CÍMKE: 'migránsbanda'

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták az egyik éj­szaka a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Bo­cholt­ban.

Brutálisan megverte a migránsbanda a 68 éves nyugdíjast!

Brutálisan megverte a migránsbanda a 68 éves nyugdíjast!

A kór­ház­ban azt ál­la­pí­tot­ták meg, hogy az arc­csontja 11 he­lyen el­tört.

Ismét erőszakos migránshorda randalírozott Kölnben!

Ismét erőszakos migránshorda randalírozott Kölnben!

Az arab és észak-af­ri­kai ki­né­zetű sze­mé­lyek hal­lo­ween­par­tira gyűl­tek össze.