CÍMKE: 'migránsok'

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

El­ítél­ték azt a négy em­ber­csem­pészt, akik miatt 71 mig­ráns ful­ladt meg egy ha­lál­ka­mi­on­ban.

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban...

FRISS HÍREK

Átkozódnak a gazdagok: migránsokat költöztettek Párizs elit negyedébe

Átkozódnak a gazdagok: migránsokat költöztettek Párizs elit negyedébe

A gaz­da­gok na­gyon nem örül­nek.

A fran­cia fő­vá­ros min­dig is a di­vat­ról, a lu­xus­ról és a fény­űzé­sé­ről volt híres...

Olasz belügyminiszter: kezdjenek csomagolni a migránsok

Olasz belügyminiszter: kezdjenek csomagolni a migránsok

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter, Mat­teo Sal­vini, a Liga ve­ze­tője szi­go­rí­tott mig­rá­ciós po­li­ti­kát ígér.

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter szi­go­rí­tott mig­rá­ciós po­li­ti­kát ígér.

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zelni.

Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zelni...

Megállíthatatlan embertömeg tart Európa felé! Határzárak jöhetnek

Megállíthatatlan embertömeg tart Európa felé! Határzárak jöhetnek

Egy sze­rint job­ban te­szik az eu­ró­pai or­szá­gok, ha egy újabb mig­rá­ciós vál­ságra ké­szül­nek fel.

Új útvonal Európába: ez a halálfolyó a migránsok utolsó reménysége

Új útvonal Európába: ez a halálfolyó a migránsok utolsó reménysége

Mig­rán­sok ezrei vág­nak neki gu­mi­csó­nak­kal a török-görög ha­tá­ron fekvő Év­rosz fo­lyó­nak, hogy Eu­ró­pába jut­has­sa­nak.

Ők még élhetnének, ha nincs a migrációs válság

Ők még élhetnének, ha nincs a migrációs válság

Bru­tá­lis módon ért véget az éle­tük.

Bru­tá­lis módon ért véget az éle­tük: volt, akit agyon­ver­tek, le­szúr­tak vagy meg­foj­tot­tak.

60 ember élete szárad ennek a migránsnak a lelkén

60 ember élete szárad ennek a migránsnak a lelkén

Is­mail G. me­ne­kült­nek adta ki magát.

Is­mail G. pár évvel ez­előtt úgy ér­ke­zett Eu­ró­pába, hogy me­ne­kült­nek adta ki magát. A 28 éves férfi­nak most mégis a bí­ró­ság elé kell áll­nia...