CÍMKE: 'menedzser'

Szomorú bejelentést tett Britney Spears menedzsere

Szomorú bejelentést tett Britney Spears menedzsere

Nem csoda, hogy a ra­jon­gók egyre job­ban ag­gód­nak a sza­na­tó­ri­u­mot meg­járt éne­kes­nő­ért.

Borzasztó hírt kapott a focisztárok menedzsere

Borzasztó hírt kapott a sztárok menedzsere

Az egész fut­ball­vi­lág be­le­re­meg­het a mos­tani dön­tésbe. Vajon mi lesz a fi­a­tal te­het­sé­gek­kel?

Az egész fut­ball­vi­lág be­le­re­meg­het a mos­tani dön­tésbe. Vajon mi lesz a fi­a­tal te­het­sé­gek­kel?

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án ren­dezte meg gá­lá­ját.

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án ren­dezte meg az Év Me­ne­dzsere Díj­át­adó Gá­lá­ját.

Most jelentették be, kirúgták a Fradival packázó menedzsert

Most jelentették be, kirúgták a Fradival packázó menedzsert

A mocs­kos ügybe be­le­ke­vert Sió­fok nem sokat várt a vá­las­szal.

A mocs­kos ügybe be­le­ke­vert Sió­fok nem sokat várt a vá­las­szal.

Kiderült, ez a menedzser akart pénzt kicsalni a Fraditól

Kiderült, ez a menedzser akart pénzt kicsalni a Fraditól

Pisz­­kos üz­­letre akar­­ták rá­­venni az Fe­renc­vá­ros női ké­­zi­­lab­­da­­csa­­pa­­tá­­nak egyik sztár­ját.

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Újabb részletek, így akarta átverni a Fradit a menedzser

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Pisz­kos üz­letre akar­ták rá­venni az FTC női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak egyik já­té­ko­sát.

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Ferencvárostól

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Fraditól, itt vannak a részletek

Nem jött be a terve.

Egy vá­lo­ga­tott já­té­kost akart fel­hasz­nálni a ter­vé­hez. Az ügy­let­ből végül nem lett semmi, mert a spor­toló ész­nél volt.

Hazatér a magyar válogatott focista? Reagált a menedzser

Hazatér a magyar válogatott focista? Reagált a menedzser

A DVTK-val hoz­ták szóba.

Fu­tács Már­kót a héten ko­rábbi csa­pa­tá­val, a Di­ós­győr­rel hoz­ták szóba. Leg­utóbb a hor­vát Haj­duk Split já­té­kosa volt.

Elszólta magát Schumi menedzsere, belsős titkot fecsegett ki

Elszólta magát Schumacher menedzsere, belsős titkot fecsegett ki

Sa­bine Kehm azt nyi­lat­kozta, hogy a német le­genda még most is tö­ké­le­tes férj. Ezzel az ál­la­po­tára is utal­ha­tott.

Sa­bine Kehm azt nyi­lat­kozta, hogy a német le­genda még most is tö­ké­le­tes férj. Ezzel az ál­la­po­tára is utal­ha­tott.

Belepirulsz, alig semmiben videózta magát az ismert menedzsernő

Belepirulsz, alig semmiben videózta magát az ismert menedzsernő

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár dögös me­ne­dzsere be­vál­la­lós vi­deót ké­szí­tett.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár dögös me­ne­dzsere be­vál­la­lós vi­deót ké­szí­tett.

Szomorú hír: lemondott Schumiról a barátja

Szomorú fejlemény: lemondott Schumacherről a barátja

Willi Weber le­zárt egy fe­je­ze­tet.

Willi Weber me­ne­dzser nem akarja az őrü­letbe ker­getni magát, in­kább le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

Döbbenetes, mire készül Liptai Claudia lánya

Döbbenetes, mire készül Liptai Claudia lánya

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly lánya ön­álló kar­ri­erre ké­szül, ennek ér­de­ké­ben már me­ne­dzsere is van...

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly lánya ön­álló kar­ri­erre ké­szül, ennek ér­de­ké­ben már me­ne­dzsere is van...

Zidane váltja Mourinhót? Döntöttek a manchesteri vezetők

Zidane váltja Mourinhót? Döntöttek a manchesteri vezetők

Mu­száj volt már lépni a köz­vé­le­ményt láz­ban tartó ügy­ben. Meg­lepő húzás a Vörös Ör­dö­gök­nél.

Mu­száj volt már lépni a köz­vé­le­ményt láz­ban tartó ügy­ben. Meg­lepő húzás a Vörös Ör­dö­gök­nél.

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Végre pont ke­rült a más­fél éve hú­zódó ügy vé­gére. Az éne­kesnő ennek el­le­nére nem örül­het...

Végre pont ke­rült a más­fél éve hú­zódó ügy vé­gére. Az éne­kesnő ennek el­le­nére nem örül­het...

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

Nikolics a Bayern Münchenben? Reagált a magyar focista

Nikolics a Bayern Münchenben? Reagált a magyar sztárfocista

Be­válna Le­wan­dowski mö­gött is?

Me­gállná a he­lyét öt­szö­rös gól­ki­rá­lyunk még a német sztár­csa­pat­ban, Ro­bert Le­wan­dowski mö­gött is?

Tragikus karácsony, összeomlott a gyásztól a sztárénekes

Tragikus karácsony, összeomlott a gyásztól a sztárénekes

Egyik leg­jobb ba­rát­ját ve­szí­tette el.

Egyik leg­jobb ba­rát­ját és leg­főbb bi­zal­ma­sát ve­szí­tette el.

Dagad a botrány, újabb fordulat Nótár Mary drámájában

Dagad a botrány, újabb fordulat Nótár Mary drámájában

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott!

Az éne­kesnő meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott, hogy be­bi­zo­nyítsa iga­zát!

Ez komoly? Menedzserét veszi feleségül Rácz Gergő

Ez komoly? Menedzserét veszi feleségül Rácz Gergő

Ha min­den igaz, de­cem­ber­ben ki is mond­ják a bol­do­gító igent. Nem vár­tak sokat az el­jegy­zés után.

Ha min­den igaz, de­cem­ber­ben ki is mond­ják a bol­do­gító igent. Nem vár­tak sokat az el­jegy­zés után.

Súlyos szavak, borított Schumacherről a barátja

Súlyos szavak, borított Schumacherről a barátja

Meg­szó­lalt a le­genda volt bi­zal­masa.

Meg­szó­lalt a le­genda egy­kori men­tora és bi­zal­masa. Mire föl a nagy tit­ko­ló­zás, mi lehet a hát­tér­ben?

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

A jó pap hol­tig tanul...

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba, hogy a ze­né­lé­sen túl egy új vi­lág­ban is bi­zo­nyít­son.

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

A ko­rábbi me­ne­dzser nem érti, hogy miért nem adnak pon­to­sabb tá­jé­koz­ta­tást a német ver­seny­ző­ről.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok ko­rábbi me­ne­dzsere nem érti, hogy miért nem adnak pon­to­sabb tá­jé­koz­ta­tást a német ver­seny­ző­ről, aki­nek a mai napig várja a hí­vá­sát.

Kitálalt Balázs Pali! Durván megzsarolta első menedzsere!

Kitálalt Balázs Pali! Durván megzsarolta első menedzsere!

Sőt, még véd­je­gyé­nek szá­mító gön­dör fürt­jeit is le­vá­gatta!

Új időszámítás kezdődik Radics Gigi életében

Új időszámítás kezdődik Radics Gigi életében

Né­hány héten belül ha­za­tér a je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kodó éne­kesnő. Meg­vál­to­zik kö­rötte min­den.

Állásra jelentkezett a hét hülyéje, komolyan vették

Állásra jelentkezett a hét hülyéje, komolyan vették

Me­ne­dzser­já­ték­kal ara­tott si­ke­re­ket egy angol férfi, aki edző­nek je­lent­ke­zett az FC Li­ver­pool­nál.

Balhés fenegyerek irányítja Ronaldo karrierjét

Balhés fenegyerek irányítja Ronaldo karrierjét

Vi­deo­té­kája volt, éj­sza­kai bárt ve­ze­tett, DJ-ként me­ló­zott. Ma már egyik­ben sem ér­de­kelt Jorge Men­des, aki töb­bek kö­zött Cris­ti­ano Ro­naldo me­ne­dzsere.

Vi­deo­té­kája volt, éj­sza­kai bárt ve­ze­tett, DJ-ként me­ló­zott Jorge Men­des.