CÍMKE: 'megtermékenyítés'

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami tu­do­má­nyo­san el­vi­ek­ben le­he­tet­len.

Kiakadt az internet, orvoshoz megy a tévés, nehogy fiút szüljön

Kiakadt az internet, orvoshoz megy a tévés, nehogy fiút szüljön

Egyet­len be­avat­ko­zás több mint 4 mil­lió fo­rintba kerül, de őt ez sem ér­dekli.

A jó egészség nem feltétlenül jelent termékenységet

A jó egészség nem feltétlenül jelent termékenységet

Bo­nyo­lult és vál­to­za­tos az okok sora, hogy mitől függ a ter­mé­keny­ség, de ál­ta­lá­nos meg­ál­la­po­dás, hogy az egyik leg­fon­to­sabb ezek közül az élet­kor.