CÍMKE: 'meglepő'

Meglepő nyilatkozatot tett Meghan hercegné féltestvére

Meglepő nyilatkozatot tett Meghan hercegné féltestvére

Meg­han fél­test­vére, Tho­mas Markle Jr. el­ha­tá­rozta, hogy a boksz­ból fog meg­élni.

Felrobbantotta az internetet ez a fiatal, gimnazista lány!

Felrobbantotta az internetet ez a fiatal, gimnazista lány!

Min­denki a cso­dá­jára jár ennek a fi­a­tal lány­nak. Nem is meg­lepő.

Min­denki a cso­dá­jára jár ennek a fi­a­tal lány­nak. Nem is meg­lepő.

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

Az egyik egy brit-svájci ál­lam­pol­gár, aki át­tért az isz­lámra és akit 10 évre ítél­tek.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni. Rá­adá­sul ti­tok­ban ku­ta­ko­dott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni.

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

Meg­lepő kom­men­tárt írt édes­ap­já­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető bol­dog napot ün­ne­pelt szom­ba­ton, ami­hez meg­lepő kom­men­tárt fű­zött édes­ap­já­ról.

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nagyon durva ez a kedves, karácsonyi családi fotó: totális pánik tört ki miatta az interneten!

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre.

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre. Könnyen lehet, hogy el­sőre nem ve­szed észre, mitől is szo­kat­lan ez a fotó, de nézd meg még egy­szer! Ha akkor sem ámulsz el, meg­mu­tat­juk, miért bor­zon­gató!

Megdöbbentő, mit tett az esküvőn a menyasszony: erre senki nem számított

Megdöbbentő, mit tett az esküvőn a menyasszony: erre senki nem számított

Úgy mondta ki az igent, hogy el­akadt a ven­dé­gek szava.

Úgy mondta ki az igent, hogy el­akadt a ven­dé­gek szava.

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

Ha­vonta pél­dául majd­nem 4000 al­ka­lom­mal te­szik fel azt a kér­dést a ke­re­ső­mo­to­rok­nak, hogy menst­ru­ál­nak-e a férfiak!?

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Döbbenetes, mit művelt ez az anyuka: a fél világ megrökönyödött rajta!

Döbbenetes, mit művelt ez az anyuka: a fél világ megrökönyödött rajta!

El­ké­pesztő, amit tett. Alig fogsz hinni a sze­med­nek!

El­ké­pesztő, amit tett. Alig fogsz hinni a sze­med­nek!

Meglepő, amit a kamerák előtt mondott Ördög Nóra Liptai Claudiáról

Meglepő, amit a kamerák előtt mondott Ördög Nóra Liptai Claudiáról

Vajon mit szól hozzá a nép­szerű mű­sor­ve­zető?

Ki­ke­rült a videó az in­ter­netre! Vajon mit szól hozzá a nép­szerű mű­sor­ve­zető?

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült.

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült a lát­vány­tól.

Kővé vált az anyuka: olyan fotón látta meg a lányát, ami születése előtt készült

Kővé vált az anyuka: olyan fotón látta meg lányát, mely születése előtt készült

Hát­bor­zon­gató, amit a nő vál­tig állít.

Hát­bor­zon­gató: a nő vál­tig ál­lítja, hogy a fotón nem más lát­ható, mint saját lánya. Pedig ez fi­zi­ka­i­lag le­he­tet­len.

Kiderült, mennyit hazudnak neked naponta - de mi köze ennek a körmökhöz

Kiderült, mennyit hazudnak neked naponta - de mi köze ennek a körmökhöz és a szexhez?

Meg­döb­bentő té­nye­ket mu­ta­tunk neked, amik hidd el, sok dol­got meg­vál­toz­tat­nak mos­tan­tól a nap­ja­id­ban...

Elképesztő dolgot tett ez a 83 éves nő - letarolta a netet a hír!

Elképesztő dolgot tett ez a 83 éves nő - letarolta a netet a hír!

A lába előtt hever a fél világ.

A lába előtt hever a fél világ, és nem is meg­lepő, hi­szen olyas­mit csi­nált, ami nem min­den­napi.

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

A rész­le­tek­ről a Csak show és más semmi stú­di­ó­já­ban be­szélt a mű­sor­ve­zető.

A rész­le­tek­ről a Csak show és más semmi stú­di­ó­já­ban be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Ér­de­kes, tőle pedig na­gyon szo­kat­lan öl­tö­zék­ben állt a szín­padra. Mi tör­tén­he­tett?

Ér­de­kes, tőle pedig na­gyon szo­kat­lan öl­tö­zék­ben állt a szín­padra. Mi tör­tén­he­tett?

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők.

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a ma­gyar éne­kes. Sokan druk­kol­nak neki.

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám va­lami egé­szen mást kap­tak...

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Vil­mos vissza­tért a mun­ká­hoz.

Vil­mos a har­ma­dik gye­reke szü­le­tése után vissza­tért a mun­ká­hoz, és ez szült egy meg­lepő hely­ze­tet.

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Meg­lepő, hogy a leg­nép­sze­rűbb aján­dé­kok lis­tá­ján még min­dig ve­zető he­lyen sze­re­pel a ta­va­lyi slá­ger­cikk.

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

A mű­sor­ve­zető min­dig tö­ké­le­tes kül­ső­vel áll a nyil­vá­nos­ság elé, most ki­de­rült, mi­lyen, ami­kor nem festi ki magát.

A mű­sor­ve­zető min­dig tö­ké­le­tes kül­ső­vel áll a nyil­vá­nos­ság elé, most ki­de­rült, mi­lyen, ami­kor nem festi ki magát.

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott.

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel.

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit.

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit.

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

A mű­sor­ve­zető férje sze­rint a kép hűen tük­rözi a va­ló­sá­got Csil­lá­ról.

A mű­sor­ve­zető férje sze­rint a kép hűen tük­rözi a va­ló­sá­got Csil­lá­ról.

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

A csi­nos kis­mama egy képet rán­ga­tott elő a múlt­ból.

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Meg­vál­toz­hat a Hold­ra­szál­lás.

Az új tu­do­má­nyos ered­mé­nyek nagy ha­tás­sal le­het­nek a kö­vet­kező Holdra szál­lá­sok­nál.

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Sok­kolta kö­ve­tőit.

Nem túl­zás ki­je­len­teni: olyat csi­nált Pum­ped Gabo, amit még soha... Kö­ve­tőit sok­kolta tet­té­vel!

Eszelős vörös hajzuhatag: Vajna Tímea frizurát váltott

Eszelős vörös hajzuhatag: Vajna Tímea frizurát váltott

Gesz­te­nye­barna fri­zu­rája mára szinte a gyö­nyörű üz­let­asszony véd­je­gyévé vált. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor szexi vörös tin­csek­kel vil­lan­tott!

Gesz­te­nye­barna fri­zu­rája mára szinte a gyö­nyörű üz­let­asszony véd­je­gyévé vált. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor szexi vörös tin­csek­kel vil­lan­tott!

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

A mű­sor­ve­zető elő­sze­re­tet­tel hasz­nálja a kö­zös­ségi oldal kí­nálta vic­ces tesz­te­ket.

A mű­sor­ve­zető elő­sze­re­tet­tel hasz­nálja a kö­zös­ségi oldal kí­nálta vic­ces tesz­te­ket.

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Nem tel­je­sen elé­ge­dett min­den­nel, de... El­árulta, így nyug­tatta magát a hazai vébé és a szur­ko­lók el­vá­rá­sá­nak terhe alatt.

Beszakadt a tető a Flórián téri bankban

Beszakadt a tető a Flórián téri bankban

Szerda dél­előtt egyik pil­la­nat­ról a má­sikra be­sza­kadt a tető a CIB-bank­ban.

Szerda dél­előtt egyik pil­la­nat­ról a má­sikra be­sza­kadt a tető a Fló­rián téri CIB-bank­ban. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy senki sem sé­rült meg, ugyanis az ablak épp zárva volt.

Elképesztően bizarr hozzávalóval turbózza a koffeint a világ legnépszerűbb kávézója

Elképesztően bizarr hozzávalóval turbózza a koffeint a világ legnépszerűbb kávézója

ILYET még nem lát­tál!

A Star­bucks sosem volt vissza­fo­gott, ami­kor új kre­á­ci­ó­kat kel­lett ki­ta­lálni. A mé­zes­ka­lá­csos lat­té­tól a szi­vár­vány­színű uni­kor­nis­ká­véig min­den volt már náluk. De ILYET még nem lát­tál!

Meglepő fordulat Oszter Sándor tárgyalásán: Erre senki sem számított

Meglepő fordulat Oszter Sándor tárgyalásán: Erre senki sem számított

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész zárt tár­gya­lást kért!

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész zárt tár­gya­lást kért!

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Ke­le­men An­ná­val sze­re­pel együtt a rek­lám­ban, ere­de­ti­leg Gesz­tesi Ká­roly lett volna a rek­lám arca.

Ke­le­men An­ná­val sze­re­pel együtt a rek­lám­ban, ere­de­ti­leg Gesz­tesi Ká­roly lett volna a rek­lám arca.

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a magyar zenészlegendának

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a magyar zenészlegendának

Még min­dig el­ké­pesztő aján­la­tok­kal bom­báz­zák a 63 éves éne­kest. Szi­kora Robi azon­ban hű­sé­ges­nek vallja magát.

Dárdai meglepően reagált a két vereségre

Dárdai meglepően reagált a két vereségre

Igaza van a Her­tha edző­jé­nek?

Me­gint na­gyon be­ra­gadt a ta­va­szi rajt­nál az ős­szel szár­nyaló csa­pata, de... Igaza van a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jé­nek?

Hűha! Olyan fotó került elő Zámbó Jimmyről, hogy a fal adja a másikat

Hűha! Olyan fotó került elő Zámbó Jimmyről, hogy a fal adja a másikat

Zámbó Jimmy szom­ba­ton ün­ne­pelte volna név­nap­ját. Fia ez al­ka­lom­ból úgy dön­tött, meg­mu­tatja a ki­rályt más­képp.

Te is meglepődsz az új szupertraffipax-hírek hallatán!

Te is meglepődsz az új szupertraffipax-hírek hallatán!

A rend­őr­ség össze­gyűj­tötte, hogy a ki­épí­tett rend­szer mit ért el áp­ri­lis 5. óta.

15 meglepő tény Olaszországról

15 meglepő tény Olaszországról

Olasz­or­szág ha­zánk­ból egy könnye­dén el­ér­hető uta­zási cél­pont, hi­szen a Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Olasz­or­szág ha­zánk­ból egy könnye­dén el­ér­hető uta­zási cél­pont, hi­szen a Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Bizarr dolgot fotózott otthona ajtajából
a négygyerekes
apuka

Bizarr dolgot fotózott otthona ajtajából az apuka

Unal­má­ban az ajtó előtt mo­bil­já­val va­ca­kolt, fe­le­sé­gére vá­ra­kozva egy angol apuka. Csi­nált pár fotót és vi­deót, majd meg­ér­ke­zett az asszony...

4 hihetetlen orgazmus, amit már átéltek a nők

4 hihetetlen orgazmus, amit már átéltek a nők

Íme, né­hány kü­lön­le­ges hely­zet.

Gon­dol­tad volna, hogy egy sima, hét­köz­napi te­vé­keny­ség köz­ben is rád tör­het hir­te­len az or­gaz­mus? Mu­ta­tunk né­hány kü­lön­le­ges hely­ze­tet.

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Nem sze­rette volna, ha ba­rá­tai és csa­ládja gyen­gé­nek lát­ják őt.

Nem sze­rette volna, ha ba­rá­tai és csa­ládja gyen­gé­nek lát­ják őt, ezért meg­lepő dol­gokra szánta el magát.

Magamutogatásra buzdítja követőit VV Viki!

Magamutogatásra buzdítja követőit VV Viki!

Az ex­vil­la­lakó el­árulta, sze­rinte ho­gyan lehet be­ke­rülni a té­vébe. Ta­ná­csai lát­tán neked is tátva marad a szád.

Az ex­vil­la­lakó el­árulta, sze­rinte ho­gyan lehet be­ke­rülni a té­vébe. Meg­lepő ta­ná­csai lát­tán neked is tátva marad a szád.

Ennél nevetségesebb már nem is lehetne Pumped Gabo!

Ennél nevetségesebb már nem is lehetne Pumped Gabo!

Most az utcán vet­kő­zött.

Min­dig tud va­lami meg­le­pe­tést okozni ne­künk a bot­rány­ce­leb, most éppen az utcán sza­ba­dult meg ru­há­já­tól. Erről per­sze kép is ké­szült.

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg­lepő

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg fog majd lepni. Ké­szülj, vá­rat­lan fotók jön­nek!

Ezért alszik idegenek kanapéján Nagy Alexa!

Ezért alszik idegenek kanapéján Nagy Alexa!

Sokan azt hi­szik, hogy fo­lya­ma­tos pénz­szó­rás az élete, pedig a szí­nésznő min­den hely­zet­ben a spó­ro­lá­son töri a fejét.

A szexi szí­nésznő igazi vi­lág­uta­zó­ként él a köz­tu­dat­ban, hi­szen Fa­ce­book-ol­da­lára fo­lya­ma­to­san posz­tol kül­földi ka­land­ja­i­ról fo­tó­kat. Ra­jon­gói eddig csak ta­lál­gatni tud­tak, vajon miből fi­zeti ezt a sok uta­zást, éppen ezért Alexa most el­árulta a meg­lepő igaz­sá­got.

Elképesztő elméleteket gyártanak a netezők a Barátok közt szereplőjéről!

Elképesztő elméleteket gyártanak a netezők a Barátok közt szereplőjéről!

Meg­in­dult a ta­lál­ga­tás a so­ro­zat Krisz­ti­án­já­ról.

Meg­in­dult a ta­lál­ga­tás a so­ro­zat Krisz­ti­án­já­ról.

Ördög Nóra megtalálta híres hasonmását!

Ördög Nóra megtalálta híres hasonmását!

Sze­rin­ted is ha­son­lí­ta­nak?

A mű­sor­ve­zető meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít az RTL Klub egy­kori sztár­jára, közös szelfi­jük lát­tán ezt te sem vonod majd két­ségbe.

Csepregi Éva bombaformában van!

Csepregi Éva bombaformában van!

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban.

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban. Szó esett nu­dista stran­dok­ról és az első csók­ról is...

A legmegdöbbentőbb kérdés, amit valaha férfi feltett

A legmegdöbbentőbb kérdés, amit valaha férfi feltett

Te em­lék­szel még rá, mi volt a leg­meg­döb­ben­tőbb egy férfi szá­já­ból? Ezt nem tudja fe­lül­múlni...

Te em­lék­szel még rá, mi volt a leg­meg­döb­ben­tőbb egy férfi szá­já­ból? Ezt nem tudja fe­lül­múlni...

Ennél mélyebbre már nem süllyedhet Berki Krisztián!

Ennél mélyebbre már nem süllyedhet Berki Krisztián!

Az izom­ce­leb sze­reti sok­kolni a té­vé­né­ző­ket, leg­újabb ak­ci­ója azon­ban túl megy min­den ha­tá­ron. Nézd meg, már megint mit csi­nált.

A TV2 izom­ce­lebje ko­ránt­sem egy min­den­napi fi­gura, sok­szor azon­ban már túl­zásba viszi a pol­gár­puk­kasz­tást. Elő­for­dul, hogy bun­kó­sá­gá­val még saját sze­ret­teit is meg­sérti, Berki Krisz­tián ugyanis szinte már min­dent meg­en­ged ma­gá­nak. Le­g­újabb ak­ci­ója mégis min­den­kit meg­le­pett.

Nem hiszed el, mit csinál éjszakánként Trokán Nóra!

Nem hiszed el, mit csinál éjszakánként Trokán Nóra!

A szí­nésznő es­tén­ként má­sok­kal el­len­tét­ben nem az iga­zak álmát alussza. Sosem ta­lál­nád ki, hova jár ilyen­kor.

A szí­nésznő es­tén­ként má­sok­kal el­len­tét­ben nem az iga­zak álmát alussza. Sosem ta­lál­nád ki, hova jár ilyen­kor.

Mi köze a kávénak, az epernek és a samponnak a szexhez?

Mi köze a kávénak, az epernek és a samponnak a szexhez?

Sok nővel meg­esik, hogy bár vá­gyik a szexre, de fáj­da­lom­mal jár a be­ha­to­lás, és kel­le­met­len­nek érzi az ak­tust.

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Meglepő részletre derült fény Liptai Claudia első szüléséről!

Meglepő részletre derült fény Liptai Claudia első szüléséről!

A mű­sor­ve­zető a nagy lelki és testi meg­pró­bál­ta­tás­nak kö­szön­he­tően a mai napig magán vi­seli a va­jú­dás nyo­mait.

Ezeken a kisbabákon pörög most a fél világ - neked is látnod kell!

Ezeken a kisbabákon pörög most a fél világ - neked is látnod kell!

El­ké­pesztő fotók a leg­in­kább meg­fe­lelő pil­la­nat­ban: így let­tek ezek a csöpp­sé­gek igazi sztá­rok

El­ké­pesztő fotók a leg­in­kább meg­fe­lelő pil­la­nat­ban: így let­tek ezek a csöpp­sé­gek igazi sztá­rok.

Sosem találnád ki, mivel akar fogyni Molnár Anikó!

Sosem találnád ki, mivel akar fogyni Molnár Anikó!

A ce­leb­hölgy el­árulta, hogy mi­lyen szo­kat­lan módon pró­bálja el­érni álom­alak­ját.

A ce­leb­hölgy jó ideje ke­mény di­é­tába és edzésbe kez­dett, most azt is el­árulta, mi­lyen szo­kat­lan módon pró­bálja el­érni álom­alak­ját.

Vágó István hatalmas anyagi problémákkal küzd

Nagy a baj: Vágó István hatalmas anyagi problémákkal küzd

Vágó a tar­ta­lé­ka­i­ból él, attól fél, hogy a kö­vet­kező hó­nap­ban nem lesz mit ennie. Meg­lepő val­lo­más...

Vágó a tar­ta­lé­ka­i­ból él, attól fél, hogy a kö­vet­kező hó­nap­ban nem lesz mit ennie. Meg­lepő val­lo­más...

Hihetetlen! A Szabadság híd korlátján tolja egy nő a babakocsit! - Fotó!

Hihetetlen! A Szabadság híd korlátján tolja egy nő a babakocsit! - Fotó!

Az in­ter­ne­ten ter­jed a meg­lepő fotó, min­denki azt pró­bálja el­dön­teni, hogy igazi lehet vagy sem. Döntsd el magad!

DiCaprio és Lady Gaga sokkolta a nézőket az Oscar-gálán!

DiCaprio és Lady Gaga sokkolta a nézőket az Oscar-gálán!

A sztár­szí­nész és a bot­rá­nya­i­ról híres éne­kesnő olyat mu­ta­tott az idei díj­át­adón, amire senki nem szá­mí­tott.

A sztár­szí­nész és a bot­rá­nya­i­ról híres éne­kesnő olyat mu­ta­tott a díj­át­adón, amire senki nem szá­mí­tott.

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról.

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról. A BBC ma este kez­dődő do­ku­men­tumfilm so­ro­zata konk­rét bi­zo­nyí­té­kokra hi­vat­ko­zik.

Nem fogod elhinni, hány migráns­baba született az elmúlt hónapokban

Nem fogod elhinni, hány migráns­baba született az elmúlt hónapokban

Úgy tűnik, tél ide vagy oda, Tö­rök­or­szág­ban a mig­rán­sára­dat nem hagy alább. Íme, a leg­újabb ada­tok.

Egy fiatal lány meglepő őszintesége teljesen leigázta az internetet

Egy fiatal lány meglepő őszintesége teljesen leigázta az internetet

Elege lett Emily­nek, és úgy dön­tött, véget vet a ha­zu­do­zás­nak.

Elege lett Emily­nek, és úgy dön­tött, véget vet a ha­zu­do­zás­nak. Most hős­ként ün­nep­lik.

Mi történt Berki Krisztián arcával...? - FOTÓK

Mi történt Berki Krisztián arcával...? - FOTÓK

Az izmos ma­csóra alig lehet rá­is­merni leg­utóbbi fo­tó­ján. Holt­biz­tos, hogy te is meg fogsz le­pődni azon, amit látsz

Az izmos ma­csóra alig lehet rá­is­merni leg­utóbbi fo­tó­ján. Holt­biz­tos, hogy te is meg fogsz le­pődni azon, amit látsz

8 meglepően furcsa tény a szerelemről és szexről

8 meglepően furcsa tény a szerelemről és szexről

Mi is zaj­lik ilyen­kor a szer­ve­zet­ben?

Is­me­red az ala­po­kat gó­lyá­ról meg a mé­hek­ről. De tudod, hogy va­ló­já­ban mi zaj­lik a szer­ve­ze­ted­ben, ha sze­re­lembe esel, vagy sze­ret­ke­zel?

Mell és még több mell: elképesztő tények, melyekről biztosan nem hallottál

Mell és még több mell: elképesztő tények, melyekről biztosan nem hallottál

Tud­tad, hogy a bal cici na­gyobb, mint a jobb? Meg­lepő té­nyek a leg­ked­vel­tebb női test­rész­ről!

12 tökéletes, de meglepő hely a testeden a tetováláshoz

12 tökéletes, de meglepő hely a testeden a tetováláshoz

Egyre el­ter­jed­tebb ma már a test leg­fu­rább ré­sze­ire tör­ténő te­to­vá­lás.

A te­to­vá­lás sokak szá­mára nem csu­pán divat, de az ön­meg­va­ló­sí­tás egy­fajta for­mája is. Egyre el­ter­jed­tebb ma már a test - nem meg­szo­kott - leg­fu­rább ré­sze­ire tör­ténő te­to­vá­lás is. Mu­tat­juk, mik ezek!