CÍMKE: 'miami'

Halálos lövöldözés történt Trump egyik luxusszállodájánál

Halálos lövöldözés történt Trump egyik luxusszállodájánál

Egy ár­tat­lan civil vesz­tette éle­tét a fegy­ve­res össze­tű­zés­ben, az ál­do­zat rossz­kor volt rossz he­lyen.

Mindenki utánafordult, Lindsey Vonn őrjítő bikiniben strandolt

Mindenki utánafordult, Lindsey Vonn őrjítő bikiniben strandolt

A vissza­vo­nul sík­irálynő, Lin­dsey Vonn Mi­a­mi­ban él­vezi az éle­tet, a stran­don je­le­net meg a pár­já­val.

FRISS HÍREK

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

Iga­zán dögös képet osz­tott meg Ins­tag­ra­mon Stol­lár Fanny.

Iga­zán dögös képet osz­tott meg Ins­tag­ra­mon Stol­lár Fanny. Na­po­zik a me­dence part­ján.

Elképesztően szexi fotó készült a magyar sportolónőről

Elképesztően szexi fotó készült a magyar sportolónőről

Stol­lár Fanny pár napja a se­lej­te­ző­ben bú­csú­zott a Mi­a­mi­ban zajló te­nisz­tor­nán.

Stol­lár Fanny pár napja a se­lej­te­ző­ben bú­csú­zott a Mi­a­mi­ban zajló te­nisz­tor­nán.

Drámai pillanatok a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Drámai pillanatok a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Ni­cola Kuhn meccs köz­ben esett össze, bor­zal­mas fáj­dal­mai vol­tak.

A spa­nyol szí­nek­ben ver­senyző Ni­cola Kuhn meccs köz­ben esett össze, bor­zal­mas fáj­dal­mai vol­tak.

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Lehet, hogy leg­kö­ze­lebb a Mi­a­mi­ban meg­ren­de­zésre ke­rülő te­nisz­torna dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Könnyek között vallott Kozso, ezt élte át a külföldi börtönben

Könnyek között vallott Kozso, ezt élte át a külföldi börtönben

A ma­gyar sztár az Egye­sült Ál­la­mokba uta­zott az év ele­jén, de a rep­té­ren ször­nyű for­du­la­tot vett a ki­ruc­ca­nás.

A ma­gyar sztár az Egye­sült Ál­la­mokba uta­zott az év ele­jén, de a rep­té­ren ször­nyű for­du­la­tot vett a ki­ruc­ca­nás.

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Stol­lár Fanny Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett.

Stol­lár Fanny leg­utóbb az Egye­sült Ál­la­mok­ban te­ni­sze­zett. Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett egy fo­tó­val.

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

A szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket vá­dolja.

Vá­rat­lan ve­re­sége után köz­le­mény­ben vá­dolta meg a szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket a szexi ex­vi­lág­első.

Leleplező fotó: emiatt a nő miatt hullik szét a Beckham-család?

Leleplező fotó: emiatt a nő miatt hullik szét a Beckham-család?

David Beck­ham nem vesz­te­geti az ide­jét, ha al­ka­lom adó­dik rá, azon­nal csi­nos nők­kel kezd flör­tölni.

David Beck­ham nem vesz­te­geti az ide­jét, ha al­ka­lom adó­dik rá, azon­nal csi­nos nők­kel kezd flör­tölni.

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Négy éven át várt egy hírre a ko­rábbi angol lab­da­rúgó, aki végre zöld utat ka­pott.

Négy éven át várt egy hírre a ko­rábbi angol lab­da­rúgó, aki végre zöld utat ka­pott.

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Új sze­rep­kör­ben a csa­tár.

Új sze­rep­kör­ben a ko­rábbi vá­lo­ga­tott csa­tár. Né­meth Krisz­tián, Ju­hász Ro­land és Cz­vit­ko­vics Péter tár­sa­sá­gá­ban nya­ral az MTK tá­ma­dója.

Micsoda combok és popsi: szexi fotóval sokkol a magyar sportolólány

Micsoda combok és popsi: szexi fotóval sokkol a magyar sportolólány

Stol­lár Fanny meg­vil­lan­tott a vir­gá­csait. Te­ni­sze­ző­nőnk a bu­da­pesti zi­mankó he­lyett Mi­a­mi­ban süt­teti a lá­bait.

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Egye­lőre azt nem lehet tudni, hogy mikor jön haza. Az Év Spor­to­lója Gá­lá­ját is ki­hagy­hatja, ha addig nem békül ki a fér­jé­vel.

Egye­lőre azt nem lehet tudni, hogy mikor jön haza. Az Év Spor­to­lója Gá­lá­ját is ki­hagy­hatja, ha addig nem békül ki a fér­jé­vel.

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek.

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek. A madár nem élte túl az ese­tet, de nem is esett le a gép­ről.

A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

Valakiknek semmi se szent: A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

A ren­ge­teg véd­te­len házra és üz­letre csap­nak le az erre sza­ko­so­dott bűn­ban­dák a vihar után.

A ren­ge­teg véd­te­len házra és üz­letre csap­nak le az erre sza­ko­so­dott bűn­ban­dák a vihar után.

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A nőhöz nem tud­tak ki­menni a men­tők, mert az Irma hur­ri­kán miatt ki sem tud­tak menni az épü­let­ből.

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Az Irma, a va­laha volt leg­erő­sebb hur­ri­kán még min­dig tom­bol, a pusz­tí­tás pedig fel­fog­ha­tat­lan mér­tékű.

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

A dön­tés oká­ról is val­lot­tak.

A dön­tés oká­ról vi­de­óüze­net­ben tá­jé­koz­tat­ták ra­jon­gó­i­kat.

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk he­tekre át­tette a szék­he­lyét Flo­ri­dába. Cél a nap­sü­tés és a remek erőn­lét.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszi­sunk he­tekre át­tette a szék­he­lyét Flo­ri­dába a bo­ron­gós Ma­gyar­or­szág­ról. Cél a nap­sü­tés és a remek erőn­lét.

Magyar modellekkel bújt össze a brazil futballsztár!

Magyar modellekkel bújt össze a brazil futballsztár!

Dóra és Zsófi el­kapta a Zse­nit!

Dóra és Zsófi el­kapta a Zse­nit!

Ilyet nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely,

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely.

Miami: Pikáns kép érkezett Sarka Katáról!

Miami: Pikáns kép érkezett Sarka Katáról!

Az eső eláll, a ma­da­rak fész­ket rak­nak, a fák ki­rü­gyez­nek - per­sze csak akkor, ha eljut hoz­zá­juk Sarka Kata leg­fris­sebb képe. Fi­gye­lem, élet­ve­szély!

Az eső eláll, a ma­da­rak fész­ket rak­nak, a fák ki­rü­gyez­nek - per­sze csak akkor, ha eljut hoz­zá­juk Sarka Kata leg­fris­sebb képe. Élet­ve­szély!

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Élete vi­rá­gá­ban érte az ér­tel­met­len halál. A leg­na­gyobb bol­dog­ság előtt állt, aztán...

Élete vi­rá­gá­ban érte az ér­tel­met­len halál. Éppen csak meg­tudta, hogy a leg­na­gyobb bol­dog­ság előtt áll, aztán...

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Tö­me­ge­sen mond­ják le az uta­kat.

Négy Zika-ví­ru­sos be­te­get ta­lál­tak Mi­a­mi­ban, akik már Flo­ri­dá­ban fer­tő­ződ­tek meg. Ang­li­á­ban azóta tö­me­ge­sen mond­ják le az ide ter­ve­zett nya­ra­lá­so­kat.

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Miri az első osz­tályt járta ki.

A las­san már egy éve a ten­ge­ren­tú­lon élő ma­gyar mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val együtt lá­za­san ké­szül a va­ká­ci­óra.

Lebukott: Kerek fenekű fitneszmodellel enyelgett Cristiano Ronaldo!

Lebukott: Kerek fenekű fitneszmodellel enyelgett Cristiano Ronaldo!

Talán rá­ta­lált a sze­re­lem?

A por­tu­gál arany­lab­dást Mi­a­mi­ban kap­ták len­cse­végre egy szőke bom­bá­zó­val. Vajon ez egy újabb futó ka­land vagy rá­ta­lált a sze­re­lem?

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit az ál­hírre.

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit az ál­hírre.

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

A mű­sor­ve­zető tün­déri fotót ké­szí­tett.

A mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról osz­tott meg egy tün­déri képet, ami lát­tán biz­to­san te is el­ol­vadsz majd. A kis Mat­teó már most be­lopta magát a női szí­vekbe.

Kiss Ramóna tökéletes feneke meghódította Amerikát!

Kiss Ramóna tökéletes feneke meghódította Amerikát!

Dögös fo­tó­já­tól men­ten el­ájulsz!

A Ba­rá­tok közt szexi sztárja egy időre bú­csút in­tett a so­ro­zat­nak. For­más ido­mait már a ten­ge­ren­tú­lon is cso­dál­ják!

Vigyázz, ha kártyával fizetsz! Így lopják el az adataidat

Vigyázz, ha kártyával fizetsz! Így lopják el az adataidat

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a bank­kár­tya-le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san le lehet má­solni a vá­sár­lók ada­tait.

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a bank­kár­tya-le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san le lehet má­solni a vá­sár­lók ada­tait.

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

Megnyugodhatunk! Kiss Ramóna Amerikában is dögös

Megnyugodhatunk! Kiss Ramóna Amerikában is dögös

A Ba­rá­tok közt­ből le­lépő szí­nésznő a ma­gyar ce­le­bek má­so­dik ha­zá­já­ból, Mi­a­mi­ból adott szexi élet­je­let ma­gá­ról.

A Ba­rá­tok közt­ből le­lépő szí­nésznő a ma­gyar ce­le­bek má­so­dik ha­zá­já­ból, Mi­a­mi­ból adott élet­je­let.

Bikiniben napoztatta kerek fenekét a világhírű magyar modell

Bikiniben napoztatta kerek fenekét a világhírű magyar modell

Amíg mi itt­hon fa­gyos­ko­dunk, addig Mi­halik Enikő a nap­fé­nyes Flo­ri­dá­ban lazít. És per­sze vil­lant is.

Hatalmas fegyverrel rohangált a házában Berki Krisztián

Hatalmas fegyverrel rohangált a házában Berki Krisztián

Fő az ön­vé­de­lem!

Az Édes Élet­ben még min­dig azt lát­hat­juk, hogy mit csi­nál­nak Ber­kiék Ame­ri­ká­ban. Leg­utóbb pél­dául az ön­vé­delmi pus­ká­ját pró­bál­gatta az izom­ce­leb.

Beteg nagymamája miatt jött haza Berki Krisztián?

Beteg nagymamája miatt jött haza Berki Krisztián?

Már majd­nem egy hete itt­hon van.

Az Édes Élet sztárja ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta a Ri­post­nak, hogy csak beteg nagy­ma­mája miatt térne vissza Ma­gyar­or­szágra.

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból.

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, aki kis­lá­nyát fo­tózta a ten­ger­par­ton. Mi­rike ön­fe­led­ten pan­csol a hul­lá­mok kö­zött.

Berki Krisztián Amerikából üzent a rosszakaróinak

Berki Krisztián Amerikából üzent a rosszakaróinak

Az izom­ce­leb el­küldte újévi jó­kí­ván­sá­gait a vi­lág­nak, és ismét nem ha­zud­tolta meg magát a mon­dan­dó­já­val.

Az izom­ce­leb el­küldte újévi jó­kí­ván­sá­gait a vi­lág­nak, és ismét nem ha­zud­tolta meg magát a mon­dan­dó­já­val.

Zimmer Frei? Százezrekért árulja magát Amerikában Frei Tamás

Százezrekért árulja magát Amerikában Frei Tamás

Az egyik uta­zási iroda azt kí­nálja, hogy a Mi­a­miba lá­to­gató uta­saik ta­lál­koz­hat­nak az egy­kori té­vés­sel. Amennyi­ben plusz­ban kifi­zet­nek 140 ezer fo­rin­tot.

Amerikában is büdös a munka Berki Krisztiánnak

Amerikában is büdös a munka Berki Krisztiánnak

Csak él­vezi a kör­nye­ze­tet.

A ki­gyúrt celeb hal­mozza az él­ve­ze­te­ket a nap­fé­nyes Mia­i­mi­ban, és egy­ál­ta­lán nem sze­retne dol­gozni a ten­ge­ren­tú­lon.

Itt a bizonyíték! Berki Krisztián tényleg átverte az országot

Itt a bizonyíték! Berki Krisztián tényleg átverte az országot

Csa­lád­já­val együtt a ten­ge­ren­túlra köl­tö­zött, vi­szont egy­ál­ta­lán nem vég­le­ge­sen. Me­gint csak a szája volt nagy.

Csa­lád­já­val együtt a ten­ge­ren­túlra köl­tö­zött, vi­szont egy­ál­ta­lán nem vég­le­ge­sen.

Karácsonyra életbölcsességet kaptunk Berki Krisztiántól

Karácsonyra életbölcsességet kaptunk Berki Krisztiántól

A TV2 ten­ge­ren­túlra ván­do­rolt izom­ce­lebje egy hu­mo­ros böl­cse­let­tel tett helyre min­den­kit, aki vele kö­te­ke­dik.

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

Óce­án­par­ton ka­rá­cso­nyoz­tak.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője még nyá­ron dön­tött úgy, hogy csa­lád­já­val együtt Ame­ri­kába köl­töz­nek. Gom­bos Edi­ná­nak kü­lön­le­ges ka­rá­csony­ban volt része.

Fillérekből éli amerikai luxuséletét Berki Krisztián

Fillérekből éli amerikai luxuséletét Berki Krisztián

A ki­gyúrt celeb, ál­lí­tása sze­rint, fele annyi pénz­ből él meg Mi­a­mi­ban csa­lád­já­val, mint Ma­gyar­or­szá­gon.

A ki­gyúrt celeb, ál­lí­tása sze­rint, fele annyi pénz­ből él meg Mi­a­mi­ban csa­lád­já­val, mint Ma­gyar­or­szá­gon. Le­het­sé­ges, hogy va­ló­ban nem lát­juk töb­bet az egy­kori Fradi-ve­zért?

Berki Krisztián kislánya Amerikában is irtó cuki

Berki Krisztián kislánya Amerikában is irtó cuki

El­bű­vö­lően édes vi­deót posz­tolt a kis Berki Na­tasa Zsely­ké­ről anyu­kája, Hódi Pa­mela.

El­bű­vö­lően édes vi­deót posz­tolt a kis Berki Na­tasa Zsely­ké­ről anyu­kája, Hódi Pa­mela.

Berkiék oldalán tér vissza Gombos Edina?

Berkiék oldalán tér vissza Gombos Edina?

Berki Krisz­ti­ánék Mi­a­mi­ban for­gat­ják az Édes Éle­tet, Edina pedig ott él...

Berki Krisz­tián és csa­ládja Mi­a­miba köl­tö­zött a na­pok­ban, és ezen­túl fel­te­he­tően ott for­gat­ják velük az Édes Éle­tet. Ami­ben csat­la­koz­hat hoz­zá­juk a TV2 másik sztárja, Gom­bos Edina.

Átverte az országot Berki Krisztián?

Átverte az országot Berki Krisztián?

Csak a show ked­véért hagyta el az or­szá­got.

Nem­rég ke­mény mon­da­tok­kal je­len­tette be a Ri­post­nak Berki Krisz­tián, hogy csa­lád­já­val együtt Ame­ri­kába köl­töz­nek. Ám most na­gyon úgy tűnik, hogy az egész csak az Édes Élet része.

Berki Krisztiánt feldühítette egyik kritikusa

Berki Krisztiánt feldühítette egyik kritikusa

Egy fi­a­tal nő durva le­vél­ben fej­tette ki vé­le­mé­nyét Berki Krisz­ti­án­ról és csa­lád­já­ról, ami­ért a TV2 sztárja nyil­vá­no­san vett re­van­sot.

Egy fi­a­tal nő durva le­vél­ben fej­tette ki vé­le­mé­nyét Berki Krisz­ti­án­ról és csa­lád­já­ról, ami­ért a TV2 sztárja nyil­vá­no­san vett re­van­sot.

Hátrányos helyzetű gyerekeknek osztogatott tanácsokat Berki Krisztián

Hátrányos helyzetű gyerekeknek osztogatott tanácsokat Berki Krisztián

Si­ke­re­i­ről me­sélt az izom­ce­leb.

Az ön­elé­gült show­man nem­rég Bi­ri­ben járt, ahol nehéz kö­rül­mé­nyek kö­zött élő di­á­kok­nak adott tip­pe­ket arról, ho­gyan le­het­nek olyan si­ke­re­sek, mint ami­lyen ő maga.

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

A 7 éves Miri imádja a gye­rek­sört.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek kis­lá­nya, Miri úgy gu­rítja le a sört, hogy azt még a férfiak is meg­iri­gyel­het­nék. A 7 éves kis­lány Edina sze­rint imádja az italt.

Elege lett a magyarokból Berki Krisztiánnak

Elege lett a magyarokból Berki Krisztiánnak

A re­a­li­tysz­tár Mi­a­miba emig­rál csa­lád­já­val együtt, a ma­gya­rok­nak pedig azt üzeni, hogy köp­je­nek fel, és áll­ja­nak alá.

A re­a­li­tysz­tár Mi­a­miba emig­rál csa­lád­já­val együtt, a ma­gya­rok­nak pedig azt üzeni, hogy köp­je­nek fel, és áll­ja­nak alá.

Amerikába szöktek Gombos Edináék

Amerikába szöktek Gombos Edináék

A mű­sor­ve­zető fér­jé­vel és két gyer­me­ké­vel épp Flo­ri­dá­ban va­ká­ci­ó­zik.

Meg sem áll­tak Miami-ig! A mű­sor­ve­zető kubai szár­ma­zású fér­jé­vel és két tün­déri gyer­me­ké­vel épp Flo­ri­dá­ban él­ve­zik a ho­mo­kos stran­dot és a nap­sü­tést. Az idilli va­ká­ci­ó­ról Edina egy rop­pant bájos fotót is posz­tolt.

Előre látta a jövőjét Gombos Edina

Előre látta a jövőjét Gombos Edina

Va­ló­szí­nű­leg a TV2 mű­sor­ve­ze­tője sem gon­dolta volna, hogy az, amit ti­zen­két évvel ez­előtt meg­ál­mo­dott, szinte szó­ról-szóra va­lóra is válik.

Va­ló­szí­nű­leg a TV2 mű­sor­ve­ze­tője sem gon­dolta volna, hogy az, amit ti­zen­két évvel ez­előtt meg­ál­mo­dott, szinte szó­ról-szóra va­lóra is válik.

Phil Collins költözik Jennifer Lopez házába

Phil Collins költözik Jennifer Lopez házába

Ügye­sen al­ku­dott a ze­nész, az in­gat­la­nos1 mil­li­ár­dot en­ge­dett az árból.

Ügye­sen al­ku­dott a ze­nész Jen­ni­fer Lopez ko­rábbi há­zára, ugyanis az in­gat­la­nos cirka 1 mil­li­árd fo­rin­tot en­ge­dett a 10 mil­li­árdra tar­tott lu­xus­in­gat­lan­ból.