CÍMKE: 'meghívó'

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

A Fradi sztárja Marco Rossi irá­nyí­tása alatt elő­ször ke­rült be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

A Fe­renc­vá­ros sztárja Marco Rossi irá­nyí­tása alatt elő­ször ke­rült be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe. Remek for­má­ban van a 32 éves tá­madó, a kö­zel­jö­vő­ben két mér­kő­zé­sen is bi­zo­nyít­hat, előbb az ész­tek, majd a fin­nek ellen lép­het pá­lyára a fo­cista.

Alakul a botrány Meghan Markle körül, fogy a család türelme

Alakul a botrány Meghan Markle körül, fogy a család türelme

Nem kap­tak meg­hí­vót.

A szí­nésznő sze­ret­tei lehet, hogy nem lesz­nek ott Harry her­ceg és Meg­han es­kü­vő­jén, ugyanis még most sem ér­ke­zett hoz­zá­juk meg­hívó.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Meghan Markle-t keményen kiosztotta a testvére

Meghan Markle-t keményen kiosztotta a testvére

Na­gyon meg­fe­led­ke­zett a csa­lád­já­ról.

Sa­mantha azért akadt ki a hú­gára, mert na­gyon meg­fe­led­ke­zett a csa­lád­já­ról most, hogy ha­ma­ro­san her­cegné lesz.

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent.

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek, ám ahe­lyett, hogy az édes­any­já­val együtt ké­szü­lődne, egy­előre meg sem hívta őt.

Érik a botrány, súlyos döntést hozhat Harry herceg és Meghan

Érik a botrány, súlyos döntést hozhat Harry herceg és Meghan

Nem min­denki örül együtt velük.

Ha ez így foly­ta­tó­dik, egyre több csa­lád­tag sér­tő­dik meg a je­gyes párra. Nem min­denki örül majd együtt velük a nagy napon.