CÍMKE: 'mentőkutya'

Így gyászolják a tragikus hirtelenséggel elpusztult magyar mentőkutyát

Így gyászolják a tragikus hirtelenséggel elpusztult magyar mentőkutyát

A 8 éves Chuckyt hol­tan ta­lál­ták.

A 8 éves Chuckyt hol­tan ta­lálta szom­bat reg­gel az ud­var­ban, ele­inte biz­tosra tűnt, hogy meg­mér­gez­ték. Végül ki­de­rült, hogy ritka be­teg­ség okozta a ha­lá­lát.

Mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

Fantasztikus gesztus: mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. és a Pe­tőfi Rádió nép­szerű já­téka iga­zán me­sébe il­lően zá­rult.

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Symba a nem­rég el­pusz­tult Aqua méltó utóda, neki nyert...

Symba a nem­rég el­pusz­tult Aqua méltó utóda, neki aján­lot­ták a győ­zel­met.

Így búcsúztatták a 2001-es New York-i terrortámadás hős kutyáját

Így búcsúztatták a 2001-es New York-i terrortámadás hős kutyáját

Bre­tagne-t, a gol­den ret­ri­evert könnyező ka­taszt­ró­fa­vé­dők kí­sér­ték utolsó út­jára.

Így búcsúztak el az ország legsikeresebb mentőkutyájától

Így búcsúztak el az ország legsikeresebb mentőkutyájától

El­hunyt Aqua, az or­szág leg­ered­mé­nye­sebb men­tő­ku­tyája. A 13 és fél éves ku­tyus­tól a Ba­la­ton­nál vet­tek végső bú­csút.

El­hunyt Aqua, az or­szág leg­ered­mé­nye­sebb men­tő­ku­tyája. A 13 és fél éves ku­tyus­tól a Ba­la­ton­nál vet­tek végső bú­csút.

Balu, a keresőkutya találta meg az eltűnt zalai férfit

Balu, a keresőkutya találta meg az eltűnt zalai férfit

Ki­hűlt ál­la­pot­ban ta­lált rá a kutya.

Már rend­kí­vül ki­hűlt ál­la­pot­ban ta­lált rá a men­tő­ku­tya arra a férfire, akit ro­ko­nai ag­gódva ke­res­tek Za­la­lö­vőn. Az idős bácsi a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette.