát a fő­vá­rosi 4-6-os vil­la­mo­son ta­lálta meg egy be­te­ges haj­lamú férfi, aki több­ször is fog­dosni kezdte.

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Ápolt, igé­nye­sen öl­tö­zött férfi fog­dosta és bök­döste intim tá­jé­kon a fi­a­tal lányt a fő­vá­rosi vil­la­mo­son.

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt.

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt.

Belehalt a molesztálásba a 3 éves kislány

Belehalt a 3 éves kislány a molesztálásba!

Kent és Wil­li­am­son a két el­kö­vető.

Kent és Wil­li­am­son egy­mást hi­báz­tatta a bí­ró­sá­gon a meg­döb­bentő sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt, amibe a kis­lány be­le­halt.Tet­tük meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan.

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt.

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt.

Kitálalt Kovács Patrícia: molesztálták

Kitálalt Kovács Patrícia: molesztálták

Mind­össze 12 éves volt a szí­nésznő, ami­kor férfiak fog­dos­ták. Ko­vács Pat­rí­cia többé nem tit­kolja, ugyanez tör­tént vele is.

Mind­össze 12 éves volt a szí­nésznő, ami­kor férfiak fog­dos­ták.

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Nem ta­lál­ják a ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki elő­ször vá­dolta meg a Pop Ki­rá­lyát mo­lesz­tá­lás­sal. A csa­ládja sem tud róla sem­mit.

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor tu­ris­ta­ként el­lá­to­ga­tott a le­gen­dás éne­kes bir­to­kára.

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Akár nyolc évre is rács mögé ke­rül­het az erő­sza­kos férfi.

Erre senki nem szá­mí­tott! Akár nyolc évre is rács mögé ke­rül­het az erő­sza­kos férfi. A fi­a­tal te­het­ség kar­ri­er­jé­nek ezzel vége...

Molesztálták tiniként a híres színésznőt

Molesztálták tiniként a híres színésznőt

Fel­fedte a har­minc évvel ez­előtt tör­tén­te­ket. A végén őt hi­báz­tat­ták, és sze­rinte ez ma sem lenne más­ként... Pedig min­denki saját tes­té­nek ura.

Fel­fedte a har­minc évvel ez­előtt tör­tén­te­ket. A végén őt hi­báz­tat­ták, és sze­rinte ez ma sem lenne más­ként...

Pszichológus segít az Alleeban molesztált kisfiúnak

Pszichológus segít az Alleeban molesztált kisfiúnak

A ta­ka­rí­tót azóta el is ítél­ték.

A hat­éves gyer­me­ket az egyik ta­ka­rító zak­latta, a férfit el­kap­ták és már el is ítél­ték. A gye­rek lel­ké­ben azon­ban ezzel még nem gyó­gyul­tak be a sebek.

Éveken át zaklatta a fiatal fiúkat az igazgató

Éveken át zaklatta a fiatal fiúkat az igazgató

Az egyik ál­do­zat tett fel­je­len­tést.

Hosszú évek után az egyik ál­do­zat tett fel­je­len­tést, a rend­őr­ség nyo­moz, a gyer­mek­ott­hon ve­ze­tője vi­szont hall­gat...

Masszázs közben molesztálta a tévésztárt a szexéhes férfi!

Masszázs közben molesztálta a tévésztárt a szexéhes férfi!

Ször­nyű per­ce­ket élt át a va­ló­ság­show-sztár.

A ször­nyű per­ce­ket átélő va­ló­ság­show-hős egy év után törte meg a csen­det élete egyik leg­meg­rá­zóbb él­mé­nyé­ről...

Találd ki, mi lett a molesztálással vádolt kajakedzővel!

Találd ki, mi lett a molesztálással vádolt zalaegerszegi kajakedzővel!

Még má­jus­ban in­dult el­já­rás el­lene, mert sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta a rá bí­zott ka­masz­lá­nyo­kat. S hogy ennek mi lett a vége?

Még má­jus­ban in­dult el­já­rás el­lene, mert sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta a rá bí­zott ka­masz­lá­nyo­kat. S hogy ennek mi lett a vége? Kat­tints, el­hi­he­ted, hogy el fogsz ké­pedni...

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani a fesz­ti­vál­ról, mert zak­lat­ták a nőket és a fi­a­tal lá­nyo­kat.

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani a fesz­ti­vál­ról, mert zak­lat­ták a nőket és a fi­a­tal lá­nyo­kat.

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Con­rad Mur­ray egy le­lep­lező könyv­ben me­sélt arról, hogy a 7 éve el­hunyt pop­le­genda va­ló­ság­gal ra­jon­gott az ő kisfi­áért.

Újabb hollywoodi zaklatásra derült fény

Újabb hollywoodi molesztálásra derült fény!

Than­die New­ton szí­nésznő elő­ször be­szélt "él­mé­nye­i­ről"

A fil­mes meg­hall­ga­tá­so­kon fur­csa ké­ré­sek hang­za­nak el néha. Than­die New­ton hosszú évek hall­ga­tása után most elő­ször tu­dott be­szélni él­mé­nye­i­ről.

Magyar férfi zaklatott 15 éves lányokat egy bécsi fesztiválon!

Magyar férfi zaklatott 15 éves lányokat egy bécsi fesztiválon!

A 20 éves ma­gyar férfi és szlo­vák társa két 15 éves lányt mo­lesz­tált sze­xu­á­li­san a bécsi Donau fesz­ti­vá­lon...

Több mint 10 évig molesztálta nevelt lányát a zalai férfi!

Több mint 10 évig molesztálta nevelt lányát a zalai férfi!

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült...

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült az a Za­la­eger­sze­gen élő férfi, aki a gyanú sze­rint egy év­ti­ze­den át rend­sze­re­sen mo­lesz­tálta ne­velt lá­nyát.

Hihetetlen, hogy mivel védekezik a pedofil férfi

Hihetetlen, hogy mivel védekezik a pedofil férfi

Már két­szer is ült bör­tön­ben az a férfi, aki most ismét két 11 éves gyer­mek mo­lesz­tá­lá­sáért áll bí­ró­ság elé.

Már két­szer is ült bör­tön­ben az a 41 éves pe­dofil férfi, aki most ismét két 11 éves gyer­mek mo­lesz­tá­lá­sáért áll bí­ró­ság elé.

Leitatták, majd durván molesztálták a magyar kislányt a perverz tinik

Leitatták, majd durván molesztálták a magyar kislányt a perverz tinik

A vé­de­kezni kép­te­len nyír­egy­házi lányt öt per­verz fiú itatta ájultra vod­ká­val, majd bor­zal­mas dol­go­kat mű­vel­tek vele.

Ocsmány zaklatás a 7-es buszon! Fiatal lány az áldozat

Ocsmány zaklatás a 7-es buszon! Fiatal lány az áldozat

El­ké­pesztő tör­té­net!

Sen­kit sem ér­de­kelt és senki sem se­gí­tett a minap, ami­kor egy fi­a­tal lányt ta­po­ga­tott az egyik utas a 7-es bu­szon. El­ké­pesztő tör­té­net ju­tott a bir­to­kunkba!

Havi egymillió jár a pedofíliával vádolt kajakedzőnek

Havi egymillió jár a pedofíliával vádolt kajakedzőnek

Ki­e­melt fi­ze­tést kap. A kis­ko­rúak mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott S.N. havi hat­szám­je­gyű össze­get vihet haza.

Egye­lőre ki­emelt edzői fi­ze­tést kap S.N. ka­jak­edző. A kis­ko­rúak mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott mes­ter hat­szám­je­gyű össze­get vihet haza ha­vonta.

Újra gyerekek között a pedofíliával vádolt edző!

Újra gyerekek között a pedofíliával vádolt edző!

A sú­lyos dol­gok­kal meg­gya­nú­sí­tott S.N. to­vább dol­goz­hat, sze­rinte alap­ta­la­nul rá­gal­maz­ták meg.

A sú­lyos dol­gok­kal meg­gya­nú­sí­tott S.N. to­vább dol­goz­hat, sze­rinte alap­ta­la­nul rá­gal­maz­ták meg.

Facebookon molesztálta a tinilányt a kajakedző

Facebookon molesztálta a tinilányt a kajakedző

Úszás, torna és most már kajak is.

Úszás, torna és most már kajak is. Tény­leg pe­dofil szak­em­be­rek­kel van tele a ma­gyar sport?

Kiakadtak a tornászok, kikérik maguknak a durva vádakat

Kiakadtak a tornászok, kikérik maguknak a durva vádakat

Nagy vi­hart ka­vart egy egy­kori tor­nász val­lo­mása. A szö­vet­ség el­nöke ki­je­len­tette, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat­nak.

Ez egy pedofil állat - így beszélt edzőjéről a kajakoslány

Ez egy pedofil állat - így beszélt edzőjéről a kajakoslány

Újabb ál­do­zat je­lent­ke­zett a ka­ja­kos­bot­rány­ban. S. N. az au­tó­já­ban mo­lesz­tálta a 12 éves kis­lányt.

Újabb ál­do­zat je­lent­ke­zett a napok óta gyű­rűző ka­ja­kos­bot­rány­ban. El­mon­dása sze­rint S. N. az au­tó­já­ban mo­lesz­tálta a 12 éves kis­lányt.

Úszás után torna! Pedofil tornaedző molesztálta a kislányokat

Úszás után torna! Pedofil tornaedző molesztálta a kislányokat

Nem csak a me­den­cék vi­lága fer­tő­zött a sport­ban.

Egy ko­rábbi él­spor­toló sze­rint ma­gyar tor­nász­lá­nyo­kat szin­tén zak­la­tott edző­jük.

Újabb molesztálás: ezúttal egy zánkai tábor felügyelője felelhet

Újabb molesztálás: ezúttal egy zánkai tábor felügyelője van előzetesben

Au­gusz­tus óta azzal vá­dol­ták a hat lányt, hogy csak ha­zud­nak.

So­káig senki nem hitt annak a hat lány­nak, akik azt ál­lí­tot­ták, az is­ko­lai nya­ra­lá­son mo­lesz­tál­ták őket... Most azon­ban meg­ér­ke­zett a szak­ér­tői vé­le­mény!