CÍMKE: 'menedékjog'

Politikai menedékjogot kapott, mert gyújtogatott egy zsinagógánál

Menedékjogot kapott a gyújtogató

A fur­csa eset az­után tör­tént, hogy Do­nald Trump ame­ri­kai elnök be­je­len­tette, az Egye­sült Ál­la­mok el­is­meri Je­ru­zsá­le­met Iz­rael fő­vá­ro­sá­nak.

Nem tűnt elég melegnek ahhoz, hogy menedékjogot kapjon Ausztriában

Nem tűnt elég melegnek ahhoz, hogy menedékjogot kapjon Ausztriában

Éles vita bon­ta­ko­zott ki a só­go­rok­nál egy bí­ró­sági dön­tés kap­csán.

"Nekem már mindegy! Elkövetek egy merényletet, aztán megyek Allahhoz"

"Nekem már mindegy! Elkövetek egy merényletet, aztán megyek Allahhoz"

Sok mig­ráns ön­gyil­kos me­rény­let­tel fe­nye­ge­tő­zött, ha nem kap vé­del­met a német ál­lam­tól.

"Megöltem 40 embert, adjatok menedékjogot!"

"Megöltem 40 embert, adjatok menedékjogot!"

Belső le­ve­le­zé­sek bir­to­kába ju­tott a német Bild című na­pi­lap.